2018. május 5., szombat

VÁDIRAT!

1. SZÁMÚ POLITIKAI VÁDIRAT ORBÁN VIKTOR DIKTÁTOR ELLEN
ismerősként csatlakozás: https://www.facebook.com/kriston.ugyved
I. VÁDOLOM A DEVIZAADÓSOK KIFOSZTÁSÁÉRT.
A devizaalapú hitelezést az első Orbán-kormány 2001. évi döntésével (lsd. foto) vezette be hazánkban annak ellenére hogy lakosságot kifosztó természete ismert volt a világbotránnyá vált ausztrál Westpac-ügy nyomán. Kormánya és "rogántónija" a banki extraprofithoz képest árfolyamrés és kamatemelés visszaadásának féktelen hazugságával volt arcuk devizamentőknek feltüntetni magukat. Kormánya és a Bankszövetség forintosítási megállapodása megkötésével Ön egy egy most már számításokkal bizonyított törvénysértő devizapár árfolyamfogadásból az aktuális piaci árfolyamon kiszállást biztosított a bankok számára. A megállapodáson nyugvó forintosítási törvénnyel legalizálta az árfolyamfogadásból származó banki extraprofitot. Ezután az MNB devizatartalékára kiírt devizatenderével 8 milliárd euro összegben biztosította a bankok forintban beszedett árfolyamkülönbözet extraprofitjának átváltását euróra és annak kivitelét az országból. Ezután a devizaügyet áttolták bírósági útra tudván, hogy az igen komoly pénzügyjogi szakismeretet igénylő pereket a devizaadósok tömegei nem tudnak megindítani. A fenti folyamattal szögesdrót mögé zárták a devizaadósokat, onnan egyenként perekkel lehet kijönni, de a többség a szögesdrót mögött marad. A szögesdrótot megerősítette az EBRD-paktummal is, amelyben aláírta azt, hogy a magyar bankokra a továbbiakban nem terhelhetők a deviza árfolyamkockázat költségei. Ilyen formában Ön közreműködött és közreműködik a családjaik révén mintegy négymillió magyar állampolgár kifosztásában, javaik elvételében. A devizaszolgaság ezért Önt el fogja kergetni a hatalomból, mert türelme véget ért, hazugságon kapták és a legutóbbi választási kampányában már nem is volt téma a devizaügy. Győzelme végeztével pedig megkezdődik a devizaadósok tömeges kilakoltatása. A megerősített bírósági- és bírósági végrehajtási rendszerével a lakosság behajtás alatt áll, Ön egy gazdasági terror élén áll. Az alkotmányos gyülekezési és vélemény szabadságainkkal élve 197 járási székhelyen és 23 fővárosi kerületi székhelyen országos demonstrációkat tartunk, majd megindulunk Ön és gazember rendszere ellen. Ez lesz a devizaszolgaság hosszú menetelése (a magyarság "Luther King menete"), amelynek végeztével helyreállítjuk a jog és igazság hatalmát Magyarországon.
II. VÁDOLOM VÁLASZTÁSI HAZUGSÁGÉRT ("SOROS-TERV").
Soros-terv és menekültjei "ördögének" felrajzolásával Ön megtévesztette a magyar népet, ezért választási hazugsággal került ismét hatalomra. Gyurcsány öszödi beszéde egy gyenge őszinteségi roham volt arról, hogyan hazudtak a magyar népnek reggeltől napestig. Ehhez képest az Ön Soros-terv őrülete egy szimpla választási hazugság. Kalergi-terv (európai nemzetállamok letörése) van, de hatálya nem terjed ki Magyarországra, mivel az itt élő őshonos zsidó etnikum és betelepülő leszármazóik iszlamizációval szembeni - helyeselhető - védelme okán a Kalergi-tervben érdekelt háttérhatalom kivette hazánkat a menekültország státusza alól. Ön kettős beszéde (határvédelmi pöffeszkedése) tehát a szögesdrótot a magyar nép köré emelte.
III. VÁDOLOM AZ EURÓPAI UNIÓ MINT ALKOTMÁNYOS REND ELLENI TEVÉKENYSÉGÉÉRT.
Európai Unió "ördögének" felrajzolásával alkotmányos rendszerünk részét képező európai összetartozásunk keretét közpénzen ellenségnek állítja be, holott az Olaf Csalás Elleni Hivatala vizsgálata szerint egyes uniós forrásokat bűnszervezetben juttatják közelálló köreikhez. Az unió alkotmányos rendszerünk része, arról csak a nép dönthet. Ön fejezze be az alaptörvényben foglalt, ezért alkotmányos rend megváltoztatására irányuló Európai Unió ellenes cselekvését. Mi magyarok az európai népek családjában akarunk élni. Az Ön unió ellenes tevékenységéért a magyar népet fogják büntetni, ezért Önt meg kell állítani. Önnek sajnos és jelenleg egyedül az unió a kontrollja, ezt az ellenőrzést kívánja lerázni, kerül bármibe, így az unió nélkül megint rohanhatunk egy diktátor ölelő karjaiba, aki majd megvéd bennünket. Ön hülyének nézi és lenézi a magyar népet.
IV. VÁDOLOM A MAGYAR ÉRDEKEK ELÁRULÁSÁÉRT.
Állampártja és az izraeli jobboldali Likud párttal kötött szövetsége útján IZRAEL mint háttérhatalom befolyásának engedésért vádolom idegen érdekek kiszolgálásárt. Ön kollaboráns izraeli bábrezsimet hozott létre hazánkban. Állampártjának egyes prominens személyiségei útján az USA demokratikus köreivel konfrontálódó, ezért a NATO szövetségi rendszerét is gyengítő Amerika-ellenes tevékenységet folytat. Az OROSZ hintapolitikája pedig mindössze egyes üzleti köreinek kedvez ahelyett, hogy helyreállítaná a magyar felvevőpiacot Oroszországban. Ezután a külföldi multinacionális stratégiai megállapodásokkal az unió bérátlagának egytizedén tartó rabszolgabérek fenntartásáért Önt felelősség terheli a nemzetközi egyezmények által tiltott rabszolgaság és szolgaság fenntartásáért hazánkban.
V. VÁDOLOM TOTÁLIS ÖNKÉNYURALMI RENDSZER KIÉPÍTÉSÉÉRT.
Hitler nyomdokain haladva Ön létrehozója a magyar történelem legújabbkori önkényuralmi rendszerének. Levezetem azt a párhuzamot és módszert, amely tanúsítja, hogy Ön a formális jog felhasználásával "nürnbergi törvényekkel" és az államhatalom kisajátításával diktatúrát vezetett be hazánkban. Ezek a párhuzamok az alábbiak:
1.
Göbbelsi-propaganda - a média uralma alá hajtásával a nemzetfogalom kisajátítása, az értelmiség és a művészetek képviselőinek propaganda gépezet szolgálatába állítása, ellenségkép legyártása és hangsúlyozása, a nemzet felsőbbrendűségének és a félelem légkörének kiépítése, a magyar árjanép sugalmazása, a demokratikus tájékoztatás felszámolása, a vezér dicsőítése.
2.
Békemenetek - másként gondolkodók megfélemlítése, civil állami mozgalmak életben tartása és finanszírozása, természetes civil szervezeteket korlátozó civiltörvénykezés.
3.
Központi Bank útján a diktatúra pénzügyi forrásai ellenőrizhetetlenségének biztosítása, barátközeli kereskedelmi banktulajdon útján az uniós és egyéb források mozgatása a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) szabályainak kijátszásával. A pénzügyi ellátó rendszer oligarchiájának megtűrése.
4.
Rendvédelem 45.000 fő útján rendőrállam és szervezeteinek kiépítése, akár azoknak a demokratikus választások napján történő indokolatlan felhasználása.
5.
Egyenruhás lovagrend - rendvédelmi szervezet formájában közvetlen irányítása alatt álló, látszólag a terrorellenes, valójában a diktátort védelmező egyenruhás lovagrend létrehozása és működtetése, általa többek között a köztársasági elnök lehallgatása és megfigyeltetése.
6.
Önigazgató önkormányzatok fölé központi utasításos kormányhivatali-hatósági szervezetrendszer kiépítése, általuk a gazdaság és a társadalom fölötti ellenőrzés teljes körű kiépítése.
7.
Országgyűlés állami ellenőrző funkciójának felszámolása, különösen a devizahiteles ügy vizsgálóbizottságának teljes felszámolása.
8.
Vezér személye körüli kabinetiroda létrehozása és ellenőrizhetetlen működtetése, a titkos pénzügyi és gazdasági tárgyalások lebonyolíttatása, a törvények általi kormányzás helyett kézi vezérlés megvalósítása.
9.
Állampárt révén a hatalom alkotmányellenes kisajátítása, amely miatt a fidesz feloszlatásának van helye.
10.
Utasításos nemzeti konzultáció intézményének bevezetése a formális vélemény-nyilvánítással igazolható önkényuralmi rendszer politikai legitimitása biztosítására.
11.
Akciótervek formájában a társadalom igényeinek és szükségleteinek központi utasításos rendszerben történő félretétele és az államkapitalista csúcsszervezet igényeinek proklamálása.
12.
Államvallás kialakítása, a kisegyházak státuszának korlátozása.
13.
Egészségügyi ellátó rendszer szétverése, a lakosság ellátásának háziorvosi szintre szorítása, ezzel a korszerű gépi és diagnosztikai hátteret nélkülöző ellátási rendszer működtetése.
14.
Oktatási rendszerből a CEU intézményének saját képre szabott korlátozása, a szabad és független gondolkodók oktatásának és nevelésének ellehetetlenítése, ezzel a diktatúráját sértő nyílt és szabad társadalom elfojtása.
15.
Közmunkarendszer bevezetése a lakosság nem állami piaci foglalkoztatási rendszerének kiiktatásával, ezzel a mindenható állami függőség kényszerének kiépítése.
16.
Diktatúra párthadseregének veszélye a 197 járásban tervezett önkéntes területvédelmi századok ellenőrizhetetlen személyi összetételével.
17.
Stadionok építése katonai-rendőri korlát-emeletekkel a Pinochet jobboldali diktatúrájából ismert megsemmisítő célokra is tekintettel.
18.
Szabadkőműves célok szolgálata a szabad és független nemzetállam(ok) 1-16. pontokban írt letörésével, ezzel a világuralmi háttérhatalom kiszolgálása.
VI. FÜGGETLEN VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG FELÁLLÍTÁSÁNAK KÖVETELÉSE.
Önhöz szorosan kötődő személyek és körök mérhetetlen gazdagodásának korrupciós kivizsgálására, az uniós szervek és az állami titkosszolgálatok által vélelmezhetően jól ismert egyes piszkos üzleti tevékenységek és pénzügyi bevételeik mozgatásának kivizsgálására, valamint a 2006-os és 2008-as államcsínnyel felérő ellenzéki tüntetések kivizsgálására független tényfeltáró vizsgálóbizottság felállítását és a felelősök felelősségre vonását követelem.
Guy Verhofstadt belga képviselő egy mondatban, sebészi pontossággal elmagyarázta: "Az európai pénzt arra kell szerintem használni, hogy segítsen felemelkedni az országok gazdaságát és polgárainkat, nem pedig arra, hogy Orbán úr családtagjai kapják meg, vagy hogy futballstadiont építsenek belőle a választókörzetében" (forrás: http://pestibulvar.hu/…/az-eu-kokemenyen-nekiment-orbannak…/).
Dr. Kriston István
civil jogvédő állampolg