2010. szeptember 5., vasárnap

O R S Z Á G G Y Ű L É S
FRAKCIÓVEZETŐK RÉSZÉRE
1055 BUDAPEST,
KOSSUTH TÉR 1-3.


T I S Z T E L T . F R A K C I Ó - V E Z E T Ő
U R A K !

Lázár János, Mesterházi Attila, Vona Gábor,Harrach Péter, Schiffer András.


A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége az eltelt egy hónapban történt adós megkeresések alapján az alábbi ingatlan csalás bűncselekményt tárta fel. Kérjük a Tisztelt Frakció-vezetőit, hogy tájékoztassa az Országgyűlés minden tagját, majd a szükséges törvényi lépések megtételében, soron kívül intézkedni szíveskedjenek.
A különböző elnevezésű, (Credit, Faktor, Capital,) pénzügyi szolgáltató Zrt, és követeléskezelő társaságokra „engedményezi” az összes bank az adósaik tartozását. Rövid értesítést küldenek az adós részére, - ha küldenek, mert nem minden esetben történik meg - „Értesítés a követelés értékesítéséről” címen. Megjelölik e levélben, két sorban, hogy melyik pénzügyi szolgáltató, követeléskezelő az engedményezett. Az engedményezéssel földhivataloknál bejegyzésre kerülnek első helyre ezen cégek egyenlőre mint egyedüli jelzálog jogosult. Majd megbízási szerződések alapján további „SAJÁT” cégeiken keresztül keresik fel az adósokat.
Az adósok adatait, ismeretlen körülmények között megszerzik a bankoktól, majd telefonon vagy személyesen keresik, hogy SEGÍTENEK megoldani a problémájukat. Elmondásuk alapján tudnak megoldást arra, hogy a moratórium letelte után ne kelljen kiköltözni az ingatlanból. Majd ők segítenek, mert az állam úgy sem fogja megoldani ezt a nagy társadalmi problémát. Amennyiben nem működnek együtt az adósok, akkor megfenyegetik, akár fizikálisan is megfélemlítik, hogy éreztessék velük, bármit megtehetnek, ha ellenkeznek, és nem fizetnek. Olyan összegeket kérnek, számolnak fel, amiről tudják, hogy a megadott két napos határidőn belül nem tudja az adós kifizetni.
Majd aláíratatnak ingatlan adásvételi szerződést, ami bármennyire is kedvező ajánlatnak látszik, az egyértelmű csalás és hazugság. Az aláírt dokumentummal a Földhivataloknál korrupt ügyvédek egy nap alatt soron kívül átvezetik a tulajdonjogot és már nem a bank, hanem a maga “SEGÍTŐ” lakoltatja ki a házából úgy, hogy bank továbbra is, a teljes adósságot követeli az adóson, hisz a hitelt senki nem fizeti vissza a banknak.

1Page 2
A másik eset, amikor már a hivatali visszaélés és bűncselekmény valóban fenn áll, de sajnos senki, egyetlen egy nyomozó hatóság sem tesz érdemi lépéseket. Pedig mindenki tudja, mi folyik. Az önálló bírósági végrehajtóhoz kerül a végrehajtási lap kiállítása után az ügy, melyről az adóst egyáltalán NEM értesíti sem a végrehajtó, sem az „X”- dik követeléskezelő cég. Majd az első árverés, melyet ismeretlen időpontra tűztek ki, sikertelenné nyilvánítsa a végrehajtó „árverési vevő hiányára” hivatkozva. Ami ugyebár hazugság, hisz ott ülnek a „nepperek” (végrehajtó emberei), de már megegyeztek egymás közt, hogy nem licitálunk, mert így a követelés a végrehajtást kérőre száll át a végrehajtó közbenjárásával csúszópénzért „ITT MÁR TULAJDON JOGKÉNT” ! Teljesen ingyen díjmentesen, mert a banknak nem fizet, amikor megveszi a követelést, a végrehajtónak is csak a csúszópénzt fizeti. Az adósnak sem fizet, hisz törvényesnek látszó keretek közt vette meg végrehajtási eljáráson az ingatlant. Majd gyorsan eladja a másik „saját” cégének, aki megbízást ad a „kilakoltató” maffiózónak, hogy tüntesse el, járjon a nyakára, zaklassa, fenyegesse, verje meg, hogy minél hamarabb lehetőleg önszántából félelmében elhagyja az adós az ingatlanját. Ha nem válik be a zaklatás, fenyegetés, nyugodtan fordulhatnak a Független Magyar Bírósághoz, hogy kilakoltatási végzést kérjenek, mint tulajdonosok a jogtalan lakáshasználók ellen. Melyhez a bírósági titkárok természetesen azonnal asszisztálnak, kis csúszópénzért. Ezzel a módszerrel, teljesen ingyen (csúszópénz értéken) szerezték meg lakást, családi házat, üzlethelyiségeket és tettek utcára családokat. Természetesen a bank továbbra is követeli az adóson a büntető kamatokkal megnövelt teljes hitel összegét. Legtöbb esetben az adósok elkeseredésükben, bankot
rabolnak, kiirtják az egész családjukat, vagy öngyilkosok lesznek.
Jelen pillanatban a Pénzügyi felügyelet adatai és elmondása alapján a 2010 év első negyedévében közel 10 000, ilyen végrehajtási eljárásról beszélhetünk, ahol már teljesen egyértelmű, hogy a moratórium lejártáig maradhatnak csak az ingatlanba az adósok.
- Kérjük a Tisztelt Frakció-vezető Urakat, a Kormányt, a Belügyminisztert, hogy a visszaélések felszámolása tekintetében az adósok, a családok megvédése érdekében soron kívül intézkedni szíveskedjenek, hisz a moratórium bevezetése is a bűnöző ingatlan csalóknak kedvezett. Továbbra is a bírósági titkárok, önálló bírósági végrehajtók, ügyvédek, csaló követeléskezelő pénzügyi szolgáltatók ingatlan maffiózókkal való összejátszása folyik. Jogtalan haszonszerzéssel az adósok megkárosítása céljából.
- A feltárt jogtalanság, törvénytelen kilakoltatások megakadályozásában kérem, hogy azonnali hatállyal vonják meg az önálló bírósági végrehajtóktól a Köztársasági Elnök és a Belügyminiszternél is nagyobb hatáskört, mert a korrupt végrehajtók azt képzelik
magukról, hogy minden törvény felett állnak, melynek hangot is adnak. Jelen pillanatban a 194/2010. (VI. 10.) Korm. rendelete a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet nem vonatkozik rájuk. Akikre vonatkozik, pedig figyelmen kívül hagyják! Ezért az adósok megkeresései alapján azt a tájékoztatást kaptuk, hogy sokkal nagyobb intenzitással kezdtek el ÁRVEREZNI, naponta akár 10-15 árverést is egy végrehajtó, hogy minél hamarabb, megkeressék a nyugdíjukra valót. Tudjuk azt, hogy rájuk nem
vonatkozik egyetlen egy Kormányrendelet, csak a 1994. évi LIII. törvény, melyben felügyelet nélküli egyértelmű hatalmat kaptak az önálló bírósági végrehajtók. Sajnos nagyon keményen és embertelen módszereket használva vissza is élnek e törvénnyel.

2Page 3
- A Szövetségünk álláspontja szerint ez ügyben célszerű kezdeményezni, szigorú vizsgálatot és felelősségre vonást. E vizsgálat terjedjen ki az összes önálló bírósági végrehajtókra az eddig elkövetett törvénysértések végett. A szóban forgó személyek – tisztelet a kevés kivételnek - az utóbbi években személyenként pár év alatt, 300-400 millió Ft fölötti vagyont gyűjtöttek össze, egyenként a visszaéléseikkel, ezért kérem az érintettek vagyontárgyaik azonnali zárolását.
- Kérjük a Földhivatalokat, hogy azonnali hatállyal függesszenek fel az 1997. évi CXLI. törvény 47. §. (1) bekezdése alapján minden „Ingatlanra vonatkozó jogok bejegyzése iránti kérelmeket, eljárást.” Kérjük felhívni minden munkatársuk és az illetékesek figyelmét, hogy kiemelt gondot fordítsanak a csalások megakadályozására. Az elmúlt időben megemelkedett tulajdonjog átvezetési kérelmek száma végett értesítsék szövetségünket vagy a nyomozó hatóságokat. Akkor is tegyék meg, ha egy ügyvéd, vagy követeléskezelő neve több alkalommal is felmerül ingatlan átvezetési kérelmeken. Ugyancsak kérem Önöket, hogy teljes belső vizsgálatot elrendelni
szíveskedjenek az ingatlan tulajdon jog bejegyzési kérelmek esetén, 2010. január 1. napig visszamenőlegesen. Hivatalos tájékoztatót kiadni szíveskedjenek a feltárt visszaélésekről, melyben a szükséges bűntető ügyi lépéseket megtenni szíveskedjenek.
- Kérjük a nyomozó hatóságokat, hogy szíveskedjenek kiemelt figyelmet fordítani ezen csaló szélhámosok felderítésében és a bejelentések alapján felszámolni szíveskedjenek a bűnszövetkezeteket! Rendelkezésünkre állnak azon személyek, cégek nevének egy része az ügyfél megkeresések alapján.
- Az összes faktor, credit, Zrt, Kft, követeléskezelő, árverező, kilakoltató cégeknél azonnali hatállyal kezdeményezzék tevékenységük, működésük felfüggesztését, és vezetőik ellen teljes vagyonosodási vizsgálatot elrendelni szíveskedjenek. Az OFF-SHORE cégeken keresztül kivitt vagyon után adó és illeték megfizetésre kötelezzék.

Budapest, 2010. szeptember 2.
Dabasi Tamás Elnök
Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége
Otthon és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége

SMAFU a MORATÓRIUM? CSAK DUMA?

Móratórium ellenére, hétfőn 10 órakór kialkoltatás a Belgrád Rakpart 9. számú házból.

SOS Mindenki legyen ott és segítsen!!!

Móratórium ellenére, hétfőn 10 órakór kialkoltatás a Belgrád Rakpart 9. számú házból.

SOS Mindenki legyen ott és segítsen!!!

Dabasi Tamás elnök
www.feherkemeny.com