2008. április 22., kedd

FELJELENTÉS : Legfelsőbb Bíróság Budapest / MNP, Sebők István

Legfelsőbb Bíróság
Budapest
Markó u.16.
1055


Tisztelt Legfelsőbb Bíróság!


Dr. Sólyom Lászlónak, a Magyar Köztársaság Elnökének 2008. március 19-én kelt levelében tett javaslatára Én, Sebők István 8200 Veszprém, Ady Endre 18. szám alatti lakos magánvádas eljárásban büntetőeljárás lefolytatását kezdeményezem az alább megnevezett bírókkal szemben a személyes jogaimban és emberi méltóságomban történő megsértése miatt:

Dr. Farkas Attila Székesfehérvári Városi Bíróság
Dr. Fekete Orsolya Veszprémi Városi Bíróság
Dr. Ferencz Miklós Veszprém Megyei Bíróság
Dr. Fülöp Béla Veszprém Megyei Bíróság
Katonáné Dr.Papp Zsuzsanna Veszprém Megyei Bíróság
Dr. Gelencsér Józsefné Fejér Megyei Bíróság
Dr. Fodor Judit Fővárosi Bíróság
Dr. Tölg-Molnár László Fővárosi Ítélőtábla
Dr. Madarász Anna Fővárosi Ítélőtábla
Dr. Hőbl Katalin Fővárosi Ítélőtábla

I N D O K L Á S

Tőlem olyan összeget követelnek visszaadásra, amit nekem sohasem adtak oda!

Ennek a megítélésének a bírói eljárásokban a megnevezett bírók követték el velem szemben a fent megnevezett jogsértéseket. Mindezt tették bírói összefonódás, korrupció, megvesztegetés
alapos gyanúja közepette. Olyan képtelen állításokat tettek, ami minden józan észt felülmúl.Veszprém, 2008-04-11.

Sebők István
8200 Veszprém, Ady Endre u. 18. sz.


Utóirat: E levél az INTERNETRE is felkerült!

Nincsenek megjegyzések: