2014. november 28., péntek

Uzenet Orban Viktornak

2014. november 27., csütörtök

PETICIÓ / FELMONDÁS NYÍLT LEVÉL

http://www.peticiok.com/peticiokcomfelmondas

Nyílt levél Orbán Viktornak és az elmúlt 25 év minden miniszterelnökének!

Tisztelt Uraim!

Mindenekelőtt megköszönöm eddigi munkásságukat! Nagyon hatékony és eredményes volt!
Az elmúlt 25 év alatt Önöknek sikerült azt véghezvinni, amit az egész világnak 1000 évig nem!
Eltemették a MAGYAR Nemzetet! De, mint tudjuk a magyar a MAG népe, tehát el kell temetni, hogy kifejlődjön!
Köszönjük!!!
Ezzel az Önök munkája véget ért! Nincs többé szükség Önökre!
Ezúton felmondom az Önökkel kötött szerződésünket azonnali hatállyal, mivel Önök a Nemzet ALKALMAZOTTAI a választópolgárok, a MAGYARok adtak Önöknek munkát és bizalmat!
Most, mivel elvégezték a feladatukat, a további teendőket az igazi hatalom és jog tulajdonosának kezébe adjuk! Őfensége a Szent Korona a Magyarok igazi vezetője, földi megbízottja Borbély József Kormányzó Úr!
Felszólítom Áder János urat, mint a jelenleg regnáló hatalom képviselőjét, hogy haladéktalanul oszlassa fel a Parlamentet, a Magyarország elnevezésű fantom államot törölje és régi új nevét adja az országnak, mely név „Apostoli Magyar Királyság”! Amint ezt megtette adja át az országunk irányítását a törvényes képviselőnknek, illetve a hatalmat a jogos tulajdonosának! Továbbá felszólítom, hogy készíttesse el a ország leltárjegyzékét, és tegye nyilvánossá! Utasítsa az illetékes hatóságokat a feltétel nélküli alapjövedelem kifizetésére, melynek értéke jelenleg 400.000 Ft/fő/hó!

Ezen utasítás végrehajtására a felmondási idő lejártáig van módja. A felmondási idő 30 nap! Amennyiben ezen idő alatt nem teljesítik a felmondásban meghatározott feladatokat, annak következményeit egyénileg kell viselniük!


Kelt az Apostoli Magyar Királyságban, 2014.11.27-én.

Aki olvassa irja alá!
A munkáltatók aláírása: …......……..………..……..……..…………..…..

http://www.peticiok.com/peticiokcomfelmondas