2009. március 22., vasárnap

Sólyom László figyelmébe!!!!

A Köztársasági Elnöknek már 2006-ban kezdeményezni kellett volna a népszavazást, de légkésőbb 2008. március 9-e után. Nem tette. Ennyire hülyének néznek minket. Morvai vaj'h ezt miért nem tudja, és az összes többi? Persze, hogy tudják... Jogászok rajta! Itt az lehetőség a rendszer megbuktatására! (MSO)

30/A. § (1) A köztársasági elnök
a) képviseli a magyar államot,

b) a Magyar Köztársaság nevében nemzetközi szerződéseket köt, ha a szerződés tárgya a törvényhozás hatáskörébe tartozik, a szerződés megkötéséhez az Országgyűlés előzetes hozzájárulása szükséges,

c) megbízza és fogadja a nagyköveteket és a követeket,

d) kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választását, valamint az európai parlamenti választás, továbbá az országos népszavazás időpontját,

e) részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés és az országgyűlési bizottságok ülésein,

f) javaslatot tehet az Országgyűlésnek intézkedés megtételére,

g) népszavazást kezdeményezhet,
h)
i) külön törvényben meghatározott személy vagy szervek javaslatára kinevezi és felmenti a Magyar Nemzeti Bank elnökét, alelnökeit és az egyetemi tanárokat; megbízza és felmenti az egyetemek rektorait; kinevezi és előlépteti a tábornokokat; megerősíti tisztségében a Magyar Tudományos Akadémia elnökét,
j) adományozza a törvényben meghatározott címeket, érdemrendeket, kitüntetéseket és engedélyezi viselésüket,
k) gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát,
l) dönt az állampolgársági ügyekben,
m) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket külön törvény a hatáskörébe utal.

(2) A köztársasági elnöknek az (1) bekezdésben meghatározott minden intézkedéséhez és rendelkezéséhez - az a), d), e), f) és g) pontban foglaltak kivételével - a miniszterelnöknek vagy az illetékes miniszternek az ellenjegyzése szükséges.,


FORRÁS: http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=94900020.TVFelhívjuk minden magyar jogász és minden magyar ember figyelmét sokadszorra az alkotmányban található, fentiekben idézett paragrafusokra. Mi tartja vissza a megfelelő értelmiséget, hogy rákényszerítsék Sólyom Lászlót erre a lépésre. Csak nem a zsidó tőke? Csak nem a hulló morzsák? Mi tartja vissza a nagyeszűeket a Magyarok Szövetségében? Csak nem ők akarnak a Fidesz helyébe ülni? Vona ne hívjon megveretni senkit az utcára, mert nem hagyjuk kiprovokálni a polgárháborút, ugyanis itt a békés úton való rendezés lehetősége. Mindig itt volt. Az alkotmány tálcán kínálja...TERJESSZÉK MINDENKINEK! Vegyenek egy alkotmányt, amíg ki nem törlik belőle a G-PONTOT. No nem azt..... :)))Magyar Sors Online