2012. december 12., szerda

NEMZETKÖZI MEGFIGYELŐKET KÉRÜNK!

NEMZETKÖZI MEGFIGYELŐKET KÉRÜNK!

Tempo Hírek, 2012. december 12., 8:57 ·


NEMZETKÖZI MEGFIGYELŐKET KÉRÜNK!
TÁJÉKOZTATÓ ÉS SEGÍTSÉGKÉRÉS


Tisztelt Cím!

Kérjük a segítségüket az alább leírak miatt , mert a jogok áthágása olyan mértékű, hogy szinte tehetetlenek vagyunk mert a jog nem védi meg Borbély József TEMPO párt elnökét a feltáró munkájában:
Borbély Józsefet a magyar közélet egyetlen valóban ellenzéki pártjának elnökét politikai fogolyként, börtönben tartja a regnáló hatalom egy ellene két éve első fokon folyó rágalmazási per kapcsán.
A 396/2003. számú NBH-s lehallgatási jegyzőkönyvek az irányított felszámolás bűntettének bizonyítékai, amiből jól látszik, hogy Magyari József felszámoló (az ország felszámolója), a Kossuth Holding legfőbb irányítója utasítja a bíró fiát, hogy a felszámolási bíró milyen végzéseket hozzon.
A lehallgatási jegyzőkönyvek abban az időben készültek, amikor a közel egy-milliárd menekülési értékre értékelt kecskeméti bútorgyárat 80 millió Ft-ért vette meg Pintér Sándor akkori ex-belügyminiszter érdekeltsége, amiből 30 millió forintot kapott Pintér úr akkori őrző-védő cége.
A közhatalom valójában magánkezekben van. Ezt ismerte fel és bizonyította immáron több mint 700.000 oldalon, melyből 500.000 oldal a Magyar Köztársaság szabályai szerint hiteles okirat.
Miután hiába juttatta el a bizonyítékokat számtalan hivatalos személynek, nem tettek eleget a törvényben előírt (Be. 171.§ (2.)) feljelentési kötelezettségüknek. Az összes parlamenti képviselő, bírók, ügyészek eljárásaiban „egységes és töretlen a gyakorlat, hogy ezt a jogszabályt nem alkalmazzák”. Hogy miből is nőtt ki, ez a jelenség – Bereznay András írta le: www.kibulizottorszag.net, a legutóbbi rendszerváltás pártokhoz köthető gazdasági lépéseit pedig a párt titkára dolgozta fel:

http://twww.tempohirek.com/news.php?readmore=628Borbély Józsefet, mivel kimondta, hogy a fenti bizonyítékok alapján ezt a céget bűnözők vezetik, valamint ugyanezen bizonyítékok szerint a teljes politikai elit, és a végrehajtó hatalom korrumpálódott a felszámolások kapcsán, a Kossuth Holding vezetői beperelték rágalmazásért.
A magánvádat, miszerint Borbély úr hamisan vádolta meg a Kossuth Holding vezetőit, közvádra tették át, bár erre semmilyen indoka nincs az ügyészségnek.
A 2012. december 07.-i „tárgyaláson” tárgyalás nélkül hozott határozatot a bíró: előzetes letartóztatás mellett, 30 nap elmeorvosi megfigyelésre elvezettette Borbély József elnök urat.
Nem számít, hogy a határozat meghozatalához a fellebbezés elbírálásának kötelezettsége, de egyetlen törvény sem felel meg.

Az illetékes hatóságok az eltelt 72órában semmilyen információt nem tudtak adni hollétéről, és egészségi állapotáról – sem az Őt képviselő ügyvéd, sem a család részére. Ez után tudtuk meg bizalmas informátorunktól, hogy a politikai foglyok börtönében tartják fogva, ahol a bíró által meghatározott cél biztosan nem teljesülhet. Mindebből látható, hogy koncepciós eljárás folyik, azzal a céllal, hogy a levitézlett politikai elit az elodázhatatlan váltásból kiszorítsa egyetlen esélyes riválisát.

