2010. október 22., péntek

A támogatott hatalommal való visszaélés

Támogatott: A hatalommal való visszaélés


Ma ismét egy törvénytelenségre derült fény. Pont éppen a szavazáskor, miszerint nem gyakorolhattam, nem élhettem az állampolgári jogaimmal. Nem élhettem vele, attól megfosztottak.

Történt ugyanis, hogy a családom egyetlen egy tagja kivételével, mindenkit a családom tagjai közül, egy kivétellel a hátunk mögött szintén, kijelentettek abból a családi házból,. mely 28 éves munkámat tartalmazza. Abból az ingatlanból, amelynek a Családájogi Törvény rendelkezései alapján, is, és különös tekintettel ráépítés jogcímén is még pluszként, a tulajdonosa vagyok.

Ki mertek jelenteni abból az ingatlanból, amelyet anyagilag még nem rendeztek, hiszen nem is adtam el, nem mondtam le róla, nem adtam át, a berendezéseit pedig, nem tudtam elhozni. Azaz, mindet, és mindenünket tartalmazza.

Úgy nekem, mint a gyerekeimnek.

Meg mertek tőle oly módon fosztani, el merték vetetni a hivatalok, hogy kizárólagosan rendelkeztek a jogaim felett, mintha a sajátjukat osztogatták volna el másnak.

-- Ma már ez csak így megy Magyarországon.:))) --

Élükön a XIX ker. hivatal, mely elsődlegesen intézte az eltulajdonítást. Elsődlegesen merte eldönteni, hogy kinek, és milyen csőcseléknek vagyok köteles nekiadni mindent, még csak semmi sem kell hozzá. De azt is el merték dönteni, hogy az ágyamat, az ágyunkat, kivel vagyok, vagyunk kötelesek a saját otthonunk területén megosztani.

Papiné személyében, a rendkívüli ””elismert nagy tudással felruházott egyén””, egyéni ”értelmiségi” , természetesen a hatalommal biztosítva magát, a bandáját, tehát magukat, és csak egy toll vonása kell. Máris, remekül működik minden, a mocskos gépezetük élen jár. Biztos a siker. A 28 év munkából lesz a nagy semmi, de, lehet , és lesz rögtön azonnal a másé. Úgy, és oly módon, hogy még fizetni sem kell érte senkinek sem. Ingyen jótékonykodás, a máséval. A más vagyonával. Ez ám a nagy horderejű jó üzleti balhé!

Ehhez kell a szék, amely meghatározza a tudatot, a tudatukat, és remekül működik a dolog. Biztosít az mindent. Szét lehet verni családokat, kiskorúra is rá lehet töretni a sajátjukban, életveszélyes állapotot is lehet kreálni, nekik és a bandájának ez nem számít. Elvégre ők, a saját házukat még élvezhetik, nem azt kellett elosztogatni. Nem az felett kellett rendelkezniük. Ők, megtehetik. Igaz, neki és a bandájának nem ügy, tehát nem számít. A szék biztosít mindent. A hatalmi háttérrel felruházva, védelmezve a mocskos bandája által a mocskot, a szennyet, nincsenek korlátok. Nincs lelkiismeret, nincs ember. Nincs semmi. Sőt, nekik büntethetőség is kizárt. Védelmezi a ””szék””, a mesterien megépített felépített fal.

A bandájának nem ügy tehát, ők az értelmiség, de nem ügy a ripacs semmitmondó analfabéta bíróknak sem.
A ”vélelmezett jóhiszemű vevők” Stadler J , Sztojka K, NagyDné, TóthnéDóci V. adták vették maguk között bagóért velünk együtt azt az ingatlant, ahol három gyermek élt még, és közülük egy kiskorú 11 éves, aki érintett lett barbarizmusuknak.
A nagy jóhiszeműségükben intelligenciájuk szintjén sem tűnt fel, hogy a bent lakók családtagok velem együtt, és nem hátrahagyott minőség vannak az ingatlanban. Tehát tulajdonosok lakják. Nem tűnhetett föl. Nem lehetett.

Még az sem, hogy a fals fiktív kreálmányú szerződésük kellékhiányos, hogy nem lehet realizálni. Tehát ez sem volt szempont. Senkinek. Sem a Papiné nagy szaktudású alaknak sem. Nem tűnt ez fel az Urbán Ildikó bíró, pazar ””élményt jelentő””, közel hét évig tartó elfektetett pervezetésében sem. Igaz, nem is kellett egy tanút sem meghallgatnia, nem fért bele a hét évbe. Akkor, hogy fért volna bele akár – bár - mi is? Ám meg kell jegyezni, és nem lehet szó nélkül elmenni az mellett sem, akiknek szintén nem tűnt fel, akik utána pazar fenomenális módon revidiálták felül a koholmányt. A nagy semmit.
A törvénytelenségek halmazát?
Közel, húszan körülbelül. Tehát megmaradtak a ”” a jóhiszemű vevők”

Csak kis kitérő, a jóhiszeműség mellett!.
(Mtv: Kékfény adás)

Szűcs Gábor: - Ők természetesen egyértelműen a mi ügyfelünkre gondoltak akkor, hogy becsapta őket, hiszen a földhivatali határozatból az derülhetett ki számukra, hogy a mi ügyfelünk volt az, akinek a nevére kerültek ezek az ingatlanok, ergó ő vette el tőlük. A nyomozás korai szakában is kiderült, hogy ez nem így van, hiszen ő is károsult ebben az egész ügyben.
Tóth Sándor: - Különböző ingatlanokat érint ez a cselekménysorozat. Olcsó panellakásoktól a 100 millió forintot megközelítő budai telkekig terjed a sor. 16 gyanúsítottunk van eddig, 4 ügyvédgyanúsítottunk is van, szomorú, de így van. És hát az érdekessége ennek még az, hogy a 4 ügyvéd közül kettő vak.
A gyanúsítottak közül heten előzetes letartóztatásban vannak. Egy nőt azonban, akinek komoly szerepe volt a károsultak megtévesztésében, még keres a rendőrség. A képen látható Sztojka Katalint, környezetében inkább Barbara, vagy Barbi néven ismerik, feltehetően Gyálon vagy környékén bujkál. És bár az ingatlanbejegyzéseket a nyomozás miatt felfüggesztették, sokan mégsem nyugodtak. Ugyanis a jogszabály szerint ha a 3. tulajdonos, ez esetben az angliai befektető, jóhiszeműen veszi meg egy csalótól az ingatlant, a bíróság azt neki ítélheti.
Idézet vége.

Tehát a ”” vélelmezhető jóhiszeműség”” remek példája. Tipikusan jellemző a jóhiszeműségre. Főleg akkor még, ha még ráadásul az ingatlant vagy lakást, egy kocsiból eldöntve és a kocsiban megírt hamis fiktív szerződéssel adresszálják és véglegesítik úgy, hogy a bentlakóval mit lehet, és mit kell tenni.

A fentiek alapján azt is meg lehet állapítani, hogy bűncselekmény nem történt. Nem történhetett, már abból az okból sem jellemző a maffiás tevékenységet tartalmazó ügyekben, hogy az rendre nincs.
Nyugodtan le lehet nyúlni büntetlenül az ingatlanokat, be lehet törni, ha nem akarják nem lesz ügy.
Tehát minden a legtermészetesebb módon, a legtörvényesebb úton zajlott le. Mondták. HÚÚÚ! )))

Meglepő, hogy egy Legfelsőbb Bírósági felülvizsgálatra vonatkozó tevékenysége is olyan amilyen. Természetesen ott sem lehetett másként. A beadott felülvizsgálati kérelem a legnagyobb körültekintéssel, alapossággal készült. Hiába kértük a per lefolytatását, tekintettel arra, hogy egy tanú sem került meghallgatásra, bár a meglevő ügyben nem is kellett volna, mégis a hátunk mögött söpörtek le mindent, Kazai aláírással a Legfelsőbb Bíróság által. HIIII! ))

A törvény mindenkire vonatkozik, vonatkozna. Ám a diszkrimináció ezek szerint, általuk megengedett mértékben emelkedett. Kinek, kiknek kell falazni alapon. Kinek kell a szemétségeit elsikálni, kinek az ügyében kell kolbászolni. Ma itt tartunk. Nem a törvény alkalmazása a fontos, az mellékessé vált. Nem az aszerinti ítélkezés dominál hanem az, ki milyen alapon és merre helyezkedik el, azaz a szegmensi területhez való tartozás dönt. Feltétele az anyagi háttérbázis.

Kiemelném azért a törvény fontosabb vonatkozó jogszabályait. Mennyire is lehetnek nyugodtak azok, akik egy ilyen mocskos ügyben mint előidézők, mint segítői státuszban tevékenykedtek, - még most is - ennek a rohadt barbarizmusnak a támogatói.

Nem aludhatnak nyugodtan, de nem ám!!! Ha a bűnözőknek jogi törvényes szintre emelték a bűnözést, akkor a károsultaknak joguk van harcolni a nemzetközileg elfogadott és elismert emberi jogaikért, az életükért, a vagyonukért. Azért, amit törvénytelenül vettek etettek el, amitől jogtalanul fosztották meg, és joguk is van ahhoz, hogy az elkövetők felelősségre legyenek vonva.

Ugyanis:

A Ptk (1) A törvény védi a személyek vagyoni, és a személyéhez fűződő jogait, továbbá törvényes érdekeit.
(2)A törvény biztosítja a személyeknek az őket megillető jogok szabad gyakorlását, e jogok társadalmi rendeltetésének megfelelően.
A törvény kimondja: Minden vagyoni kárt okozó magatartás, és minden személyhez fűződő jogot sértő cselekmény jogellenes.
A Ptk (3) A törvény védi a tulajdonnak az Alkotmányban elismert valamennyi formáját.
Az Alkotmány 13§(1) kimondja, hogy a Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot.

PK.2 számú állásfoglalása:
Abban az esetben, ha a dolog a tulajdonos birtokából bűncselekmény folytán
- pld: ellopták, vagy kényszerítő eszközök, vagy más módon kényszeríttették - kerül ki, a többszöri eladással sem szerezhető meg annak a tulajdonjoga.

A hatalommal való visszaélés igazolva látszik. Ma, nem csak a legelfogadottabb tevékenységek egyike lett, de a legtámogatottabb is a hivatali hatalommal felruházottak körében.

Remélem eljön a károsultak ideje is, amikor is már nem lehet a korrupció mögé bújva védelmet lelni ebben az országban.