2015. június 1., hétfő

Bukott a Kossuth Holding, vele bukik a köztársaság is !

Minda Zoli és ellen 5 éve húzódó büntető eljárás végére került ma pont a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Ugyan az bíró aki 2012 december 07-én előzetes letartoztatásba helyezett (Kajtor Gergely), ma minden vádpont alól mindkettőnket felmentett bűncselekmény hiányában.
Az ügyészség, aki idő közben átvette a vád képviseletét, a feljelentő magánvádlóktól (Kossuth Holding vezető -stróman- képviselői) a perbeszédben még kérte a bűnösségünk megállapítását. A kirendelt védőink példaértékű védőbeszédeket tartottak, majd az utolsó szó jogán Minda Zoli a korábbiakhoz hasonlóan hézagmentesen, zárt logikai láncban újabb bizonyítékokat csatolt, mely minden kétséget kizáróan támasztotta alá, hogy a Kossuth Holding vezetői elkövették az általunk hivatkozott bűncselekményeket.
Ezt követően szintén az utolsó szó jogán tájékoztattam az eljáró bírót és az ügyészt, hogy ennek a tárgyalásnak nem csak ez volt a tárgya, hanem a korábban a Központi Nyomozó Főügyészségen eltussolt ügy (Nyom. 396/2003-as ügy 600 oldal NBH-s lehallgatási jegyzőkönyvekkel bizonyított bírói, illetve felszámolói bűncselekmények egy más eljárásban történő bizonyítás lefolytatása) a Központi Nyomozó Főügyészség vezetőinek akadályoztatása miatt, mivel az élettársa által elkövetett bűncselekmények miatt zsarolással rávették, hogy szüntesse meg a Dr. Varga Miklós volt kecskeméti cégbíró kollégiumvezető-helyettes elleni eljárást. Emlékeztettem az urakat a Be. 171. § (2.) szerinti feljelentési kötelezettségükre a haladéktalanság elvének betartására is tekintettel, s mint a Központi Nyomozó Főügyészség Különleges Korrupcióellenes Nyomozócsoportjának társadalmi vezetőügyészeként utasítottam a kerületi ügyészt (Kozma Tamás) a törvény mezsgyéjéhez történő visszatérésre. Ugyan ennek a megfontolását melegen ajánlottam Kajtor Gergelynek is.
Ezt követően Kajtor berekesztette a tárgyalást, majd rövid, kb. 10 perces szünet után kihirdette a felmentő ítéletet, és hosszas indoklásában elvi éllel jelentette ki,hogy mi a köz érdekében jártunk el vizsgálódásaink során, a köz érdekében fogalmaztuk meg a Kossuth Holding vezetői által sérelmesnek vélt mondatokat, mivel amit állítottunk, hogy a közhiteles cégnyilvántartásokba hatósági segédlettel valótlan adatokat vezettek be a Kossuth Holding törvénysértő adatszolgáltatása alapján, megvalósult, nagyban veszélyeztetve az igazságszolgáltatásba vetett hitet azzal, hogy sérült a cégnyilvántartások közhitelessége.
Közérthetően ez azt jelenti, hogy most már nem csak polgári ügyben született jogerős végzés, hogy a TEMPO Párt valódi közfeladatot lát el, hanem büntetőügyben is.
A kerületi ügyész az ítélet kihirdetését követő bírói indoklást elfogadva tudomásul vette az ítéletet, így az jogerőssé vált, mivel nyilván mi és a védőink is ezt tettük, innentől már a secus Kossuth Holding jelenlévő jogi képviselőjének már beleszólási joga nem volt. Ezzel bizonyítottá vált, hogy a Kormányzó nem vádaskodik, nem rágalmaz, hanem tényállást fogalmaz meg munkatársaival, mely a jövőben megfontolandó lesz minden hivatali bűnözőnek és civil bűntársaiknak.
Forrás: Borbély József.

Nincsenek megjegyzések: