2010. április 19., hétfő

Csak a Köztulajdon? És?.... a magántulajdon hol marad?

Most már mindenki tudja, hogy ebben az országban a korrupciós ügyek száma a fellegekbe emelkedett, és se vége se hossza az egésznek. Annyi van.
A napi híradásokban szinte nincs is olyan nap, hogy ez mint súlyos probléma fel ne merülne.
Nap mint nap hallani, hogy ilyen kár ért önkormányzati hivatalokat, meg, olyan kár ért állami vállalatokat. Már azt is hallani, hogy a törvénytelenül megkötött, a mások kijátszásara született
ingatlanpanamás - számtalan sok.- sok ügyek esetében - a szerződések felülvizsgálatára, érvénytelenítésére kerülhet sor. Nem érheti a lakókat olyan súlyos jogsérelem, amelyeket
ezek a vitás, kétes eredetű szerződések anyagi haszonszerzés okán idéztek elő. Nem beszélve a köztulajdont ért károk ellensúlyozására is.

Igaz, számtalan ügyben folynak, folyik a hatalommal való visszaélések vizsgálatok, a károsultak körének a megállapítása. De elfeledkezik mindenki arról, hogy nem csak a köztulajdont érték az, elmúlt tízenévben felgyülemlett károk közül, hanem sok – sok családot is ért kár, akiknek a magántulajdona, munkája látta kárát ezen mocskos eljárásoknak a következményeként. Akik teljes körűen a jogaiktól, a tulajdonuktól lettek megfosztva, következményeként sárba taposva az állam által garantált alapjogaikat, amikor több esetben ezen ügyek súlyos tragédiával végződtek.
Amelyek elviselhetetlenek már a 15, 20 év alatt, hiszen akinek az otthonát, a fedelet ”szüntetik” meg a feje felett, - lopják el - , annak hazája sem maradt ebben az országban. Erről sajnos mindenki megfeledkezik, ezekről amelyről mélyen hallgatnak, amelyekről még csak halvány remény sincs arra vonatkozóan, hogy le is kívánnák rendezni. Pedig, a módszer, a váz, az eljárások,
a kivitelezés, hasonló paramétereket és azonos ügyintézéseket, eljárásokat takar.
EGYSZÓVAL: MELLÉPOFÁZÁS AZ EGÉSZ.

Nincsenek megjegyzések: