2008. november 28., péntek

Felhívás
MNP: Sebők IstvánDr. Sólyom László ..........

Dr. László Sólyom, President of Hungary does not want to dismiss those judges who have been blackmailed or made breaches in law. Instead he has become a tourist.

No matter where he is around the world, the question of not making these steps must be asked from him


Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke nem hajlandó felmenteni a megvesztegetett, köztörvényes bűncselekményt elkövető bírókat, helyette turistáskodik!

Bárhol, a világban megjelenik a nyilvánosság előtt, meg kell tőle kérdezni, miért nem hajlandó ebben inté
zkedni?

Dr. Sólyom László, Ungarns Präsident, ist nicht bereit die Richter welche bestochen und dadurch ein Verbrechen gegen die Öffentliche Moral – Schädlichkeit begangen haben, freizusprechen und ist stattdessen ein Tourist!

Woimmer er in der Weltöffenlichkeit auftaucht, muss von ihm gefragt werden, weshalb er nicht bereit ist in dieser Sache zu handeln?

Kapcsolódo anyag: http://tkatalin.uw.hu

Az Ilyen jogszerű,...nameg azért "... az olyan jogszerű" ???

Terézváros szerint jogszerűen bontanak a Király utcában. Hát igen. Ismét elgondolkodtató, hogy olyan épület, ami még műemléknek is, martalékává válik valaminek. http://tkatalin.uw.hu


Terézváros szerint jogszerűen bontanak a Király utcában.
Hát igen. Ismét elgondolkodtató, hogy olyan épület, ami még műemléknek is,
martalékává válik valaminek. Bontásra ítéltetett, valamiért. Valamiért, mely
mögött ismét az érdekviszonyok azok, melyek az emberi józan ítélőképesség
felett győzedelmeskedett. Bontani kell, rombolni.! Ez az igazi, "építő, és gazdaságos" beruházás. Valakinek, valakiknek biztos. Érthetetlen, hogy adott hivatalokban az intézkedések, felettébb furcsa módon a polgárok, az emberek érdekviszonyaival szemben, a nemzeti vagyont csorbítva történnek. Születnek meg határozatok, amelyek válnak megfellebbezhetetlenné. Érdekes, hogy mindezt egy toll vonásával tehetik meg, nem törődve semmivel, és senkivel. A háttérben. Nem számít a múlt történelme, nem számít maga az épület jellege múltja, annak történelmi élete. Aztán marad a magyarázkodás. Ilyen jogszerű,.... ,meg azért "olyan jogszerű". Nem csak érthetetlen hogy ezt megtehetik, hanem felháborító is. 
Egyrészt az a kár amit elkövetnek, mely helyrehozhatatlan, pótolhatatlan már a történelmi múltja miatt is, - de nem számít - másrészt pedig az, hogy
mindezt tiltakozások ellenére sem bírálják felül. Rámozdulás akarat nincs. Korlátozás az igen, az akad, a hivatali részről. Ez már csak így a természetes. Úgy tűnik, ma ebben az országban nem az emberekért, azoknak az életének a jobbá tétele, javítása lett a hivatali cél, a szándék. Történetesen olyan korban élünk a XXI században, amikor az emberi életnek, az életszínvonalnak a hivatali papír, papírok váltak a meghatározó elemévé. Nevezetesen azoknak a döntéseknek a kivitelezéséért, amelyet(et)valaki, vagy valakik, egy szék jóvoltából megálmodott(ak). Az ilyen jellegű döntés(ek)- nek egyre szélesebb körben van sajnos realitása, válik valósággá mint tény, hogy a határozatokért vagyunk, és az emberi élet ebben az országban mit sem jelent. 
- Akkor meg minek is kellene is figyelembe venni azt, hogy milyen történelmi múlttal bír az amit le akarnak romboltatni? - Még a papíron sem lehet jogszerű az, ami mindenben csak a romboló szemléletet követi. Mese, hogy oda mit szeretnének építeni. Átmenetileg lehet, de vajon meddig??? 


Rombolnak ismét. Király......-i? 
2006.02.18 -i cikk. http://balhes.virtus.hu

2008. november 27., csütörtök

Az esztelen kampányolás

A Kurucz.infón megjelent körlevél példátlan kampányolása mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Abból az okból sem lehet, hisz minden normálisan gondolkodó ember tudja, - ugyanis nyílt titok -, hogy rengeteg jogsérelem éri a magyar lakosságot. Úton útfélen nyirbálják meg az emberi jogokat ha kell, ha nem, tapossák keményen és döngölik a sárba.

Akkor, amikor minden józanész azt diktálná, hogy rövidre kellene zárni mind azokat a jogtalan, jogellenes emberi jogokat semmibe vevő brutális intézkedéseket, amelyek a magyar embereket, családokat sújtják. Az lehet akár bírósági, akár államigazgatási, akár éppen a gyülekezéssel kapcsolatos jogsérelmek, vagy éppen vagyonjogi eredetű.

Szégyellhetik mindazok magukat, akik tehetnének az ellen, hogy ne csak papíron létezzen egy országban az, hogy jogról, jogállamról beszélgethetünk, hanem a valóságban is odáig kellene hatni, hogy azzá is váljon, úgy ahogy azt a Nemzetközi törvényekben vállalta a Magyar Állam.

Morvai ellen kampányol kollégája az ELTE-n (körlevél mellékelve)

Az ELTE jogi karának egyik tanára Morvai Krisztina ellen kampányol. Alább a levél, melyet a karok vezetői kaptak meg - írja egyik olvasónk, alább a nemes indítvány.

From: dr. Földi András

Sent: Thursday, November 27, 2008 9:41 AM

To: Kari Vezetőség

Subject: javaslat

Tisztelt Dékán Úr!

Tisztelt Kollégák!

Egy aktuális alkalomból fordulok Önökhöz. Hosszú idő, immár évek óta növekvő aggodalommal, sőt megdöbbenéssel és felháborodással figyelem a sajtóhíreken és különféle publikációkon keresztül egy főállású oktató kolléganőnknek a szélsőséges, kirekesztő politikai irányultságuk, tónusuk (amely paradox módon a legalapvetőbb keresztény értékekkel is diametrálisan ellentétes) és a megnyilatkozások stílusának színvonalánál fogva is egyetemi polgárhoz, különösen minősített egyetemi oktatóhoz mélységesen méltatlan közéleti megnyilvánulásait, amelyek azon túl, hogy megbotránkoztatatják a közvélemény széles köreit, és azon túl, hogy az adott oktatót intelligens és jóérzésű hallgatóink sokasága előtt hiteltelenné, sőt nevetségessé teszik, lejáratják a Kart, rombolják azt a különleges tekintélyt, amelyre a Kar nagyszombati megalapítása óta eltelt évszázadok során méltán szert tett.

Miután az illető oktató kolléganőnek a fenti karakterisztikákkal jellemezhető, folytatólagosan elkövetett szélsőséges közéleti megnyilvánulásai közül a legutóbbi, nevezetesen az Élet és Irodalom c. hetilap 2008. november 14-i számában megjelent olvasói levele (ld. http://www.es.hu/index.php?view=&lapszam=380) az ELTE vezető köreiben példátlan megütközést keltett, az a meggyőződésem alakult ki, miszerint a Karnak most már halogathatatlan erkölcsi kötelessége - hadd hivatkozzam csak Babitsra és Illyés Gyulára - hogy szakítson az ez ügyben eddig követett gyakorlatával, vagyis a baj elfödésére irányuló passzivitással, a némasággal. Ehhez képest feltétlenül szükségesnek tartom, hogy a kari tanács 2008. december 9-i ülésén határozatban ítélje el a fenti magatartásformát.

Szövegszerű javaslatom a következő:

"Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa aktuális alkalomból erkölcsi felelőssége és kötelezettsége tudatában kinyilvánítja, hogy mélységesen elítéli a kirekesztő politikai szélsőségesség, az emberek csoportjai, közösségei elleni gyűlölködés minden formáját. Elfogadhatatlan, sőt tűrhetetlen, ha Karunk oktatója, (még inkább, ha minősített oktatója) tanúsít ilyen magatartást. Olyan oktatónak, aki rendszeresen szélsőséges, kirekesztő politikai megnyilatkozásokat tanúsít, amelyek tónusuktól, stílusuktól eltekintve is mélységesen méltatlanok az egyetemi oktatóhoz, nincs helye az egyetem polgárainak közösségében."

Kérem a T. Vezetőséget a fentiek átgondolására, a következő vezetőségi ülésünkön való előterjesztésre tekintettel.

Tisztelettel:

Földi András