2008. november 27., csütörtök

Az esztelen kampányolás

A Kurucz.infón megjelent körlevél példátlan kampányolása mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Abból az okból sem lehet, hisz minden normálisan gondolkodó ember tudja, - ugyanis nyílt titok -, hogy rengeteg jogsérelem éri a magyar lakosságot. Úton útfélen nyirbálják meg az emberi jogokat ha kell, ha nem, tapossák keményen és döngölik a sárba.

Akkor, amikor minden józanész azt diktálná, hogy rövidre kellene zárni mind azokat a jogtalan, jogellenes emberi jogokat semmibe vevő brutális intézkedéseket, amelyek a magyar embereket, családokat sújtják. Az lehet akár bírósági, akár államigazgatási, akár éppen a gyülekezéssel kapcsolatos jogsérelmek, vagy éppen vagyonjogi eredetű.

Szégyellhetik mindazok magukat, akik tehetnének az ellen, hogy ne csak papíron létezzen egy országban az, hogy jogról, jogállamról beszélgethetünk, hanem a valóságban is odáig kellene hatni, hogy azzá is váljon, úgy ahogy azt a Nemzetközi törvényekben vállalta a Magyar Állam.

Morvai ellen kampányol kollégája az ELTE-n (körlevél mellékelve)

Az ELTE jogi karának egyik tanára Morvai Krisztina ellen kampányol. Alább a levél, melyet a karok vezetői kaptak meg - írja egyik olvasónk, alább a nemes indítvány.

From: dr. Földi András

Sent: Thursday, November 27, 2008 9:41 AM

To: Kari Vezetőség

Subject: javaslat

Tisztelt Dékán Úr!

Tisztelt Kollégák!

Egy aktuális alkalomból fordulok Önökhöz. Hosszú idő, immár évek óta növekvő aggodalommal, sőt megdöbbenéssel és felháborodással figyelem a sajtóhíreken és különféle publikációkon keresztül egy főállású oktató kolléganőnknek a szélsőséges, kirekesztő politikai irányultságuk, tónusuk (amely paradox módon a legalapvetőbb keresztény értékekkel is diametrálisan ellentétes) és a megnyilatkozások stílusának színvonalánál fogva is egyetemi polgárhoz, különösen minősített egyetemi oktatóhoz mélységesen méltatlan közéleti megnyilvánulásait, amelyek azon túl, hogy megbotránkoztatatják a közvélemény széles köreit, és azon túl, hogy az adott oktatót intelligens és jóérzésű hallgatóink sokasága előtt hiteltelenné, sőt nevetségessé teszik, lejáratják a Kart, rombolják azt a különleges tekintélyt, amelyre a Kar nagyszombati megalapítása óta eltelt évszázadok során méltán szert tett.

Miután az illető oktató kolléganőnek a fenti karakterisztikákkal jellemezhető, folytatólagosan elkövetett szélsőséges közéleti megnyilvánulásai közül a legutóbbi, nevezetesen az Élet és Irodalom c. hetilap 2008. november 14-i számában megjelent olvasói levele (ld. http://www.es.hu/index.php?view=&lapszam=380) az ELTE vezető köreiben példátlan megütközést keltett, az a meggyőződésem alakult ki, miszerint a Karnak most már halogathatatlan erkölcsi kötelessége - hadd hivatkozzam csak Babitsra és Illyés Gyulára - hogy szakítson az ez ügyben eddig követett gyakorlatával, vagyis a baj elfödésére irányuló passzivitással, a némasággal. Ehhez képest feltétlenül szükségesnek tartom, hogy a kari tanács 2008. december 9-i ülésén határozatban ítélje el a fenti magatartásformát.

Szövegszerű javaslatom a következő:

"Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa aktuális alkalomból erkölcsi felelőssége és kötelezettsége tudatában kinyilvánítja, hogy mélységesen elítéli a kirekesztő politikai szélsőségesség, az emberek csoportjai, közösségei elleni gyűlölködés minden formáját. Elfogadhatatlan, sőt tűrhetetlen, ha Karunk oktatója, (még inkább, ha minősített oktatója) tanúsít ilyen magatartást. Olyan oktatónak, aki rendszeresen szélsőséges, kirekesztő politikai megnyilatkozásokat tanúsít, amelyek tónusuktól, stílusuktól eltekintve is mélységesen méltatlanok az egyetemi oktatóhoz, nincs helye az egyetem polgárainak közösségében."

Kérem a T. Vezetőséget a fentiek átgondolására, a következő vezetőségi ülésünkön való előterjesztésre tekintettel.

Tisztelettel:

Földi András

Nincsenek megjegyzések: