2013. január 12., szombat

"Belenyúlt" egy több százmilliós korrupciós ügybe, kis híján belehalt.

Borbély József belenyúlt egy több száz millió forintos pénzeltüntetési ügybe, megtorlásul kis híján meg kellett halnia.Borbély József a közelmúltban kétes közéleti tevékenységével vált ismertté. Jelesül azzal, hogy kikiáltotta magát apostoli kormányzónak és vélt hatalmánál fogva betiltotta a magyar politikai pártokat. Tevékenysége innen nézve nem volt komolyan vehető.

Annál inkább lett az, amikor feljelentést tett a Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zrt. ellen, ügyével akkoriban országos médiumok is foglalkoztak. Az MSZP-közeli Kossuth Holding ezernél is több céget számolt föl úgy, hogy a társaság nem felel meg a felszámolásra vonatkozó jogszabályoknak. Több százmillió forintnyi felszámolási vagyonról törvénysértően rendelkeztek. A törvénysértően felszámolt cégek közé tartozik egyebek mellett a Tutto Mobili, a Budaprint, a Rákóczi MG szövetkezet és a Möbinter kft.

A cégeket olyan személy nevében és olyan okiratok felhasználásával számolták és számolják föl, amelyek kiállítására az adott időben nem volt törvényes mód. A törvénysértő felszámolás tényét a Fővárosi Bíróság sajtóközleményben ismerte el 2008. november 19.-én.

Az egykori vállalkozó Borbély Józsefet feljelentette rágalmazásért a Kossuth Holding egyik tisztviselője, nevezetesen Kissné Ágics Ilona könyvvizsgáló. Rágalmazási ügyekben -amennyiben a bíróság jogerősen helyt ad a vádnak- a gyakorlat szerint legrosszabb esetben pénzbírság szokott járni, de általában megrovás.

Az ügy magánvádasnak indult, ám később elképesztő, a gyakorlattal ellentétes módon a vádat átvette az ügyészség. Ilyesmi sima magánvádas rágalmazási perben nem szokott történni.

Tavaly december 7.-én immár az ügyészség volt a vádló és a magánvádasnak indult rágalmazási ügy tárgyalásán az eljáró bíró mindenki számára váratlanul előzetes letartóztatásba (!) helyezte a rágalmazásért följelentett Borbély Józsefet és elmekórtani kényszermegfigyelésre utalta be. Az előzetes letartóztatás indokaként Kajtár Gergely bíró az ügyben kirendelt igazságügyi orvosszakértőre hivatkozott, aki szerint Borbély kivonta magát a bíróság által elrendelt vizsgálat alól. Borbélynak a vizsgálaton a tárgyalás előtti napon kellett volna megjelennie. Ez meg is történt, azonban a meghatározott időpontban a vizsgálatot végző orvos nem volt a helyszínen. Borbély húsz perc várakozás után távozott.

A büntetésvégrehajtás elmegyógyintézetébe, az IMEI-be szállították. Az IMEI-ről érdemes tudni, hogy ezt a mozaikszót a börtönben lévők, kemény sittesek is csak félve emlegetik, senki nem akar még csak véletlenül sem oda kerülni. Az IMEI-ben Borbély Józseftől gyakorlatilag mindent megvontak: senkivel nem érintkezhetett sem személyesen, sem telefonon, csomagokat nem kaphatott. Krónikus betegségére (cukorbetegség) nem kapta meg a megfelelő kezelést és gyógyszereket, vérnyomása öt napig 200/100-as volt, az élete is veszélyben forgott, emiatt át kellett szállítani a tököli rabkórházba.

-Elképesztő, hogy egy embert olyan mértékben akarnak tönkre tenni, csak mert feljelentette az egyértelműen "sáros" Kossuth Holdingot, hogy az élete is veszélyben foroghat- mondta portálunknak Zagyva György Gyula jobbikos országgyűlési képviselő, aki a múlt héten a tököli rabkórházban látogatta meg Borbély Józsefet.

-Borbély politikai tevékenységével semmilyen mértékben nem értek egyet, viszont az országgyűlés Emberi Jogi bizottság tagjaként kutya kötelességem volt hogylétéről érdeklődni, mert olyan, hogy valakit rágalmazásért följelentenek, majd gyógyszerek, telefon és minden nélkül másfél hónapig bűnözők között fogva tartanak, ilyen utoljára legfeljebb a legsötétebb kommunista időkben, a Rákosi-rendszerben fordult elő. Kajtár Gergely bíró eljárását rosszhiszeműnek és megtorló intézkedésnek tartom. Bárki bármilyen politikai nézeteket valljon, nem csinálhatnak belőle emberi roncsot, csak mert "belenyúlt" egy több száz milliós pénzeltüntetési ügybe.-tette hozzá Zagyva György Gyula.

A barikad.hu információi szerint Kajtor Gergely bíró annak a III. Béla Lovagrendnek a tagja, amelynek a nevében egy, a közvélemény előtt ismeretlen kilétű illető magát I. Levente Királynak kiáltotta ki. Innentől még mulatságos is lenne a történet, ha nem lenne a magát magyar királynak tartó személyt adó lovagrend tagja több bíró és ügyvéd is. Egyebek mellett Töpler László Fidesz-közeli ügyvéd és testvére, Töpler Péter bíró. A lovagrend tagja Hankó Ildikó, az ügynökbotrányba keveredett, nemrég elhunyt Kiszely István antropológus özvegye és (testvérével együtt) Vukics Ferenc, a Magyarok szövetsége vezetője.

Tegnap Borbély József előzetes letartóztatását megszüntették, ügyében Zagyva György Gyula mellett közbenjárt Morvai Krisztina EP-képviselő és Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő is.

Horváth Ádám : barikad.hu

Minda Zoltán - Mit tettek? Mit tettünk? - 1. rész

Minda Zoltán - Mit tettek? Mit tettünk? - 1. rész

2013. január 9., szerda

Tempo híroldala - Hírek: 643.)III.Béla Lovagrend,(TITKOS TÁRSASÁG) dr. Kajtor Gergely is egy tag.

Tempo híroldala - Hírek: 643.)III.Béla Lovagrend,(TITKOS TÁRSASÁG) dr. Kajtor Gergely is egy tag.

Morvai és Gaudi levele a legfőbb ügyészhez Borbély József ügyében


Morvai és Gaudi levele a legfőbb ügyészhez Borbély József ügyében
Legfőbb Ügyészség
Dr. Polt Péter legfőbb ügyész úr részére
Budapest
Tisztelt Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész Úr!
Mint emberi jogok védelmével foglalkozó nemzeti jogvédők és európai parlamenti, illetve országgyűlési képviselők, kötelességünknek érezzük, hogy felhívjuk a közvélemény és az ügyben érintett döntéshozók és szervek, így a T. Legfőbb Ügyész Úr figyelmét is a Borbély Józseffel, a TEMPO Párt elnökével szembeni kirívó eljárási jogsértésekre, amelyek haladéktalan megszüntetése feltétlenül indokolt.
Az elmúlt napokban számos megkeresést kaptunk jó szándékú, aggódó emberektől, hogy súlyos emberi jogi jogsértések történtek Borbély Józseffel szemben, aki évek óta szívós küzdelmet folytat társaival együtt többek között a korrupció és a felszámolási maffiák ellen. Bár közéleti tevékenysége során sok közéleti szereplő között minket is bíráló véleményt fogalmazott meg, jogvédőként elengedhetetlennek tartjuk, hogy fellépjünk jogainak védelme érdekében, mivel esete jól példázza, hogy az önkény a jogalkalmazásban milyen hátrányos következményekhez vezethet, és, mint ahogy korábban is kiálltunk a koncepciós eljárások jogsértettjei mellett, most is fel kell emelnünk szavunkat.
A Kossuth Holding Zrt. nevű felszámolással foglalkozó társaság működésének törvényessége vonatkozásában Borbély József és Minda Zoltán kritikus véleményt és tényállításokat fogalmaztak meg, amiért velük szemben rágalmazás vétsége miatt büntetőeljárást indítottak. A vád képviseletét a Pesti Központi Kerületi Bíróság eljáró bírójának felhívása alapján az ügyészség vette át. A bíróság elmeorvosi-szakértői vizsgálatot rendelt el Borbély József tekintetében, aki a vizsgálat időpontjában megjelent igazolt módon, majd, miután 20 perc után nem érkezett meg a szakértő, eltávozott a helyszínről. Másnap 2012. december 7-én Kajtor Gergely eljáró bíró ügyészi indítvány nélkül az eljárási cselekményeken való részvétel biztosítására hivatkozással elrendelte Borbély József előzetes letartóztatását az elsőfokú ügydöntő határozat hozataláig és ideiglenes elmeállapot megfigyelését az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI), amelynek foganatosítására azonnal sort kerítettek. Az érintett fellebbezésének elbírálására a napokban kerül sor, dacára annak, hogy a törvény soron kívüli eljárást ír elő.
Idén január 2-án Borbély József egészségi állapota megromlott, agyvérzésre utaló tünetek merültek fel, ezért őt január 7-én átszállították a tököli rabkórházba. Zagyva György Gyula képviselőtársunk ma meglátogatta: állapotát és ellátását immár kielégítőnek találta.
Az előzetes letartóztatásnak rágalmazási ügyben, ilyen körülmények között történő elrendelése sérti a büntetőeljárási törvény vonatkozó rendelkezéseit, mivel a bíró által hivatkozott indok nem állt fent az elrendeléskor figyelemmel arra, hogy Borbély József nem vonta ki magát egyetlen eljárási cselekmény alól sem, és az ügy összes körülményére tekintettel a kényszerintézkedés megtorló jellegűnek, büntetést előrehozónak minősül, ráadásul rágalmazás esetén az állandósult bírói gyakorlat szerint szabadságvesztést nem szabnak ki.
A foganatosítás kapcsán több jogsértésre utaló körülmény merült fel a csomaghoz jutás, telefonos kapcsolattartás engedélyezése és a védővel való kapcsolattartás körében, továbbá a fogva tartott két betegségének gyógyszeres ellátása, kezelése hiányos volt, ez utóbbi vezethetett az állapotának megromlásához.
Mindezeken túlmenően - az általunk megkeresett védő tájékoztatása szerint - az IMEI az ideiglenes elmeállapot-megfigyelés további 30 napos meghosszabbítását javasolta a bíróságnak.
Itt kell utaljunk arra, hogy Szabó Máténak, az alapvető jogok biztosának tavaly októberi jelentése szerint az IMEI-ben gondozottak elhelyezése, ellátása sérti az élethez, az emberi méltósághoz és az egészséghez fűződő jogokat. Jelen ügyben az alapjogi biztos is megkeresésre került.
Álláspontunk szerint az elmegyógyintézeti kezelés és megfigyelés visszaélésszerű alkalmazása az európai jogállamisággal nem egyeztethető össze, hanem a legdurvább diktatórikus időket idézi, amikor ez közismerten kedvelt eszköz volt a „rendszer ellenségeinek” kiiktatása érdekében.
Éppen ezért tartjuk fontosnak a jövőre nézve is, hogy a Borbély József elleni eljárás a legnagyobb nyilvánosság mellett, a törvénysértésre gyanút adó tényezők teljes kivizsgálása és a jogszabályok maradéktalan betartása mellett történjék.
A fentiekre figyelemmel kérjük T. Legfőbb Ügyész Urat, hogy a Borbély József ellen folyamatban levő büntetőeljárást (PKKB 31. B.25.714/2010) és kényszerintézkedést a maguk egészében és a fentebb felsoroltakat teljes körűen kivizsgálni szíveskedjék a törvénysértések maradéktalan és azonnali megszüntetése érdekében.
Kérjük, hogy a vizsgálat eredményéről soron kívül minket és a nyilvánosságot tájékoztatni szíveskedjen.
Budapest, 2013. január 8.
Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő, az EP LIBE (Szabadságjogi és Rendészeti) Bizottság tagja
Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő (az Emberi jogi bizottság tagja), a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője


További részletek: http://kuruc.info/r/2/106423/#ixzz2HTEI0Ipi

2013. január 7., hétfő

Ma nekem, holnap neked....


A 2012. december 7-én a 8:30 -ra kitűzött tárgyaláson Kajtor Gergely zugbíró, aki a közvádra áttett Kossuth Holdingos maffia-per tárgyalását vezette volna, tárgyalás nélkül azonnali előzetes letartóztatásba helyeztette Borbély Józsefet. A még Magyarországnak nevezett izraeli gyarmaton már a Guantanamóit is megszégyenítő mértékű jogtiprást mer végrehajtani a hatalombitorló, kormányzatnak nevezett 2/9-es "többségi "vezetés". Az indoklás szerint, Borbély elmeállapotát kell kivizsgálni 30 napon keresztül, amely időtartam lejárt, de Borbély József a Büntetés-végrehajtás IMEI intézetében tisztázatlan körülmények között bénulással együtt járó agyvérzést kapott, és tudomásunk szerint, orvosi ellátásban sem részesült. 
Ma Magyarországon egy botcsinálta, népszavazás által sem megerősített alkotmány alapján ítélkeznek az elnyomó, a szavazásra jogosult állampolgárok 1/3-nak szavazatából 2/3-dot, vagyis ténylegesen 2/9-det megszerző "kormányzat" megbízására hivatkozó, maffiaérdekeket képviselő bíróságok. A Legfelsőbb Ügyészségen 500 volt és jelenleg is aktív politikusnak titulált bűnöző ellen van beadva bizonyítékokkal ellátott és alátámasztott feljelentés, amely ebben a rendszerben sohasem fog bíróság elé kerülni, mert ma Magyarországon, jog és jogszabályok ugyan léteznek, de jogérvényesítés nincs, ha kormány vagy kormányközeli maffia érdekek ellen kellene ítéletet hozni. Az eljárás a Rákosi-rendszer módszertanát idézi meg, mint egy rossz szellemet! "Ma nekem, holnap neked"!

Bár sokan nem értenek egyet az Apostoli Magyar Királyság önjelölt kormányzójának tevékenységével, az igazságszolgáltatásnak csúfolt bírósági tevékenység, és a büntetés-végrehajtás életellenes gyilkossági kísérlete, teljesen aláássa a magyar társadalom korábban is alig létező jogbiztonságát. Feltehetjük a kérdést, mi jön ez után. Az USA Bush elnökségei alatt épített FEMA-táborok mintájára a recski gettó megnyitása?
A saját érdekeiket szem előtt tartó "esélyegyenlőségi rasszistákat" eddig sem néztük jó szemmel. A terror fokozódik! Mindenki gondolkodjon el, hogy mikor kerül rá a sor, mert akik szólni mernek, azokra előbb, akik nem mernek, azokra kicsit később, azért fog rákerülni...

A következő linken, Minda Zoltán Web-oldalán, a videó minden megmagyaráz: Link


forrás: http://www.hungarianrealnews.com