2008. október 18., szombat

VAK - vágányon a bíróság

Vakvágányon a bíróság

Győr- Moson -Sopron Megyei Bíróság
Győr
Szent István út 6. sz.9021Tisztelt Megyei Bíróság!Alulírott Bagó Andrásné Zsigai Klára perújító felperes - jogi képviselőm útján - a Győri Városi Bíróság P.21. 835/2008/6. sz. perújítási kérelmemet elutasító végzése ellen a törvényes határidőn belül

                                         fellebbezést

terjesztek elő. Kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy a megnevezett végzést szíveskedjék hatályon kívül helyezni, és az első fokú bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezni, és egyben a megfelelő instrukciókkal ellátni.

I N D O K L Á S

A Győr Városi Tanács VB. Lakásig. Osztálya 23. 808 /1962. számú határozatával intézkedett Zsigai László győri lakos lakásigényének kielégítéséről. Ez a határozat főbérleti lakás kiutalásáról szól (kelte: 1962. augusztus 31.) E határozaton kívül, a per tárgyát képező lakásra vonatkozóan, más határozat nem született. Állítjuk, hogy ez az egyetlen határozat létezik.

E tárgyban, immáron 12 éve folyó bírósági eljárások ezt a határozatot még soha nem bírálták el, vagyis a 12 év folyamán az ügyben eljáró összes bíróság egy nem létező határozatról döntöttek. Ha valaki azt állítja, hogy ezen határozaton kívül létezik a lakásra vonatkozóan másik határozat is, azt indokolt és szükséges lenne a bíróságnak beterjeszteni.

A most előkerült és perújításra beadott okiratok is relevánsnak tekintendők, hisz bizonyítják továbbra is, azt a tényt, hogy Zsigai László lakás igénylő és öttagú családja részére közvetlenül ezen, most előkerült okiratok létrejöttét követően főbérleti tanácsi lakásigény kielégítése történt.

Tisztelt Bíróság, nem vállalhatja ennek a szörnyű baklövésnek az ódiumát, a nyilvánosság előtti bírálatokat, ezért indokolt lenne egy új eljárás lefolytatására, amely végérvényesen eldöntené, hogy milyen kiutaló határozat van hatályban az érintett lakásra vonatkozóan.

Győr, 2008. szeptember 22.


                                                                                           

 Bagó Andrásné Zsigai Klára
                felperes


Sebők István a Magyar Néppárt elnöke)