2011. február 12., szombat

PANASZ: Nyílt levél! Mi is folyik ebben az országban?

Egy hozzászóló levele !!! (Magyar Hírlap)

TISZTELT BAKA ANDRÁS BÁLINT ELNÖK ÚR!
Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk az Elnök Úrhoz, hogy alábbiakban leírtakban szíveskedjen különleges méltányosság alapján segítségünkre lenni.
Két kiskorú gyermekkel súlyos napi életviteli gondokkal küszködve,43évi munka után kifosztva. 58968ft.nyugdíj, 26600ft. csp.,71000ft.jöv. Igen kifosztva, törvénysértő ítéletek szenvedőiként végrehajtást, végrehajtás követ!!!!! Mivel mindenünket végrehajtották már, tegnap kaptam az értesítést, hogy a nyugdíjat 33%-al a végrehajtó megterhelte! Azt követőn, hogy mertem kezdeményezni az egyetlen nekem kedvező LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG JOGERŐS ÍTÉLETE ALAPJÁN
(pfv.II.20.568/2002/8.)
A HASZONÉLVEZET BIRTOKBA VÉTELÉT. (Korábban ez meg volt,"csak ítélet nyomán" nem lévő kereset ellenére azt
törvénysértő ítélettel "elvették" tőlem)! Kezdeményezésemet a Kerületi Bíróság, ugye hihetetlen, azonnal elutasította.
Legnagyobb megdöbbenésünkre a Budapesti XX.XXI.ésXXIII. Kerületi Bíróság 0106-5 Vh. 5086/2009/2 végzésében
a végrehajtási lap kiállítását megtagadta. /T. Kőrös András Tanácsvezető Bíró Úrnak 2009-11-19.i levél és melléklettel együtt elküldtük).
Ezt követően újévre kaptam 16millió ft.-ról, tegnap meg mintegy 13millió ft.-ról szóló VÉGREHAJTÁSI ÉRTESÍTŐT!!!!!!!! Miközben a volt feleség gyerekeivel, a törvénysértő módon tőlem elvett vagyonból, három várat építhettek".
Igen törvénysértő módon, mert a Bíróságok az eljárás során számtalan írásos és szóbeli kérésünket nem voltak hajlandóak vizsgálni. Miszerint a volt feleség előre kitervelt módon szakította meg a házassági kötelmet és önként távozott a lakásból, másfelől az első és másodfokú eljárások alkalmával hihetetlen presszió alatt voltunk, és még ma is vagyunk!
Közös vagyonnak nem számíthatóakat (törvényesen dokumentáltak, különélést követő vásárlás) szintén végrehajtották! 1996-óta folyó teljes tönkretételem, és új családom elleni pszichoterror ma is tart. (fegyverrel való életveszélyes fenyegetés, zsarolás ha nem takarodunk ki a házakból kinyírnak bennünket, számtalan fehér poros zacskók. kb. 1kg.-k) A haszonélvezetből akarnak két kiskorú gyermekkel, mindenféle terrorisztikus eszközökkel utcára tenni. Abból a házakból, amelyet még én építettem, és ajándékoztam a volt feleség két fiának. Amikor csak nem készen lettek, és már a nevükön volt "BEÁLLT A DRÁMA". A két fiú anyjuk jelenlétében közölte, hogy "jobb, ha tudod nem te vagy az apánk!" Kérdésemre, erre az anyjuk válasza: "azt hittem, hogy te ezt már régen tudod!"
Korábbi, és a szétszakadást követően újonnan alapított prosperáló cégeket hitelrontással, gazdasági bűncselekmények alapos gyanújával, rágalmazásokkal tönkretették. A volt közös cégeknek, általuk birtokolt és használt dokumentációit amelyet tanúk jelenlétében maguk vittek el. Majd mikor a Kerületi Bíróság 15milliós lakást 3,4millió ft. értékben ítélt a volt feleség javára, értékmegállapítására szakértő kirendelési kérésünket a Bíróság szintén elutasította-)! a dokumentációk visszakerültek- (amit korábban tagadtak, hogy ők vittek el). Nevezett cég iratai aztán egy "ún. váratlan betörés kapcsán eltűntek!". Közös prosperáló cégek vagyoni elszámolását, igénybejelentésünk ellenére szintén elutasították a Bíróságokon!
Nem kívánjuk e lapon azt a tengernyi bizonyítékot most feltárni, csak szükségnek megfelelő időben.
Az eljárások során: az egyes bírói döntések, és ezek következményei révén, új családommal teljes kiszolgáltatottság, fenyegetettség, tengernyi rendőrségi eljárások ártatlan áldozataivá váltunk. Jelentősen sérült az alapvető emberi és szabadsághoz, biztonságunkhoz való jogunk, különös tekintettel a család személyi biztonsághoz való joga!
A hatóságok döntéseikkel veszélyeztették személyem és családom testi épségét, és lelki nyugalmát, sőt segítséget is nyújtottak a volt feleség és fiainak részére, abban, hogy fenyegetettségünk folyamatos legyen.(Pl. X. utcai ingatlan használatának rendezése).Egyik alkalommal éppen ezen ingatlanon vertek meg úgy, hogy mentő hiányában a rendőrség szállított azonnali orvosi ellátásra, mert ömlött a vér fejemből, kezemből. sérüléseim kórházi kezelést tettek indokolttá, amely nyolc napon túl gyogyúlóak voltak! Más esetben, éppen ennek a sérülések a büntető tárgyalását követően, a Thököly úti Bíróságról az ajtón éppen kiérve, hátulról a volt feleség fia a tarkómra mért iszonyú nagy erejű ütésével leütött. Elájulásom után valahogyan magamhoz térve, a TÁRGYALÁST VEZETŐ Bírónő látva az állapotomat sürgős segítségemre mentőt hívott, amellyel ismét kórházban kötöttem ki!
Sérült a tisztességes tárgyaláshoz való jogom, az ítéletek engem szinte egy-
oldalúan és túlzóan köteleztek, ezzel megdőlt a pártatlanság követelménye. (Különvagyonból vett ingatlanok figyelembe nem vétele stb., cégekből felvett pénzek kb. 45-50millió tűnt el, adózatlanok is, különböző ingatlanok saját névre célra
történő vásárlások melyek dokumentáltak) ezeket keresetünk ellenére úgymond figyelmen kívül hagyása.
Sérült a magán és családi élet tiszteletben tartásához való jogunk, a folyamatos terrorisztikus támadások, fenyegetések időrendben, melyekhez az ítéletek segédkeztek a bírósági döntések által eredményezett vagyoni ellehetetlenülés.
Tisztelettel kérjük az IGEN TISZTELT ELNÖK ELNÖK URAT A Törvényes kereteken belül szíveskedjen különleges méltányosságot gyakorolni és ez által segítségünkre lenni.
Jogszolgáltatásból 1996óta elegünk van!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MÉG REMÉNYKEDÜNK AZ ESETLEGESEN MEGMARADÓ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN! (Elnézést, de senkit sem kívánunk megbántani) Tavaly 16milliót, 2011.-ben már 26milliót követelnek a törvénysértő ítéletből adódóan!!! SOHA NEM LESZ VÉGE???
Milyen demokratikus állam az, ahol tűrnöm kell, hogy elverjék(elverték) a vagyonomat? Legfőbb óhajunk békében szeretetben élni! KÉRDÉSÜNK, VAN-E HAJLANDÓSÁG A T. ILLETÉKESEKBEN A CSALÁDOT KÁRPÓTOLNI JOGILAG, ERKÖLCSILEG? EGYÁLTALÁN VAN-E ILLETÉKES AKI MEGHALLGATVA ÉGBEKIÁLTÓ SZAVUNKAT, SEGÍTSÉG KÉRÉSÜNKET KÉPES ÉS TUD-E INTÉZKEDNI?
Vagy mégsem a kiskorú gyermekek védelme, egészséges fejlődése, nevelése a legfontosabb?
Van-e egyáltalán ennél nemesebb emberi cselekedet? ISTEN BÁRÁNYAIRÓL GONDOSKODNI, FEJLŐDÉSÜKNEK FELTÉTELEIT MEGTEREMTENI, ÚGY GONDOLOM MINDANNYIUNK KÖTELESSÉGE!
Higgyék el amit mondtam, sokkal több mint fájdalom. (maffia módszerek százainak bevetése ellenünk, csak meg kellene a T. Legfőbb Ügyészségen, a Rendőrségen, a Nyomozó szerveknél lévő folyamatosan bejelentett anyagokat vizsgálni! Kiderülhetne a valóság, az, hogy ki és hol hibázhatott?)
A TISZTELT MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGÁNAK JOGERŐS ÍTÉLETÉT, A KERÜLETI BÍRÓSÁG
TÉNYLEGESEN REVIDIÁLHATJA?!
Jogkövetőként haszonélvezetem birtokbavételének kezdeményezése kapcsán, ugyan azok az "erők" egy csapásra, szinte vezényszóra zártak össze!
VÁLSÁGOS HELYZETÜNKRE VALÓ TEKINTETTEL TISZTELETTEL KÉRJÜK MÉLTÁNYOS NAGYLELKŰ ÉS SZÍVES SEGÍTSÉGÉT AZ ELNÖK ÚRNAK.

2010. február 07. dátummal! Azóta semmi!
2011. FEBRUÁR. Még mindig semmi!!!
Mi folyik e hazában???