Az Európai Unió egyetlen államában sem lopták el az ország vagyonának 95%-t 22év alatt, csak Magyarországon. Ezt a világra szóló botrányt csak a demokrácia megcsúfolásával lehetett végbevinni, miközben minden törvényt lábbal tapostak. Miközben demokráciát hirdetnek, soha egyetlen valódi hírt nem engednek a sajtóban megjelenni, az elhallgatás technikáját tökéletesen alkalmazzák. Ezt a szégyent egyetlen magára valamit is adó Európai demokratikus sajtó sem nézheti el, nem támogathatja, mert a rossz példa terjedni fog, mint a pestis, felzabálva az egész európai kultúrát.

Fentiekre tekintettel kéréssel fordulok Önökhöz, hogy jöjjenek el hozzánk, hogy megismerve az igazságot, írásaikkal hassanak a Magyar Kormányra Borbély József elnök úr azonnali bántatlan szabadulásáért.

2012-12-11.
Szabó Attila
A szabadsajtó független újságírója.


Frissítések :2012. 12.12. 02:43

Friss információk szerint, Borbély József a TEMPO párt elnöke -Kormányzó-, a Büntetés Végrehajtás országos adminisztrációjában beszállítása óta nem szerepel, mint fogvatartott.Ezért fent tatjuk a korábban tett feljelentésünket ( Link ) amit annyival kívánunk kiegészíteni, "Hivatalos személyek által bűnszövetségben elkövetett emberrablás" Indoklás: . Az őt elvezető állítólagos BV alkalmazottnak látszó személyeken semmiféle azonosító jelzés nem szerepelt és és nem igazolták magukat.

http://www.tempohirek.com/news.php?readmore=637

2012 12. 11. 19:16
VILÁGRASZÓLÓ BOTRÁNY ITT AZ ÁLLÍTÓLAGOS OK AMIÉRT BORBÉLY JÓZSEF MOST BÖRTÖNBE VAN!Az elmeszakértői jelentés szerint Borbély József viselkedése lehetetlenné tette a vizsgálatát, és előzmények nélkül távozott a helyszínről. Ezért kellett lecsukni. Ezzel szemben itt látható az igazság: időben megérkeztünk, majd 10 perc várakozás után hívtuk az orvost, aki azt mondta, újabb 10 percen belül a helyszínre ér. Ez nem történt meg, ráadásul Borbély urat idő közben lökdösni kezdte egy másik orvos, és elzavarta. Végül emiatt távoztunk.

VIDEÓ A BOTRÁNYOS LETARTOZTATÁSRÓL: http://www.youtube.com/watch?v=LDE1FWHIKfQ&feature=player_embedded


A MAGYAR MÉDIUMOKNAK :
A szólásszabadság az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata (1948) szerint elidegeníthetetlen jog. "Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket".

Az Európai Emberi Jogi Bíróság egy 1976-os határozata úgy fogalmaz, hogy "a szólás szabadsága nemcsak azokra az 'információkra' és 'eszmékre' vonatkozik, amelyeket az emberek jó néven vesznek [...], hanem azokra is, amelyek bántják, felháborítják vagy zavarják [...] a lakosság bármely részét".


Számos cikkünk és filmünk puszta elhallgatását is a törvény büntetni követeli! : Btk. 150. § (1), 155. § (1) c), (2). A tényfeltárások és a velük összefüggésben megvalósításra került speciális eljárások alapján a tényfeltáró(k) a Btk. 22. § f), 29. §, 30. § miatt nem büntethető(k), a megjelent anyagok nem törölhetők, terjesztésük nem korlátozható! Az ilyen törekvésekkel szemben mindenkinek az Emberi Jogok Chartájában, a Magyar Köztársaság Alkotmányában és a Btk.-ban is meghatározott joga, és egyben kötelessége fellépni!Az íróinak, szerkesztőinek és filmkészítőinek további tényfeltárásai megzavarását, megakadályozását, vagy a blokkolását a Btk. 139. § (1), 139/A. § (1), 142. § (1), (2), (3), 155. § (1) b), c), (2), 172. § (1), (2), (3) alapján a törvény bünteti! Figyelmeztetünk minden elkövetőt, hogy az Emberiség-ellenes bűnök soha nem évülnek el! Így aki a bűncselekmények egyikében-másikában vagy azok halmazatában részt vállal, az igazságszolgáltatás érvényesítéséig nem mentesülhet .

Nincsenek megjegyzések: