2008. április 25., péntek

Dear Sir or Madam(angol) - (magyar).doc / Borbély József feljelentő, sértett.

Dear Sir or Madam,With reference to my letter formerly sent to your address-originally addressed to the Main
Military Prosecution- the matter of which was "Announcement of Generallnterest and
Report" which also serves as evidence-I enclose the personally entitled Collection Of
Paradigms as its vindication. In favor of easier understanding 1am also sending the
denunciation.

At the same time 1would also like to let you know that the mentioned submissions have also
been sent to the Swedish Major Prosecutor, to Dr. PoJt Péter European Deputy Prosecutor,
and to the CIA as weIl.

This action is due to the fact that we could detect personal interlocking and overlaps between
the persons mentioned in the report and the presumed perpetrators in the Swedish grippen
corruption case. Our denunciations have been rejected one by one by the authorities on basis
of operative measure regulations and misconceptions and breach in the Hungarian language
law's common expressions, therefore we have been forced to take legal action against them as
weIl. Because of this in Hungary there is no authentic organization which could conduct this
imperious procedure in an impartial fashion.

1 found, and still find, it indispensable to officially inform you because the negative and
obvious tendenci es of the home jurisdiction on which 1have shed light in my report may have
unpredictable consequences not only on local subjects of law but on those fair foreign
investors investing in our county as weIl.

In view of the above mentioned facts we advise you not to accept any corroborative reports
from present Hungarian organizations but only from international boards of enquiry, because
only this way can we get a real picture of the flourishing Hungarian corruption which has
reached a governmentallevel, and the related serious infringement of rights and that of the
Constitution.

Thank you for your kind attention.
Yours sincerely,

József Borbély

Denunciator, aggrieved


Tisztelt Cím!

Korábban, címükre megküldött – eredetileg a Katonai Főügyészségnek címzett - „Közérdekű bejelentés és feljelentés” tárgyú levelemre hivatkozással, - egyben bizonyítékul is szolgáló - mellékelten csatolom az általam Példatárnak nevezett beadványt annak alátámasztására. A könnyebb megértés érdekében a Példatárhoz a Feljelentést ismételten megküldöm.

Egyúttal tájékoztatásul közlöm azt is, hogy az említett beadványok egyidejűleg megküldésre kerültek a Svéd Legfőbb Ügyész, Dr. Polt Péter Európai főügyész-helyettes, valamint a CIA részére is.

Erre azért került sor, mert a Feljelentésemben szereplő személyek, és a svéd grippenekkel kapcsolatban felmerült korrupciós ügy feltételezett elkövetői körök között, személyi átfedések és összefonódások érzékelhetőek. Feljelentéseinket az érintett hatóságok rendre a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel és a magyar nyelv jogban és hétköznapokban használatos kifejezéseinek is az célzat nélkül meg sem valósítható megsértésével, átértelmezésével utasították el, ezért az érintett hatósági személyekkel szemben is feljelentéseket kényszerültünk tenni. Emiatt jelenleg nincs olyan hiteles szervezet, aki ma Magyarországon le tudná folytatni elfogulatlanul a szükséges eljárásokat.

Az Önök hivatalos tájékoztatását azért tartottam és tartom elengedhetetlennek, mivel a hazai igazságszolgáltatás feljelentésemben megvilágított negatív és nyilvánvaló tendenciát mutató visszásságai nem csak a hazai jogalanyokra hordoz beláthatatlan következményeket, hanem a hazánkban beruházó tisztességes külföldi befektetőkre is. Javasoljuk, hogy a fentiek miatt ne fogadjanak el igazoló jelentéseket jelenleg magyarországi szervezetek részéről, csak nemzetközi vizsgáló bizottságok által tételesen ellenőrzött adatok alapján lehet valós képet kapni a magyarországi állami szintre emelt és virágzó korrupcióról és a kapcsolódó alapvető és súlyos Alkotmány és jogsértésekről.

Megtisztelő figyelmüket köszönöm.
Tisztelettel:
Borbély József feljelentő, sértett

Nincsenek megjegyzések: