2010. december 30., csütörtök

B U É K !!!Áldott, békés, boldog Új Évet kívánok!

2010. december 27., hétfő

Karácsony helyett az állami maffia kilakoltatásairól és a hajléktalanságról

2010. december 20., hétfő

Áldott és Békés Karácsonyt, és Eredményes Boldog Új Évet Kívánok!

2010. december 15., szerda

Devizahitelesek: Petíciót nyújtottak be az Európai Parlamenthez !

Tisztelt Szerkesztőség !

Csatoltan küldjük Önöknek a Petíciót, a levelet, valamint azokat a mellékleteket, melyeket az Európai Parlament Petíciós Bizottságához juttattunk el, kivéve-terjedelmére tekintettel a hitelszerződést.

Álláspontunk szerint a deviza hitelezés problémája évek óta nem lett megoldva, a válság minden hatását- a szerződéskötéskor bankár-közgazdász-pénzügyi elemző-és jogi végzettséggel nem rendelkező adósok isszák,- akikkel ezen végzettségek hiánya miatt számukra kizárólag egyoldalú kötelezettség vállalásról szóló szerződéseket ,közjegyzői okiratokat Írattak alá.

A jelenleg érvényben lévő hitelszerződések alapján, valamint az ezekhez esetlegesen adósra nézve egyoldalú kötelezettség vállalásról szóló "banki mentőcsomagok" -kal fűszerezett hitelek törlesztése lassan annak is lehetetlen, aki még fizeti, vagy lehetőségéhez képest "fizetgeti.

A statisztikákkal ellentétben a törlesztő részletek 50-100%-al emelkedtek bankoktól függően.

A jelenleg meghozott intézkedések álláspontunk szerint a várt eredményt nem hozták meg, a napi sajtóból értesülve közel egymillió ember kerülhet az utcára. A többi bedőlés előtt álló hitelről nem beszélve.

A jogszabályok egy kis emberséggel lehetőséget adnának ezen uzsora szerződések átdolgozására, a hitelfelvevők fizetési képességének visszaállítására, megtartására.

Valamilyen okból ez mégsem történik meg,-akkor sem, amikor már nagyon nagy a baj. Ezért fordultunk az Európai Parlament Petíciós Bizottságához.


Levelünket e-mailben elküldtük Thomas Hammarberget Emberi Jogi Biztos úrnak, P:Nikiforos Diamandouros Európai Ombudsman úrnak, valamint Dr, Szabó Máté úrnak az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának.

Budapest, 2010. 12.14.

A Széchenyi Hitelszövetség javaslata a lakosság túlzott mértékű eladósodottságának csökkentésére, valamint a nehéz helyzetbe került lakáshitelesek terheinek csökkentésére.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által napokban kiadott 2010. évi második kockázati jelentése, az abban megfogalmazott helyzetértékelés, valamint a statisztikai adatok arra engednek következtetni, hogy elengedhetetlenné vált egy azonnali, radikális lakossági konszolidációs program megvalósítása.

A jelentésből egyértelműen kiderül, hogy a kialakult helyzet hagyományos, néhány hónapos átmeneti könnyítésekkel rendkívül rövid időn belül kezelhetetlenné válhat. Mindenképpen hasznosnak ítélhető meg az a törekvés, hogy a megfelelő intézményrendszer kiépítéséig az otthonok megfelelő védelemben részesüljenek, ennek érdekében az ingatlanokra vonatkozó kilakoltatásokra, árverésekre, valamint a bírósági eljáráson kívüli értékesítésekre a moratórium kihirdetése indokolt volt.

Sajnálatos azonban ennek az intézkedésnek a negatív hatása, nevezetesen az, hogy a megfelelő kommunikáció és a kívánatos párbeszéd hiánya egyre több esetben az adós fizetési morálját rontja, a moratórium megjelenésével egyre többen biztatást éreznek a fizetés elmaradására. Azok a – számunkra mindenképpen – hétköznapi hősök, akik emberfeletti teljesítményük mellett tudnak csak megfelelni fizetési kötelezettségüknek, joggal gondolhatják, hogy eljött az a pillanat, amikor talán nem túl veszélyes néhány havi elmaradást felhalmozni, hiszen a várva várt megoldás szinte csak karnyújtásnyira van tőlük. Rendkívül sajnálatos, de nagy annak valószínűséggel , hogy sokan közülük tévednek. A moratóriumok egyszer lejárnak, az állami megoldás még ismeretlen, és ilyen nagy méretű probléma megoldására még álmodni sem lehet költségvetési fedezetet.

A jelenleg megoldatlan, súlyos nehézségekkel küzdő, legtöbbször önhibáján kívül reménytelen helyzetbe került családoknak azonban csak egy olyan együttműködés és egy, a banki és a politikai közösség között létrejövő, anyagi áldozatokat is felvállaló program nyújthat valódi megoldást, amely kész az ésszerű kompromisszumokra.

Ennek hiánya tömeges és végleges eladósodottsághoz fog vezetni, ráadásul a korábbiakban tett megállapítás ezzel kapcsolatban, nevezetesen a "már ezen is jó úton járunk" megfogalmazás több tízezer család bekövetkezett, hiszen alternatív, kézzel fogható segítséget – legyen bármilyen meglepő is - kizárólag csak a kereskedelmi bankok kínáltak fel, ennek eredményessége azonban rendkívül vegyes képet mutat, és ezek a konstrukciók sem nevezhetők általános gyakorlatnak.

Az állam által felkínált nehéz helyzetbe kerül lakáshitelesek részére megalkotott Törvény későinek és bonyolult feltételrendszeréből adódóan nehezen volt igényelhető, ezzel szemben a banki adósvédelmi-átstrukturálási termék egyszerűbb, az igényléskor fennálló tartozásokkal szemben rugalmasabb. A Törvény egyik legnagyobb hibája mindenképpen a tartozásmentesség követelménye, továbbá értelmezhetetlen hibaként megemlíthető, hogy nincs az alkalmazásnak kötelező érvénye, az alkalmazás elmaradása szankcionálatlan marad.

A lakossági adósságainak szerkezetében jelentős kockázatot jelent a fedezetlen hitelek elmaradásában megmutatkozó rendkívül magas szerződéses darabszám, a hozzá tartozó állománnyal együtt. Ezeknek a követelések értékesítésében is jelentős változás figyelhető meg. Míg a korábbi években 30-40 százalék környékén volt a néhány százas tételben összeállított követelésértékesítési csomag, addig ma már megjelentek ezen felmondott hitelek ezres nagyságrendű csomagjai, mindösszesen 2-18 százalék közötti értékesítési áron.
Aggályos továbbá a közüzemi tartozások összege, amelynek mértéke jóval meghaladja a 60 milliárd forintot. Számos esetben tapasztalható, hogy a megfizetett, vagy csak csekély mértékben elmaradást mutató jelzáloghitelek adósai a közüzemi díjak be nem fizetésén próbálnak „spórolni”, bízva a következő hónap csodáiban, vagy csak egyszerűen enni is szeretnének.
Mindhárom követelés nagy valószínűséggel összefüggésben lehet egymással, az árverési illetve kilakoltatási kockázat ezeknél a tartozásoknál maradéktalanul, egymástól függetlenül is fennállnak, éppen ezért csak és kizárólag egy komplex megoldás irányában lehet gondolkodni.

Az Országgyűlés az elmúlt évben törvényt alkotott a nehéz helyzetbe került lakáshitelesek védelme érdekében. Időben megkésve, számos bonyolult, és nehezen teljesíthető feltételt támasztott, valójában csak a munkájukat elveszített adósok egy részének tudott megoldást nyújtani. Ezt a feladatot sem tudja sokáig betölteni, hiszen ennek az áthidaló hitelnek igénylése 2010. december végén megszűnik. El kell azon is gondolkodni, hogy a törvény hatálybalépését követő egy héten belül miért csak három kereskedelmi bank rendelkezett erre vonatkozó ügyviteli utasítással, nyomtatványokkal, felvilágosítást adni tudó tanácsadókkal.

E törvény átdolgozásával a jelzáloghitelek esetében maximált, lépcsőzetesen emelkedő törlesztő-részletek meghatározását (30, 45, és 60 ezer forint), és három évre vonatkozó átmeneti törlesztő-részlet enyhítési időszakot kell Törvényben előírni, amely lehetőség vonatkozna mindazoknál a hiteleknél, ahol a hitel felvételekor az adósok igazolt jövedelme meghaladta az akkor kalkulált, nem akciós törlesztő-részletet. A jelenleg érvényben lévő törvény nem engedi meg, hogy elmaradással rendelkezzen az adós, ezért ennek az elmaradásnak az összegét 3 havi törlesztő-részletben kell maximalizálni.

Fontos lenne megajánlani azoknak is ezt a lehetőséget, akiknek szerződésüket már felmondták. Itt a késedelmi kamatoktól mentes, a felmondás napján érvényben lévő tőketartozással kell egy újrakezdési hitelszerződést kötni a fentiekben vázolt, és a Törvényben meghatározott feltételek mellett.

Fedezetlen és felmondott hitelek követelésértékesítése esetén az Államnak követeléskezelő társaság felállításával elővásárlási jogot kell biztosítani. A jelenleg kialakult 2-18 százalék közötti ár esetében történő követelés megvásárlása, és annak csekély felár megfizettetése esetén egy új szerződés megkötésével jelentős mértékben csökkenteni lehet az adós kockázatát az életen át történő eladósodottságtól.

A fenti két megoldás egymástól függetlenül is alkalmazható, amelynek előírás lehet, hogy a három éves időszak alatt évente egyenlő arányban csökkenteni kell a már fennálló közüzemi díjtartozásokat, illetve azokkal nem maradhat el.

Amennyiben csak a törlesztő-részletek csökkenését érjük el, már az is hatékonyan tudja befolyásolni a kereskedelmet és a szolgáltatást, ezen keresztül a gazdaságot. A legutóbbi adatok is azt mutatják, hogy az ipari termelés, export növekedését szinte kiegyenlíti a belső fogyasztás csökkenése

A Nemzeti eszközkezelő Társaság felállítása a jelenlegi helyzet változatlanságát feltételezve egyrészt jelentős költségeket emésztene fel, másrészt legalább 150 ezer szerződéssel számolhat, ennek technikai lebonyolítása is jelentős forrásokat igényel, nem beszélve arról, hogy több ezres apparátus kell egy ekkora intézmény fenntartásához, valamint a szükséges infrastruktúrát is ki kell építeni, s mindez óriási költségekkel jár majd.

Mindazok a bajban magukra maradt emberek, akik ma, de a jövőben is megfizethetetlen tartozásokkal rendelkeznek, az otthonuk elvesztése után is, nem keresik majd azokat a foglakoztatási lehetőségeket, ahol rendezett a munkavállalás, csak azért, mert a legális jövedelemre a végrehajtás lehetősége mindenkor fennáll. A feketemunkát fogják erősíteni, járulékfizetés nélkül, mert nem maradt vesztenivalójuk.
Ennek elkerülésére, valamint a gazdaság növekedésének legnagyobb gátjaként fennálló túlzott lakossági eladósodottság csökkentése érdekében kell a leghamarabb valós adósságkezelési technikát kidolgozni következő időszakban. Álláspontunk szerint ebben a pénzintézetek alkalmas partnerek lennének, de ilyen terhek vállalására a következő évekre is bevezetésre kerülő ún. bankadó fenntartása mellett nincs lehetőség. Mérlegelni kell, hogy a törlesztő-részletek csökkentéséből adódó társadalmi-gazdasági előnyök, vagy e programban részt vevő pénzintézetek által megfizetett adó lehet az ország részére hasznosabb, előnyösebb.

Budapest, 2010. augusztus 16.
Barabás Gyula elnök

Banki feketelista /Forrás: Banki Károsultak
Információs Irodája

A Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodája összeállítása szerint közreadjuk azoknak a bankoknak a listáját, amelyek a pénzügyi válság alatt sem változtattak hitelezési, ill. válságkezelési magatartásukon, nem felelnek meg a Banki Etikai Kódex követelményeinek, attól jelentősen eltérnek.

A mérést az alább szempontok alapján végeztük el:
•    kb. 800 ügyfél panaszainak feldolgozása
•    külsős munkatársak észrevételei
•    A Banki és Végrehajtási Károsultak Központi Irodájának véleményezése

A vizsgálat a 2010. január 1-től 2010. június 30-ig terjedő időszakot öleli fel.
A megállapításokat szubjektív véleményekre alapozzuk, 27 bank és pénzügyi vállalkozás értékelése után. Az első öt helyezettet nevezzük meg név szerint, a többivel kapcsolatban általános értékelést adunk, ill. a meglevő problémákra kívánjuk felhívni a figyelmet.

1.    Raiffeisen Bank a Butár Kft.-vel
2.    Aegon Bank
3.    AXA Bank
4.    Cetelem
5.    Provident Zrt.
6.    Athlon Zrt.
7.    Ká-Pé Hitel Zrt.

Részletes értékelés Raiffeisen Bank a Butár Kft.-vel
A Raiffeisen Bank több irányban is problémás. Nem csak a saját tevékenysége alapján kapta meg ezt a helyezést, hanem partnerei tevékenysége is hozzájárult ehhez, amelyet nem kontrollált, és ezért erkölcsi felelősség is terheli. A Raiffeisen Bank néhány más bankkal együtt refinanszírozta azokat a pénzügyi vállalkozásokat, amelyek ugyan törvényesen működtek, de hitelezési gyakorlatuk megkérdőjelezhető, és sok esetben azzal a hátsó szándékkal működtek, hogy jó és értékes ingatlanokat szerezzenek meg maguknak. Ezekhez az ügyletekhez jó részben a Raiffeisen Bank adta a pénzt. Természetesen megfelelő törvényes szabályozás alapján, de nem vizsgálta kellő szigorúsággal a hitelezési gyakorlatukat. A Raiffeisen Bank saját tevékenységében jelentősen túlfinanszírozta az ingatlanokat. Túlságosan könnyen adta hiteleit, ill. ezeket még meg is toldotta és összekötötte áruvásárlási lehetőségekkel is.
A saját maga által felállított szabályokat sem tartja be. Az ügyfelek panaszaira vagy nem reagál, vagy azt csak jelentős késéssel teszi meg, vagy csak külső /PSZÁF/ nyomásra cselekszik.
A behajtó cégével a Butár Kft.-vel közösen fellelhető az a tendencia, hogy befolyásolják a szerződéseket. Hasonlóan, mint az általuk refinanszírozott pénzügyi vállalkozások, a Raiffeisen Bank is alkalmazza azt a taktikát, hogy az értékesebb ingatlanoknál megvárja, hogy a kamatok és a késedelmi kamatok feléljék az ingatlan értékét, amelyet aztán az opciós vételi jogukkal érvényesítenek. Van olyan ügyfél, akinek még 16 hónap nem fizetés után sem mondták fel szerződését, közben a 20 millió Ft-os tartozás 30 millió Ft-ra növekedett, másik esetben viszont 2-3 hónap nemfizetés után felmondja a hiteleket.
A Bank semmibe veszi az ügyfél pénzügyi önrendelkezési jogát, a beérkezett befizetéseket a saját elhatározása szerint írja jóvá, még akkor is, ha az ügyfél másképpen rendelkezik.
Válságkezelési gyakorlata: a Butár Kft.-vel együtt nagyon erős pszichikai nyomás alá helyezi az ügyfeleket. Folyamatos zaklatásnak vannak kitéve, a szerződés módosítási lehetőségeket zömében az ügyfél számára teljesíthetetlen feltételekhez kötik. A Bank belső kommunikációja rossz, nincs együttműködés a végrehajtási osztály és a hitelezési osztály között, amely a megállapodásokat jelentősen hátráltatja. A pénzintézet tevékenysége megérne egy hivatalos átvilágítást és revíziót. A Bank jelképe a dupla lófejes embléma, amely tőlünk nyugatabbra a biztonságot jelentő menedéket jelenti, sajnos megtévesztő. Rengeteg rejtett csapdával tűzdelt szerződést íratnak alá az ügyfelekkel, amelyekre nem kellő mértékben hívják fel az ügyfelek figyelmét. Sajnos eddig még senki nem lépett fel hatékonyan a Bankkal szemben- sem a Bankfelügyelet, sem az érdekvédők.
Amíg a Bank nem változtat magatartásán, a Bankot semmilyen tranzakcióra nem ajánljuk.
Aegon Bank és AXA Bank
Mindkettőnél ugyanazokat a problémákat látjuk. Ezen belül az Aegon azért került a második helyre, mert még az érdekvédőkkel kapcsolatos egyeztetések elől is elzárkózik és kompromisszumkészsége rendkívül alacsony. Mindkét bank a versenytársakkal szembeni konkurencia, harc jegyében rendkívül könnyen adta hiteleit. Amilyen könnyen adták a hiteleket, annál szigorúbb a behajtási rendszerük, ill. rendkívül csekély mértékben hajlandóak az ügyfelek problémáját tudomásul venni.
Mivel elég sok vegyes típusú szerződést kötöttek /lakáskassza, biztosítás/ ezek részleteire nem hívták fel kellő mélységig az ügyfelek figyelmét.
Nem csak náluk, hanem majdnem minden banknál problémát jelent a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása.

Cetelem Bank

Elsősorban ügyfélszerzési gyakorlata aggályos. Szívesen értesítik az ügyfeleket kéretlenül is, hogy jelentős összegű hitelkereteket biztosítanak részükre, amelyre aztán sokan „elcsábulnak”. Érdemi és hatékony hitelbírálat nélkül komoly összegeket bocsájtanak az ügyfelek rendelkezésére. A behajtási gyakorlatuk viszont csak ritka estben kompromisszumkész. Gyorsan felmondják a szerződéseket. Nem javasoljuk ennél a banknál semmilyen konstrukció igénybe vételét.

Athlon Zrt., Provident Zrt., Ká-Pé Hitel Zrt. és egyéb pénzügyi szolgáltatók
Tipikusan a szegénysorban és a nyomor-szinten élő emberek „csábulnak el” ezekre a rendkívül rossz hitelekre, vagy ami még jellemző, hogy azért vesznek fel hiteleket, hogy hitel elmaradásukat ebből finanszírozzák – ami által még súlyosabb helyzetbe kerülnek. A Pénzügyi Felügyeletnek vagy a törvényi szabályozásnak mindenképpen lépnie kellene a törvényesnek látszó, de mégis a jó erkölcsbe ütköző, az ügyfél helyzetét kihasználó szerződések felülvizsgálatára. Behajtási gyakorlatuk szigorú, kompromisszumra képtelen. Nem csak az az uzsorás, aki zsebből ad pénzt, elfogadhatatlan feltételekkel, hanem az is, aki a hivatalosság mögé bújik. Nem javasoljuk bármilyen tranzakció elindítását ezeknél a cégeknél.
„Futottak még” kategória
•    Lízingcégek: /CIB Lízing/ kompromisszum-készsége rendkívül alacsony, de ez csaknem minden gépjármű finanszírozással is foglalkozó bankra érvényes.
•    Az OTP aránylag gyorsan átadja a Faktoringnak a problémás ügyeket, semmilyen kaput nem hagy nyitva a visszatérésre, még akkor sem, ha az ügyfél helyzete megváltozik, és már tudná fizetni a törlesztőrészleteit.
•    A CIB Bank Jelentősen túlfinanszírozta az ügyleteket. Szép nyomtatványokat állított ki a banki segítségnyújtási lehetőségekről, ezek viszont nincsenek összhangban a gyakorlattal. Teljesíthetetlen feltételekhez kötik ezeket a lehetőségeket.

Az egyéb pénzügyi szolgáltatókkal azért nem foglalkozunk, mert refinanszírozás hiányában új hiteleket már nem helyeznek ki. Jelen pillanatban az adósságok behajtásával vannak elfoglalva, kissé meglepett a PSZÁF állásfoglalása, mely szerint ezek vizsgálatakor nem talált kirívó rendellenességet. Ez természetesen attól függ, hogy mit vizsgálunk. Jellemző az ingatlanok feltűnő érték-aránytalansággal történő eladása, általában saját érdekeltségű, de bújtatott cégek javára, ill. szándékos időhúzás, amely „arra játszik”, hogy a drasztikus kamatok és költségek feléljék az ingatlan értékét. Sajnos sok esetben az ingatlan elvesztésén túl a bank még meg nem térült kárt is felszámol, amely az újrakezdés lehetőségét is elveszi az emberektől.
Javaslataink:
1.    A pénzügyi kormányzat kötelezze a pénzintézeteket, hogy ne csak az árfolyamkockázatról írassanak alá nyilatkozatot az ügyfelekkel, hanem úgy, ahogy a dohánytermékekre is kötelező ráírni, hogy a dohányzás milyen károkat okoz, azt is közöljék az ügyfelekkel, hogy a nem fizetés milyen jogkövetkezményekkel jár részükre. Ehhez szívesen felajánljuk segítségünket.
2.    A tartozás mértéknek limitálására a lehető leggyorsabban jogszabályt szükséges alkotni. melynek lényege egy adott ügyletben a tartozás mértékének maximalizálása. Jelen pillanatban egy tartozás akár olyan mértéket is elérhet, mint Magyarország teljes GDP-je. A csillagos ég a határ, ennek okai:
•    Az ügyfél halogató taktikája, mellyel az időt húzza, holott az ingatlan már gazdaságosan nem megvédhető és a tartozás mértéke a végtelenségig növekedni fog.
•    A bank halogató taktikája. amely az értékesebb ingatlanok megszerzésére irányul.
•    A drasztikus végrehajtási költségek /pl. a végrehajtó 10%-os behajtási jutaléka/.
•    A végrehajtási moratórium, amellyel a Kormányzat ugyan megakadályozza a kilakoltatásokat, de a költségek megállítására már nem tért ki, ezért az ügyfelek eladósodottsága az egekbe fog emelkedni.
A banki feketelistát a Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodája negyedévente megújítja.
További információkat a témával kapcsolatban a www.profipolgarmester.hu internetes újságban találhatnak.
Banki Károsultak Információs Irodája2010. december 7., kedd

Újabb fecnin, küldött valamilyen "végzést" aláírás nélkül!....... PANASZ!!!

A közjegyzői kar a jog vitán felül álló érvényre juttatásáért tevékenykedik.

A közjegyzői kar az ország egész területén biztonságosabb alternatívát kínál magán és vállalati ügyfeleinek, teljes körű jogi szolgáltatást nyújtva a közjegyzői okiratba foglalt jognyilatkozatokkal és jogügyletekkel kapcsolatban.
Tevékenységét jogszabályban megállapított díjszabás alapján, függetlenül, pártatlanul és jogszerűen végzi.

HA EZ ÍGY LENNE, AKKOR MEGVIZSGÁLNÁK A FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGOSSÁGÁT IS, MIELŐTT KIADJÁK! HAZUGSÁG ÉS ÚJABB KORRUPCIÓ MELEG ÁGYA!


Kérjük, a Tisztelt Törvényhozó Kormánytól, hogy a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (továbbiakban: Fmhtv.) - teljesen feleslegesen hozott törvény - hatályon kívül helyezését.
NINCS felügyeleti, ellenőrzési, jogorvoslati lehetőség, így a közjegyzők azt csinálnak, amit csak akarnak, mert nem ellenőrzi őket senki! A bírósági szakban van törvényi jogorvoslati lehetőség.

Kérjük, a Tisztelt nyomozó hatóságokat, ügyészséget, hogy a korrupció megelőzése érdekében nyomozást elrendelni szíveskedjenek a fizetési meghagyásos rendszer közjegyzők által elkövetett hatalmi visszaélései valamint a munkakörében elkövetett visszaélések végett.

To: jogi@kamara.mokk.hu
Sent: Monday, December 06, 2010 11:35 AM
Subject: Panasz


Tisztelt Magyar Országos Közjegyzői Kamara!


A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szerveztek Szövetségét megkereső ügyfelek nevében, panasszal élünk, valamint etikai vizsgálat elrendelését kérjük az ismeretlen Ferenczyné dr. Aszódi Csilla közjegyző ellen.

A közjegyző több fizetési meghagyás kibocsátását is kezdeményezte, annak jogosságát, vagy megalapozottságát mellőzve.
A fizetési meghagyásokra, mi mint az adóst képviselő szervezet válaszoltunk a törvényben előírt határidőn belül ellentmondóssal élve.
Erre a közjegyző asszony, egy újabb fecnin, küldött valamilyen "végzést" aláírás nélkül!

Idézem"..........................................kötelezett ellen indított fizetési meghagyásos eljárásban meghozta az alábbi (középre) végzést.
A közjegyző a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L törvény (Fmhtv) 1 § - ának (1) bekezdése értelmében alkalmazandó Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. Törvény (Pp.) 95. paragrafusának (2) bekezdésa alapján felhívja a kötelezettet, hogy a 41020/Ü/30496/2010 fizetési meghagyással szemben 2010. november hó 16. napján beérkezett és előterjesztett ellentmondása alábbi hiányait e végzés kézbesítésétől számított 15 nap alatt pótolja.

Amennyiben a felhívásnak a fenti határidő alatt nem tesz eleget, a közjegyző mint elbírálásra alkalmatlant el fogja utasítani.

(középen) jogorvoslat
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs."

Kérdések:

1. Milyen alapon hoz bírósági szakban és arra hivatkozva 1952. évi III. Törvény (Pp.) 95. paragrafusának (2) végzést a közjegyző, ha szakmailag nem BÍRÓ és bírósági alkalmazott? Szakmai tudása sem éri el a bírósági titkárét sem.

2. Mire hívja fel hiánypótlásba, határidőhöz kötve az ügyfélt? Mit akar egyáltalán? A megküldött aláírás nélküli fecni nem tartalmazza a felhívás mi voltát.

3. Egyértelműen látható, hogy a közjegyző visszaélve a munkaköri hatalmával, (korrupciót elkövetve) olyan kötelezettséget kér, mely teljesíthetetlen, vagyis mindent elkövet, hogy a fizetési meghagyás élő lehessen, az ellen jogilag NE lehessen törvény adta lehetőséggel az ellentmondással élni. Valószinűsíthető a szándékosság, mely szerint a jogtalan követelés fejében az ingatlan vagyont szerezhessék meg a korrupt végrehajtókkal együtt.

Tájékoztatom, hogy a közjegyzőt telefonon 06-69-304-362 számon elérve kértem, mondja el mi ez, de kinevetve elküldött melegebb éghajlatra azt mondva, úgy is az lesz amit ő akar, mehetek bárhova.
Ezután felhívtam a 06-1-489-4880 számon majd a 3-as gombon kapcsolva a jogi osztályt, ahol érdemben nem tudtak mit mondani, csak azt, hogy az ügyfélszolgálat a 06-1-231-4008 számon segít.
Felhívtam, ahol egyáltalán nem voltak tisztában azzal sem, hogy miről beszélek, mármint közjegyző hogy hozhat végzést. Tehát egyáltalán nem segítettek érdemben.
Majd újra hívtam a 06-1-489-4880 központi számot, ahol kértem, hogy adja meg azt a számot ahol bejelentést tehetek a közjegyző ellen. Ezen email cím megadása után most írásban kérem a MOKK belső vizsgálatát, valamint a bűncseleményt elkövető közjegyző ellen azonnali büntető eljárás megindítását kérjük az ügyfelek nevében!

Sérelmezzük továbbá, hogy azok a közjegyzők, akik több mint 1 700 000 embert kevertek adósság csapdába, azzal, hogy ellenjegyeztek a bankok mellett (búsás összegekért) tisztességtelen hitelszerződéseket valamint ingatlan tulajdon jog megszerzésére készült "opciós" szerződéseket, nem tájékoztatva az adósokat annak veszélyére. Most a fizetési meghagyásos eljárást, SZAKMAI TUDÁS NÉLKÜL, valami felismerhetetlen formátumú fecnin, ugyan ezen szerencsétlen adósokon próbálják érvényesíteni, olykor hivatali visszaélést elkövetve.
Nincs BÍRÓI végzettségük, szakmai tapasztalatuk, ennek ellenére polgári peres ügyekben hoznak végzéseket. HOL ITT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE az adósnak. Mindenáron azt akarják elérni, hogy az 1 700 000 ember családostól, (négy tagú családnál 6 800 000 ember) kerüljön az utcára! Mert így a közjegyzők is részesülnek a jogtalanul megszerzett ingatlanaik értékéből.
EZ MÁR GYOMOR FORGATÓ viselkedés, nem hogy korrupció és kizsákmányolás a CSALÁDGYÍLKOS BANKOK RÉSZÉRŐL

Tisztelettel:
Dabasi Tamás elnök
Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége
Otthon és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége

2010. december 5., vasárnap

AZ ALJASSÁG CSÚCSA!!! Budafok: 4 GYEREKKEL - kilakoltatás !!!

A Budafokról kilakoltatott néggyermekes édesanya újabb kétségbeesett levele. /Barikád nyomán/

Végső elkeseredésemben és utolsó lehetőségként kérem az Önök, segítségét! Nem is tudom, hol kezdjem… Talán a radikális végkifejletnél kezdeném.

2010. június 15-én, a kilakoltatási moratórium ellenére brutális kegyetlenséggel vették el az otthonunkat. Az Édesanyámat majdnem a sírba tették, hiszen olyan sokk érte a 300 fős terminátor sereg láttán. Három csöppnyi kislányomat a barátaink menekítették ki a gyámhatóság karmai közül, de még így is több órát bujdokoltak az erdőben, üldözőik elől…

Hiába voltak segítségünkre civil szervezetek, akik önzetlen segítséget nyújtva tették ki magukat a rendőri atrocitásnak, hiába voltak parlamenti képviselők, és hiába voltak segítségünkre különböző pártoktól (nem parlamenti) EMBER-ek, nem tudták megakadályozni ezt a szörnyűséget! Pedig erre csak egyetlen egy embernek kellett volna egyetlen tollvonással intézkednie…

A történet persze nem itt kezdődik és nem is ér véget…

Az egész kerek történet 2003-ban kezdődött el.

Azt azért elmondanám, hogy ma Magyarországon nincs olyan hivatal és vezető beosztású politikus, akit ne kerestem volna fel az ügyemmel kapcsolatban, de zárt ajtókkal és süket fülekkel találkoztam mindenütt, annyi volt az egész hozzászólásuk, hogy együtt éreznek velünk, de sajnos nem az Ő kompetenciájuk segíteni ebben az ügyben! Hozzáteszem, nem csak mi vagyunk ebben a helyzetben, hanem tudomásom szerint 1 millió 700 ezer család….

Tehát nemcsak a saját családomnak kértem a segítséget, hanem ezeknek a családoknak is . HIÁBA! Nekünk még annyiban szerencsésnek mondható a helyzetünk, hogy nem kerültünk rögtön az utcára, mert egy család felajánlotta a saját házát, átmeneti segítségképpen a családomnak.

És itt kezdődik az, ami nagyon jellemző ma a magyar társadalomra. A család, aki segítségünkre sietett, most problémával találta szemben magát, mert rajtunk segíteni próbáltak. Így mivel mi nem kívánhatjuk és nem is akarjuk, hogy miattunk bármi kellemetlenséget kelljen elszenvedniük, még karácsony előtt el kell hagynunk a házat, melyet felajánlottak számunkra…

Ha valami csoda nem történik, akkor bizony az utcára kerülünk… a kislányokat elragadja az állam brutális intézménye a gyámhatóság… Édesanyám, aki csodával határos módon élte túl ezt a brutális rendőri attakot, ezt már nem fogja túlélni… Mi meg…

Sürgős megoldandó problémánk miatt, hogy ne kelljen a telet az utcán töltenünk, mi is gőzerővel keressük a megoldást. Azonban "több szem többet lát" alapján és az időszűke miatt nemzeti érzelmű honfitársaimhoz is fordulok, és kérem segítségüket. Ha van olyan személy vagy család, aki rendelkezik olyan budapesti vagy Budapest környéki házzal, amelyet fel tud ajánlani és amelyben hét ember (három felnőtt és 4 gyermek) és két kutyánk elfér, kérem keressen meg bennünket a krisztina.tauzin@gmail.com e-mail címen, hogy a részleteket megbeszélhessük.
Minden segítő kézre szükségünk van!

Tisztelettel:

Tauzin Krisztina s.k.
Budakeszi, 2010. December / Álomhava / 01.

szerk.megj:
Korrupt, gyilkos ”társadalomban” csak ez a módszer várható azzal szemben, akik ezt a helyzetet generálták, előidézték. Nincs sem család, sem gyermek. A pénz, a vagyon az Úr. Az élet, az emberi értékek, a gyerekek jövője annullálva lettek 1996 óta, s napjainkban már, meghatározhatatlan mértékben. Határtalanul dúl az ingatlanmaffia és szedi brutálisan az áldozatait.
Csak egy a kérdés. Meddig,... meddig tehetik meg ezt büntetlenül ?

2010. december 1., szerda

Közlemény! Részvétünket fejezzük ki Dabasi Tamásnak!!!

A mai nap volt Dabasi Tamás rágalmazási pere. Sudár Zoltán jelentette fel, amiért Dabasi Tamás bátran lemerte írni, hogy Sudár nem más, mint egy közönséges bűnöző, egy ingatlan-maffiózó.

Dabasi Tamás az év minden napján az eladósodott kisemberekért küzd önzetlenül! Életveszélyes fenyegetések, feljelentések, véget nem érő bírósági tárgyalások, zaklatások tarkítják mindennapjait. Édesanyja a mindennapi idegeskedésbe, a folyamatos aggódásba belebetegedett.

Anyukája már reggel rosszul lett, Tamás nem is akarta magára hagyni, azonban el kellett mennie a tárgyalásra, mert ha nem megy el, ismét rendőrök állították volna elő.

Édesanyja egész nap fiáért aggódott, de a szíve nem bírta tovább. Ma délután 15:00 óra után értesítették a mentőket, de már nem tudtak rajta segíteni. Dabasi Tamás édesanyja 75 éves korában elhunyt. Dabasi Tamás a bíróság épületéből kilépve értesült édesanyja halálhíréről. Azonnal hazasietett. Ha az ilyen Sudár féle bűnözők miatt nem kellett volna ennyit aggódnia, vagy ha Tamás otthon lehetett volna édesanyja mellett, akkor valószínűleg most is élne!

Családgyilkos bankok és ingatlan-maffiózók nyomorgatják a magyar népet! Tamás rossz anyagi körülmények közt él, de így is önzetlenül harcol az elnyomóink ellen! Önmagának nem kérne segítséget, de mi segítünk neki, és minden „hitelest” arra kérünk, hogy segítsen Tamásnak ebben a nehéz helyzetben! Ő soha nem kért, mindig csak segített. Most neki van szükségre a segítségre. Akinek csak tud, az lehetőségeihez mérten támogassa Tamást. Párezer forint, vagy egy bíztató levél…


Tudassuk vele, hogy nincsen egyedül! Fejezzük ki részvétünket.


Dabasi Tamás email címe: info@feherkemeny.com

2010. november 17., szerda

A végrehajtók fosztogató vállalkozásai…....A végrehajtók fosztogató vállalkozásai… – Tudósítás az otthonvédők sajtótájékoztatójáról
Posted on 2010/11/18 by Nifadmin SZRTI – Audie

Talpra Magyar!

A Pénzügyi Szervezetek Lakossági Figyelője Egyesület, a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége és az Otthon- és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége közös sajtótájékoztatót tartott október 27-én a Parlament Kávézóban. Erre azért volt szükség, mert a civil szervezeteket ismét kijátszotta az aktuális kormányzat. A civilek bevonása csupán díszlet volt, javaslataik lényegét figyelmen kívül hagyták, és így az ominózus “8 pont”, melyet fennhangon hirdettek ki, csupán választási fogás volt! Egy látszat megoldás, mely lényegesen nem segít, nem védi meg az embereket a külföldi többségi tulajdonú bankok, multik kifosztása ellen.
Eddig ők segítettek nekünk, ám ezúttal nekünk is segítenünk kell nekik, hogy továbbra is tehessenek érdekeinkért. Ezt nem csak azzal tehetjük meg, hogy nyíltan kiállunk mellettük, hanem azzal is, hogy munkájukat segítjük; ki-ki a maga lehetőségei szerint. Információkkal, anyagi és szakmai támogatással, munkával, de legfőképpen bátorsággal és elszántsággal! Ahogy Dabasi Tamás fogalmazott ha ki is dől egyikük, mindig kell lennie olyan bátraknak és elhivatottaknak, akik tovább viszik a zászlót!

Sajtótájékoztató október 27.

Előljáróban megjegyezzük, hogy a jelenlegi törvényi szabályozások tarthatatlanok, több területen és több szempontból is.
A bírósági önálló végrehajtók közül sokaknál az ÖNÁLLÓSÁG leginkább abban nyilvánul meg, hogy tesznek azokra a törvényekre, rendelkezésekre, melyek melyek egyéni haszonszerzésük útjában állnak. Azokat azonban melyeket saját hasznukra tudják fordítani, nagyon is szem előtt tartják, és akár az emberi tisztesség határán túl is rákényszerítik akire csak tudják. Röviden, nem csak élnek, de visszaélnek a törvény adta lehetőségekkel.
kapcsolódó írások: MINEK A KORMÁNY, HA …, MOSOLYGÓ GAZEMBER
Az önállóságukat olyannyira deklarálta a kormányzás, hogy rájuk nem vonatkoznak a többi állampolgárra és jogi személyekre kötelező adótörvények sem!
Azon túlmenően, hogy nekik nem kellett a számla kiállításával egyidejűleg annak adójárulékát is megfizetni, (már amire mégis készítettek számlát) Bár erre a végrehajtót nem kötelezi semmi, mint az alábbi rendelkezésből látható:
“2004 január 1-től az önálló bírósági végrehajtó és a végrehajtói iroda fő tevékenysége tekintetében az 1992. évi LXXIV törvény 4/A § alapján, nem minősül adóalanynak. Erre tekintettel a közhatalmi tevékenységgel kapcsolatban felmerült, a 14/1994 ( (IX.8) IM.sz. rendelet alapján felszámított díjak és költségek tekintetében számlaadási kötelezettsége nincs.
Költségelszámolásra a végrehajtó által kiállított, a díjakat és költségeket megállapító jogerős intézkedése alkalmas, figyelemmel az 1994 évi LIII. tv. 225§ /2/ bekezdésére. A teljesítést igazoló számviteli bizonylat, ebben az esetben készpénz fizetésnél a bevételi pénztárbizonylat, átutalás esetén a bankszámlakivonat.” (Ez azt jelenti, hogy a végrehajtó dönti el, hogy mit számol el, vagy mit nem számol el – lényegében azt csinál amit akar. Ő állítja ki a jogerős intézkedést, arról hogy mit akar elszámolni. – vagyis mennyit bevételre tart igényt, és ebből mennyit tesz nyilvánossá. Mivel számlaadási kötelezettsége nincsen, az adóhivatal felé nem kell elszámolni, adót nem fizet ezért lényegében önálló fosztogató vállalkozást működtet, állami, rendőri és törvényi segítséggel – a szerk.)
A végrehajtók túlkapásain túlmenően a bankok pozitív megkülönböztetése is tarthatatlan, mely szintén a törvényi külön szabályozásokból fakad.
A bankok kivételezettsége azzal kezdődött, (mikor a banktörvényt megalkották, még a rendszerváltás előtt!), hogy minden természetes személyt a bankok használatára köteleztek.
A bankok az indokolatlanul és irreálisan magas extra profitjukat biztosító plusz költségeket azon nyomban az ügyfeleikre hárították, mégpedig ellenszolgáltatás nélkül!
Erre egyetlen példát mondanék, egy diák, aki a nyári szünidőjében megkeresett kis pénzét csak úgy kaphatta meg a munkáltatójától, hogy bankszámla nyitására kötelezték, ahová ezt átutalták. Miután a pénzecskéje egy részét benthagyta, normális rendszerben ennek kamatoznia kellett volna, ha a számláján semmi mozgás nem történik, ezzel szemben pár hónap múlva a bank felszólította, hogy tartozása van, és fizessen be x ezer forintot. Mint kiderült a banknak akkora “költségei” keletkeztek azzal, hogy a gyermek pénzét használta, hogy ez a pénzecske nemcsak elolvadt a bank használatában, ráadásul a bank még tovább finanszíroztatta volna magát egy kereset nélkül diákkal!
Létező probléma, hogy a bankok a felvett hiteleket nem is a megállapított összegben adják oda a felvevőnek, mindjárt levon belőlük egy jókora összeget, különböző költségeire hivatkozva, noha azokat már a hitel törlesztő részleteibe is bekalkulálta. Így a hitelt felvevő ügyfél már csak a csökkentett összeggel rendelkezhet.
A kölcsönöket irreálisan magas uzsorakamattal, és különböző kieszelt költségekkel terheli meg. Ráadásul kiszámíthatatlanul, hiszen bármikor egyoldalúan megváltoztathatja a törlesztő részletek nagyságát, s ezen a kormányzat ezúttal sem kívánt változtatni!
Miért teheti meg mindezt, és még sok más, az ügyfeleket károsító praktikáit, amit szolgáltatásnak címkéz?
Mert hagyjuk! Azért, mert a Parlamentben az ő támogatóik ülnek, akik az ő érdekeiket maximálisan kiszolgálják, pártállástól függetlenül. Valódi konkurenciájukat kiirtották (akércsak a többi multiét!), így csak egymás ál-konkurensei.
Ez rögvest kiderül abból, amint bármi, bármilyen kismértékben is fenyegetné extra profitjukat, rögtön egymást támogatva agresszívan lépnek fel.
Pedig van megoldás, hogy megszabaduljon az ország és a lakosság ettől az igától, az adósságcsapdától, az eladósítástól. De az ország és a benne élő szavazók elsöprő többségének érdekeit az alábbi néhány önfeláldozó civil szervezeten kívül senki sem, még maguk az érintettek sem! képviselik Pedig, ha ők családtagjaikkal együtt nem tesznek meg semmit a saját érdekükben, akkor ez a küzdelem nem csak egyoldalúvá, de reménytelenné is válhat. És itt nem a pártszimpátia, vagy a politikai hovatartozásról szólnak az események, hanem SZÁNDÉKOS, TERVEZETT és PARLAMENTI-, valamint KÖZHIVATALI segédlettel véghezvitt eladósításunkról, s az ebből következő teljes kifosztásunkról van szó! Mára már a
PUSZTA LÉTÜNK, ÉLETÜNK A TÉT!

internetfigyelo.wordpress.com : nyomán

2010. november 14., vasárnap

MINEK A KORMÁNY, HA A VÉGREHAJTÓ A KIRÁLY?

Kérjük, hogy mindenki küldje tovább a mellékletben küldött felhívást, és az ügy fontossága végett hozzon magával 10 embert!

MINEK A KORMÁNY, HA A VÉGREHAJTÓ A KIRÁLY?

A törvényben foglalt kilakoltatási moratórium ellenére is folyamatosan zajlanak a KILAKOLTATÁSOK, és BANKOK RÉSZÉRŐL az EGYOLDALÚ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOK. a Bankokat, TOVÁBBRA is jogtalanul számolnak fel „UZSORA” költségeket az ügyfeleik részére.

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége ezennel meghirdeti

ORSZÁGOS DEMONSTRÁCIÓJÁT


2010. 11. 19. –én 17:00 órakor
Budapest NEMZETI BANK ELÉ V. Kerület Bank utca
Ahol a törvénytelen, ingatlan maffiózók által elkövetett embertelen kilakoltatásokra kívánja felhívni a törvényhozók figyelmét, hisz a mai napig nem történt érdemi ügyintézés, hogy megállítsák a korrupciót és a sorozatos bűncselekményeket.

"Fehér Kéményseprők" Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége
Cím: 9600 - Sárvár, Akácfa út 33.

Telefon: 06-20/399-5821

2010. november 2., kedd

A BŰNÖZŐKNEK MINDNET SZABAD, RÁJUK NEM VONATKOZNAK A TÖRVÉNYEK!!!!

A BŰNÖZŐKNEK MINDNET SZABAD, RÁJUK NEM VONATKOZNAK A TÖRVÉNYEK!!!!

Hírek
2010. november 02. - 12:46


Tisztelt Pintér Sándor Belügyminiszter Úr!A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége sajnálattal vette tudomásul, hogy az Érdi Rendőrkapitányság területén MA délelőtt folyamán, Érden a Pusztáng utca 6/A/B ház előtt megjelent egy fekete Opel Corsa személygépkocsi, három kopasz kigyúrt maffiózó személyében.

Akik, fenyegetve, kilakoltatni próbálták az ott lakó 81 éves Karakas Annát a jogszerűen birtokolt ingatlanából. Sajnos a helyi rendőrség járőrei is asszisztáltak a kilakoltatásban.

Értesülve az bűncselekményről, hívtam telefonon az Érdi Rendőrkapitányság ügyeletét a számon, ahol halvány gőzük nem volt arról, hogy kilakoltatási moratórium van. Arról sem, hogy csak az önálló bírósági végrehajtó végezheti ezen, tevékenységet. Így a helyszínre kivonult járőr sem ismerte az ide vonatkozó jogszabályokat és nem volt tisztában a kilakoltatási moratórium fogalmával sem.

Az idős egyedül élő 81 éves néninek, a zaklatással, kiköltöztetéssel a halálát fogják okozni!

Információk: LES-627 forgalmi rendszámú Ford Mondeo aki a Vámosi "Úr" jött vele aki képviseli az állítólagos új tulajdonosokat. Miután ez meghiúsult az ingatlanra való bejutás 4 cigány beköltöztetésével fenyegette meg édesanyámat rendőrök előtt. Vámosi "Úr" telefonszáma:
Opel Corsa (régi típusú) Rendszámot sajnos azt nem figyeltük az állítólagos két tulajdonos volt jelen vele, akik külsőre is alvilági figuráknak néznek ki!


Kérem az azonnali segítséget, ügyintézést!


Köszönettel:

Dabasi Tamás elnök

www.feherkemeny.hu
Tel.: 06-20-399-5821

2010. október 22., péntek

A támogatott hatalommal való visszaélés

Támogatott: A hatalommal való visszaélés


Ma ismét egy törvénytelenségre derült fény. Pont éppen a szavazáskor, miszerint nem gyakorolhattam, nem élhettem az állampolgári jogaimmal. Nem élhettem vele, attól megfosztottak.

Történt ugyanis, hogy a családom egyetlen egy tagja kivételével, mindenkit a családom tagjai közül, egy kivétellel a hátunk mögött szintén, kijelentettek abból a családi házból,. mely 28 éves munkámat tartalmazza. Abból az ingatlanból, amelynek a Családájogi Törvény rendelkezései alapján, is, és különös tekintettel ráépítés jogcímén is még pluszként, a tulajdonosa vagyok.

Ki mertek jelenteni abból az ingatlanból, amelyet anyagilag még nem rendeztek, hiszen nem is adtam el, nem mondtam le róla, nem adtam át, a berendezéseit pedig, nem tudtam elhozni. Azaz, mindet, és mindenünket tartalmazza.

Úgy nekem, mint a gyerekeimnek.

Meg mertek tőle oly módon fosztani, el merték vetetni a hivatalok, hogy kizárólagosan rendelkeztek a jogaim felett, mintha a sajátjukat osztogatták volna el másnak.

-- Ma már ez csak így megy Magyarországon.:))) --

Élükön a XIX ker. hivatal, mely elsődlegesen intézte az eltulajdonítást. Elsődlegesen merte eldönteni, hogy kinek, és milyen csőcseléknek vagyok köteles nekiadni mindent, még csak semmi sem kell hozzá. De azt is el merték dönteni, hogy az ágyamat, az ágyunkat, kivel vagyok, vagyunk kötelesek a saját otthonunk területén megosztani.

Papiné személyében, a rendkívüli ””elismert nagy tudással felruházott egyén””, egyéni ”értelmiségi” , természetesen a hatalommal biztosítva magát, a bandáját, tehát magukat, és csak egy toll vonása kell. Máris, remekül működik minden, a mocskos gépezetük élen jár. Biztos a siker. A 28 év munkából lesz a nagy semmi, de, lehet , és lesz rögtön azonnal a másé. Úgy, és oly módon, hogy még fizetni sem kell érte senkinek sem. Ingyen jótékonykodás, a máséval. A más vagyonával. Ez ám a nagy horderejű jó üzleti balhé!

Ehhez kell a szék, amely meghatározza a tudatot, a tudatukat, és remekül működik a dolog. Biztosít az mindent. Szét lehet verni családokat, kiskorúra is rá lehet töretni a sajátjukban, életveszélyes állapotot is lehet kreálni, nekik és a bandájának ez nem számít. Elvégre ők, a saját házukat még élvezhetik, nem azt kellett elosztogatni. Nem az felett kellett rendelkezniük. Ők, megtehetik. Igaz, neki és a bandájának nem ügy, tehát nem számít. A szék biztosít mindent. A hatalmi háttérrel felruházva, védelmezve a mocskos bandája által a mocskot, a szennyet, nincsenek korlátok. Nincs lelkiismeret, nincs ember. Nincs semmi. Sőt, nekik büntethetőség is kizárt. Védelmezi a ””szék””, a mesterien megépített felépített fal.

A bandájának nem ügy tehát, ők az értelmiség, de nem ügy a ripacs semmitmondó analfabéta bíróknak sem.
A ”vélelmezett jóhiszemű vevők” Stadler J , Sztojka K, NagyDné, TóthnéDóci V. adták vették maguk között bagóért velünk együtt azt az ingatlant, ahol három gyermek élt még, és közülük egy kiskorú 11 éves, aki érintett lett barbarizmusuknak.
A nagy jóhiszeműségükben intelligenciájuk szintjén sem tűnt fel, hogy a bent lakók családtagok velem együtt, és nem hátrahagyott minőség vannak az ingatlanban. Tehát tulajdonosok lakják. Nem tűnhetett föl. Nem lehetett.

Még az sem, hogy a fals fiktív kreálmányú szerződésük kellékhiányos, hogy nem lehet realizálni. Tehát ez sem volt szempont. Senkinek. Sem a Papiné nagy szaktudású alaknak sem. Nem tűnt ez fel az Urbán Ildikó bíró, pazar ””élményt jelentő””, közel hét évig tartó elfektetett pervezetésében sem. Igaz, nem is kellett egy tanút sem meghallgatnia, nem fért bele a hét évbe. Akkor, hogy fért volna bele akár – bár - mi is? Ám meg kell jegyezni, és nem lehet szó nélkül elmenni az mellett sem, akiknek szintén nem tűnt fel, akik utána pazar fenomenális módon revidiálták felül a koholmányt. A nagy semmit.
A törvénytelenségek halmazát?
Közel, húszan körülbelül. Tehát megmaradtak a ”” a jóhiszemű vevők”

Csak kis kitérő, a jóhiszeműség mellett!.
(Mtv: Kékfény adás)

Szűcs Gábor: - Ők természetesen egyértelműen a mi ügyfelünkre gondoltak akkor, hogy becsapta őket, hiszen a földhivatali határozatból az derülhetett ki számukra, hogy a mi ügyfelünk volt az, akinek a nevére kerültek ezek az ingatlanok, ergó ő vette el tőlük. A nyomozás korai szakában is kiderült, hogy ez nem így van, hiszen ő is károsult ebben az egész ügyben.
Tóth Sándor: - Különböző ingatlanokat érint ez a cselekménysorozat. Olcsó panellakásoktól a 100 millió forintot megközelítő budai telkekig terjed a sor. 16 gyanúsítottunk van eddig, 4 ügyvédgyanúsítottunk is van, szomorú, de így van. És hát az érdekessége ennek még az, hogy a 4 ügyvéd közül kettő vak.
A gyanúsítottak közül heten előzetes letartóztatásban vannak. Egy nőt azonban, akinek komoly szerepe volt a károsultak megtévesztésében, még keres a rendőrség. A képen látható Sztojka Katalint, környezetében inkább Barbara, vagy Barbi néven ismerik, feltehetően Gyálon vagy környékén bujkál. És bár az ingatlanbejegyzéseket a nyomozás miatt felfüggesztették, sokan mégsem nyugodtak. Ugyanis a jogszabály szerint ha a 3. tulajdonos, ez esetben az angliai befektető, jóhiszeműen veszi meg egy csalótól az ingatlant, a bíróság azt neki ítélheti.
Idézet vége.

Tehát a ”” vélelmezhető jóhiszeműség”” remek példája. Tipikusan jellemző a jóhiszeműségre. Főleg akkor még, ha még ráadásul az ingatlant vagy lakást, egy kocsiból eldöntve és a kocsiban megírt hamis fiktív szerződéssel adresszálják és véglegesítik úgy, hogy a bentlakóval mit lehet, és mit kell tenni.

A fentiek alapján azt is meg lehet állapítani, hogy bűncselekmény nem történt. Nem történhetett, már abból az okból sem jellemző a maffiás tevékenységet tartalmazó ügyekben, hogy az rendre nincs.
Nyugodtan le lehet nyúlni büntetlenül az ingatlanokat, be lehet törni, ha nem akarják nem lesz ügy.
Tehát minden a legtermészetesebb módon, a legtörvényesebb úton zajlott le. Mondták. HÚÚÚ! )))

Meglepő, hogy egy Legfelsőbb Bírósági felülvizsgálatra vonatkozó tevékenysége is olyan amilyen. Természetesen ott sem lehetett másként. A beadott felülvizsgálati kérelem a legnagyobb körültekintéssel, alapossággal készült. Hiába kértük a per lefolytatását, tekintettel arra, hogy egy tanú sem került meghallgatásra, bár a meglevő ügyben nem is kellett volna, mégis a hátunk mögött söpörtek le mindent, Kazai aláírással a Legfelsőbb Bíróság által. HIIII! ))

A törvény mindenkire vonatkozik, vonatkozna. Ám a diszkrimináció ezek szerint, általuk megengedett mértékben emelkedett. Kinek, kiknek kell falazni alapon. Kinek kell a szemétségeit elsikálni, kinek az ügyében kell kolbászolni. Ma itt tartunk. Nem a törvény alkalmazása a fontos, az mellékessé vált. Nem az aszerinti ítélkezés dominál hanem az, ki milyen alapon és merre helyezkedik el, azaz a szegmensi területhez való tartozás dönt. Feltétele az anyagi háttérbázis.

Kiemelném azért a törvény fontosabb vonatkozó jogszabályait. Mennyire is lehetnek nyugodtak azok, akik egy ilyen mocskos ügyben mint előidézők, mint segítői státuszban tevékenykedtek, - még most is - ennek a rohadt barbarizmusnak a támogatói.

Nem aludhatnak nyugodtan, de nem ám!!! Ha a bűnözőknek jogi törvényes szintre emelték a bűnözést, akkor a károsultaknak joguk van harcolni a nemzetközileg elfogadott és elismert emberi jogaikért, az életükért, a vagyonukért. Azért, amit törvénytelenül vettek etettek el, amitől jogtalanul fosztották meg, és joguk is van ahhoz, hogy az elkövetők felelősségre legyenek vonva.

Ugyanis:

A Ptk (1) A törvény védi a személyek vagyoni, és a személyéhez fűződő jogait, továbbá törvényes érdekeit.
(2)A törvény biztosítja a személyeknek az őket megillető jogok szabad gyakorlását, e jogok társadalmi rendeltetésének megfelelően.
A törvény kimondja: Minden vagyoni kárt okozó magatartás, és minden személyhez fűződő jogot sértő cselekmény jogellenes.
A Ptk (3) A törvény védi a tulajdonnak az Alkotmányban elismert valamennyi formáját.
Az Alkotmány 13§(1) kimondja, hogy a Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot.

PK.2 számú állásfoglalása:
Abban az esetben, ha a dolog a tulajdonos birtokából bűncselekmény folytán
- pld: ellopták, vagy kényszerítő eszközök, vagy más módon kényszeríttették - kerül ki, a többszöri eladással sem szerezhető meg annak a tulajdonjoga.

A hatalommal való visszaélés igazolva látszik. Ma, nem csak a legelfogadottabb tevékenységek egyike lett, de a legtámogatottabb is a hivatali hatalommal felruházottak körében.

Remélem eljön a károsultak ideje is, amikor is már nem lehet a korrupció mögé bújva védelmet lelni ebben az országban.

2010. október 13., szerda

A VÖRÖS ISZAP .....

Sajnos a vörös iszap mindent beborít.
Beborított régen is, na meg a napjainkban is mindenre jellemző barbár rombolással. Sajnos tarol, és emberi életeket követel. Így kell élnünk már évtizedek óta, megfosztottan mindenünktől, a vagyonuktól, a jogainktól, az egészségünktől.
Ingatlan és lakásmaffiás ügyek, hitelesek ügyei, a családok kifosztására irányuló mindent elsöprő, törvénytelenségeket megtestesítő hivatali eljárások tömkelege, az, ami vörös iszapként évtizedek óta csordogál és végül beborította az országot. Letarolt mindent. .
A felelősségre vonás elmaradása,, annak megtagadása, elévültetése, kivétel nélkül minden esetre jellemző.
Számtalan sok jogilag mindenétől megfosztott család, a zsebekben landoló, megvásárolt törvényesített törvénytelenségek. Sec – perc alatt elvett és ellehetetlenített életek, az élhetetlenné tett jövő, növekedő halálesetek számával, tragédiákkal.
Ki hinné a mai világban, hogy az eljárások levezénylésében felelősséggel, a hatalommal felruházva családokat foszthatnak meg mindenétől, foszthatnak meg a jogaiktól, az életvitelüket az életfeltételeiket vehetik el? És mindezt tehetik azzal a halandzsával, hogy rosszul értelmeztek valamit, nem jól gondolták, és akkor az nem büntethető. .
Következésképpen tényszerűen bújhatnak ki minden felelősség alól, a XXI században, és tehetik évtizedek óta.
Sajnos a vörös iszap áldozatai elvesztettek mindent. Mindenük oda lett. A borzalmas napokat elfeledni sajnos nem lehet. Ezt már sokan megtapasztalták. Elfeledhetetlen. Nem lehet még akkor sem feledni, ha nem történik meg a sorozatos tragédia. Sajnos itt kilencen vesztették el az életüket.
Mi a számtalan sok jogilag mindenétől megfosztott család, a zsebekben landoló, megvásárolt törvényesített törvénytelenségek, a sec – perc alatt elvett és ellehetetlenített életek, az élhetetlenné tett jövő okán csak a külföldben bízhatunk. Másban már nem, vagy várhatjuk a halotti anyakönyvi kivonatot, az időpont megjelöléssel annak az okán, hogy a bírói és egyéb hivatalnok nem vonható felelősségre a közzétett embertelen, közönyös, fals, családellenes nyilatkozatok szerint.


Ez a jövő?
.

2010. október 4., hétfő

Gaudi:" A kormány változtassa meg az igazságügyi rendszert" + Répássy vi...
szerk.megj:

Ki ebben az országban élsz, HAGYJ fel minden reménnyel !!! NE REMÉNYKEDJ ! ÉRTELMETLEN.

Sajnos a bírók - tények szerint - , csak saját maguknak vannak alárendelve.

Igaz, nem a Répásit alázták meg, nem őt fosztották ki, nem őt lehetetlenítették el, és nem az ő alkotmányos jogait taposták a mocsokba, a sárba. Őt nem terheli Magyarországon a jogfosztottság számtalan sokféle élménye, a " felhőtlen, örömteli" napok, hónapok, évek átélése.

2010. szeptember 19., vasárnap


A sárvári Spirit Hotel, Magyarország legújabb ötcsillagos szállodájában tartotta az elmúlt héten a MAGYAR BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ KAMARA közel 500 Fővel, három napos wellness konferenciáját.


Több százezer embert tettek földön futóvá, hajléktalanná csak hogy szaunázhassanak, egyenek, igyanak luxus ellátással, svédasztalos inyencségekkel. Mindezt a Magyar EMBER verejtékével megkeresett pénzén, amit kegyetlenűl, embertelen megalázással elvettek tőlük!


Érdemes lenne, körülnézni milyen luxus gépjárművekkel érkeztek az egész napos luxus programokra. Egyetlen egy gépjármű sem volt 10 millió Ft érték alatt!

A luxus körülmények is azt mutatják, hogy minden törvény felett állnak és bármit megtehetnek bűntetlenűl! Teljesen nyilvánosan költhetik el az embertelen, gyomorforgató módon megszerzett több száz milliós jövedelműket, míg a családok és gyermekeik éheznek!

A szálloda dús erdők és a festői hét tó közvetlen szomszédságában, pár perces sétára található a városközponttól. A sárvári Spirit Hotel Thermal Spa 2008-ban elnyerte a legjobb magyarországi wellness szálloda címet.

Dabasi Tamás elnök

Magyar Családok Országos Szövetsége nevében A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége
www.feherkemeny.com
Kiadó: Magyar Családok Országos Szövetsége

2010. szeptember 5., vasárnap

O R S Z Á G G Y Ű L É S
FRAKCIÓVEZETŐK RÉSZÉRE
1055 BUDAPEST,
KOSSUTH TÉR 1-3.


T I S Z T E L T . F R A K C I Ó - V E Z E T Ő
U R A K !

Lázár János, Mesterházi Attila, Vona Gábor,Harrach Péter, Schiffer András.


A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége az eltelt egy hónapban történt adós megkeresések alapján az alábbi ingatlan csalás bűncselekményt tárta fel. Kérjük a Tisztelt Frakció-vezetőit, hogy tájékoztassa az Országgyűlés minden tagját, majd a szükséges törvényi lépések megtételében, soron kívül intézkedni szíveskedjenek.
A különböző elnevezésű, (Credit, Faktor, Capital,) pénzügyi szolgáltató Zrt, és követeléskezelő társaságokra „engedményezi” az összes bank az adósaik tartozását. Rövid értesítést küldenek az adós részére, - ha küldenek, mert nem minden esetben történik meg - „Értesítés a követelés értékesítéséről” címen. Megjelölik e levélben, két sorban, hogy melyik pénzügyi szolgáltató, követeléskezelő az engedményezett. Az engedményezéssel földhivataloknál bejegyzésre kerülnek első helyre ezen cégek egyenlőre mint egyedüli jelzálog jogosult. Majd megbízási szerződések alapján további „SAJÁT” cégeiken keresztül keresik fel az adósokat.
Az adósok adatait, ismeretlen körülmények között megszerzik a bankoktól, majd telefonon vagy személyesen keresik, hogy SEGÍTENEK megoldani a problémájukat. Elmondásuk alapján tudnak megoldást arra, hogy a moratórium letelte után ne kelljen kiköltözni az ingatlanból. Majd ők segítenek, mert az állam úgy sem fogja megoldani ezt a nagy társadalmi problémát. Amennyiben nem működnek együtt az adósok, akkor megfenyegetik, akár fizikálisan is megfélemlítik, hogy éreztessék velük, bármit megtehetnek, ha ellenkeznek, és nem fizetnek. Olyan összegeket kérnek, számolnak fel, amiről tudják, hogy a megadott két napos határidőn belül nem tudja az adós kifizetni.
Majd aláíratatnak ingatlan adásvételi szerződést, ami bármennyire is kedvező ajánlatnak látszik, az egyértelmű csalás és hazugság. Az aláírt dokumentummal a Földhivataloknál korrupt ügyvédek egy nap alatt soron kívül átvezetik a tulajdonjogot és már nem a bank, hanem a maga “SEGÍTŐ” lakoltatja ki a házából úgy, hogy bank továbbra is, a teljes adósságot követeli az adóson, hisz a hitelt senki nem fizeti vissza a banknak.

1Page 2
A másik eset, amikor már a hivatali visszaélés és bűncselekmény valóban fenn áll, de sajnos senki, egyetlen egy nyomozó hatóság sem tesz érdemi lépéseket. Pedig mindenki tudja, mi folyik. Az önálló bírósági végrehajtóhoz kerül a végrehajtási lap kiállítása után az ügy, melyről az adóst egyáltalán NEM értesíti sem a végrehajtó, sem az „X”- dik követeléskezelő cég. Majd az első árverés, melyet ismeretlen időpontra tűztek ki, sikertelenné nyilvánítsa a végrehajtó „árverési vevő hiányára” hivatkozva. Ami ugyebár hazugság, hisz ott ülnek a „nepperek” (végrehajtó emberei), de már megegyeztek egymás közt, hogy nem licitálunk, mert így a követelés a végrehajtást kérőre száll át a végrehajtó közbenjárásával csúszópénzért „ITT MÁR TULAJDON JOGKÉNT” ! Teljesen ingyen díjmentesen, mert a banknak nem fizet, amikor megveszi a követelést, a végrehajtónak is csak a csúszópénzt fizeti. Az adósnak sem fizet, hisz törvényesnek látszó keretek közt vette meg végrehajtási eljáráson az ingatlant. Majd gyorsan eladja a másik „saját” cégének, aki megbízást ad a „kilakoltató” maffiózónak, hogy tüntesse el, járjon a nyakára, zaklassa, fenyegesse, verje meg, hogy minél hamarabb lehetőleg önszántából félelmében elhagyja az adós az ingatlanját. Ha nem válik be a zaklatás, fenyegetés, nyugodtan fordulhatnak a Független Magyar Bírósághoz, hogy kilakoltatási végzést kérjenek, mint tulajdonosok a jogtalan lakáshasználók ellen. Melyhez a bírósági titkárok természetesen azonnal asszisztálnak, kis csúszópénzért. Ezzel a módszerrel, teljesen ingyen (csúszópénz értéken) szerezték meg lakást, családi házat, üzlethelyiségeket és tettek utcára családokat. Természetesen a bank továbbra is követeli az adóson a büntető kamatokkal megnövelt teljes hitel összegét. Legtöbb esetben az adósok elkeseredésükben, bankot
rabolnak, kiirtják az egész családjukat, vagy öngyilkosok lesznek.
Jelen pillanatban a Pénzügyi felügyelet adatai és elmondása alapján a 2010 év első negyedévében közel 10 000, ilyen végrehajtási eljárásról beszélhetünk, ahol már teljesen egyértelmű, hogy a moratórium lejártáig maradhatnak csak az ingatlanba az adósok.
- Kérjük a Tisztelt Frakció-vezető Urakat, a Kormányt, a Belügyminisztert, hogy a visszaélések felszámolása tekintetében az adósok, a családok megvédése érdekében soron kívül intézkedni szíveskedjenek, hisz a moratórium bevezetése is a bűnöző ingatlan csalóknak kedvezett. Továbbra is a bírósági titkárok, önálló bírósági végrehajtók, ügyvédek, csaló követeléskezelő pénzügyi szolgáltatók ingatlan maffiózókkal való összejátszása folyik. Jogtalan haszonszerzéssel az adósok megkárosítása céljából.
- A feltárt jogtalanság, törvénytelen kilakoltatások megakadályozásában kérem, hogy azonnali hatállyal vonják meg az önálló bírósági végrehajtóktól a Köztársasági Elnök és a Belügyminiszternél is nagyobb hatáskört, mert a korrupt végrehajtók azt képzelik
magukról, hogy minden törvény felett állnak, melynek hangot is adnak. Jelen pillanatban a 194/2010. (VI. 10.) Korm. rendelete a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet nem vonatkozik rájuk. Akikre vonatkozik, pedig figyelmen kívül hagyják! Ezért az adósok megkeresései alapján azt a tájékoztatást kaptuk, hogy sokkal nagyobb intenzitással kezdtek el ÁRVEREZNI, naponta akár 10-15 árverést is egy végrehajtó, hogy minél hamarabb, megkeressék a nyugdíjukra valót. Tudjuk azt, hogy rájuk nem
vonatkozik egyetlen egy Kormányrendelet, csak a 1994. évi LIII. törvény, melyben felügyelet nélküli egyértelmű hatalmat kaptak az önálló bírósági végrehajtók. Sajnos nagyon keményen és embertelen módszereket használva vissza is élnek e törvénnyel.

2Page 3
- A Szövetségünk álláspontja szerint ez ügyben célszerű kezdeményezni, szigorú vizsgálatot és felelősségre vonást. E vizsgálat terjedjen ki az összes önálló bírósági végrehajtókra az eddig elkövetett törvénysértések végett. A szóban forgó személyek – tisztelet a kevés kivételnek - az utóbbi években személyenként pár év alatt, 300-400 millió Ft fölötti vagyont gyűjtöttek össze, egyenként a visszaéléseikkel, ezért kérem az érintettek vagyontárgyaik azonnali zárolását.
- Kérjük a Földhivatalokat, hogy azonnali hatállyal függesszenek fel az 1997. évi CXLI. törvény 47. §. (1) bekezdése alapján minden „Ingatlanra vonatkozó jogok bejegyzése iránti kérelmeket, eljárást.” Kérjük felhívni minden munkatársuk és az illetékesek figyelmét, hogy kiemelt gondot fordítsanak a csalások megakadályozására. Az elmúlt időben megemelkedett tulajdonjog átvezetési kérelmek száma végett értesítsék szövetségünket vagy a nyomozó hatóságokat. Akkor is tegyék meg, ha egy ügyvéd, vagy követeléskezelő neve több alkalommal is felmerül ingatlan átvezetési kérelmeken. Ugyancsak kérem Önöket, hogy teljes belső vizsgálatot elrendelni
szíveskedjenek az ingatlan tulajdon jog bejegyzési kérelmek esetén, 2010. január 1. napig visszamenőlegesen. Hivatalos tájékoztatót kiadni szíveskedjenek a feltárt visszaélésekről, melyben a szükséges bűntető ügyi lépéseket megtenni szíveskedjenek.
- Kérjük a nyomozó hatóságokat, hogy szíveskedjenek kiemelt figyelmet fordítani ezen csaló szélhámosok felderítésében és a bejelentések alapján felszámolni szíveskedjenek a bűnszövetkezeteket! Rendelkezésünkre állnak azon személyek, cégek nevének egy része az ügyfél megkeresések alapján.
- Az összes faktor, credit, Zrt, Kft, követeléskezelő, árverező, kilakoltató cégeknél azonnali hatállyal kezdeményezzék tevékenységük, működésük felfüggesztését, és vezetőik ellen teljes vagyonosodási vizsgálatot elrendelni szíveskedjenek. Az OFF-SHORE cégeken keresztül kivitt vagyon után adó és illeték megfizetésre kötelezzék.

Budapest, 2010. szeptember 2.
Dabasi Tamás Elnök
Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége
Otthon és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége

SMAFU a MORATÓRIUM? CSAK DUMA?

Móratórium ellenére, hétfőn 10 órakór kialkoltatás a Belgrád Rakpart 9. számú házból.

SOS Mindenki legyen ott és segítsen!!!

Móratórium ellenére, hétfőn 10 órakór kialkoltatás a Belgrád Rakpart 9. számú házból.

SOS Mindenki legyen ott és segítsen!!!

Dabasi Tamás elnök
www.feherkemeny.com

2010. szeptember 2., csütörtök

Érdemi Intézkedés... ?? 0.0.0.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE
Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

Szervezetünk a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége nevében,
kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az önálló bírósági végrehajtók tekintetében azonnali hatállyal vegyék el a Köztársasági Elnök és Belügyminiszternél is nagyobb hatáskört! 
Szemtanúja voltak azon Országgyűlési Képviselők, akik saját testükkel próbáltak megakadályozni egy embertelen kilakoltatást, de látták, hogy a végrehajtó még náluk is nagyobb hatáskörrel rendelkezik. Sajnos minden törvény felett állnak, mellyel vissza is élnek, rendelkezésünkre álló bizonyítékok alapján. Jelen pillanatban a 194/2010. (VI. 10.) Korm. rendelete a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet nem vonatkozik rájuk. Ezért az adósok megkeresései alapján azt a tájékoztatást kaptuk, hogy sokkal nagyobb intenzitással kezdek el ÁRVEREZNI, naponta akár 10 árverést is egy végrehajtó, hogy minél hamarabb, megkeressék a nyugdíjukra valót. Tudjuk azt, hogy rájuk nem vonatkozik egyetlen egy Kormányrendelet, csak a 1994. évi LIII. törvény, melyben felügyelet nélküli egyértelmű hatalmat kaptak az önálló bírósági végrehajtók. Sajnos nagyon keményen és embertelen módszereket használva vissza is élnek. Szerencsére a kérésünkre és petíció benyújtása, levelek küldése az Országgyűlés felé, meghozta eredményét, mert az említett végrehajtási törvényt módosították törvényileg több pontban is 2010. július 22. napon. Mely szerint a kilakoltatásokat 2011. április 15. napja utáni időpontra kell elhalasztani.

Kérjük a Tisztelt Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Urat, hogy ezen időszakot kihasználva hozzon létre egy nyomozó csoportot, akik csak a banki visszaélések, korrupt végrehajtók, bírósági titkárok, ügyvédek által elkövetett bűncselekményeket tárja fel. Kérjük ebbe a csoportba szakmai segítségként bevonni szíveskedjen a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségét, akik az elmúlt két évben az ügyfelek megkeresései alapján már rendelkeznek nagyon komoly ismeretekkel, információval.
Jelen pillanatban is rendelkezésünkre áll az ország egész területén előforduló bírósági titkárok által készült bírósági végzések, határozatok, mely szerint a előzmények nélkül is megindításra kerülnek végrehajtási eljárások. A menete úgy történik, hogy minden előzmény nélkül, peresítés és fizetési meghagyás kibocsátása nélkül hoz úgy ítéletet, végzést a bírósági titkár, melyet sem bíró, sem bíróság nem kezelt előtte, mely alapján kiállítja a végrehajtási lapot, záradékot és kerül a bírósági végrehajtóhoz végrehajtási eljárás, kilakoltatás lefolytatására. Mindezt teszi összejátszva egy ügyvéddel, önálló bírósági végrehajtókkal, akik hamis adatokkal készült beadott papírok alapján kérnek végzést. Az ügyvédek a nepper, kilakoltató bűnöző cégek megbízottjai.
Pontos név cím minden esetben a rendelkezésünkre áll, de eddig egyetlen egy nyomozó hatóságot nem érdekelt.

Page 2
A feltárt jogtalanság, törvénytelen kilakoltatások megakadályozásában szeretnénk kérnitisztelettel, hogy Vonják vissza az önálló bírósági végrehajtóktól a Köztársasági Elnök és Belügyminiszternél is nagyobb hatáskört, mert a korrupt végrehajtók azt képzelik magukról, hogy minden törvény felett állnak, melynek hangot is adnak. Vonják felelősségre az összes önálló bírósági végrehajtót a Bírósági Végrehajtó Kamara elnökével kezdve az eddigelkövetett törvénysértései végett. Az utóbbi években 300-400 millió Ft fölötti vagyont gyűjtöttek össze a visszaéléseikkel, ezértkérjük azonnali hatállyal teljes vagyoni felelősséggel zároltatni a vagyonukat. Aztán itt vannak a Bíróságok! A Tisztelt Független Magyar Bíróságok, Bírák! NÁLUK, NEM azigazság az elsődleges szempont? Ha beadásra kerül a ezen korrupt, csaló bűnszövetkezetbentevékenykedő pénzügyi szolgáltatók (faktor, credit, Zrt, Kft, követeléskezelő, árverező) cégek részéről, a korrupt és kétes ügyvédeik segítségével egy valótlan kereset, már akkor eldöntik előre,hogy az adós tartozik, hát fizessen! Igen ám, DE KINEK? A csaló bűnszövetkezetbentevékenykedő pénzügyi szolgáltató (faktor, credit, Zrt, Kft, követeléskezelő, árverező) cégeknek?Hogy is van ez, Tisztelt Független Magyar Bíróságok? Miben független, ha állásfoglalás szerintitényként kezelik, hogy az adósnak NEM LEHET IGAZA a csaló bűnszövetkezetbentevékenykedő pénzügyi szolgáltató (faktor, credit, Zrt, Kft, követeléskezelő, árverező) cégekkelszemben? Miért is? Nem az igazságszolgáltatás a cél? Nem a valós tényeken alapuló döntés acél? Véleményünk szerint az összes eddig meghozott ítélet, melyben a felperes bármelyik pénzügyi szolgáltató (faktor, credit, Zrt, Kft, követeléskezelő, árverező) cég, semmisek!Nagyon el kellene azon gondolkodni, hogy ezen bűnöző pénzügyi szolgáltatók, ekkoraintenzitással FEL TUDTÁK használni a MAGYAR FÜGGETLEN BÍRÓSÁGOKAT arra, hogy embertelen kilakoltatásokban, bűncselekmények elkövetésében asszisztáljanak és hozzanak kedvező ítéleteket a csaló bűnszövetkezetben tevékenykedő pénzügyi cégek részére? Sajnos vannak olyan ügyvédek, akik összejátszva korrumpálható bírósági tisztviselőkkel ki ishasználják, az összes vissza élési lehetőségeket. Kértük már a Tisztelt Legfelsőbb Bíróságot, hogy hatáskörében, hívja fel a bíróságok figyelmét a törvényesnek látszó visszaélések és a lakásmaffiával, nepperekkel való kapcsolattartás etikai és jogi következményeire, de sajnos nem történt érdemi intézkedés. Bírói felügyelet, ellenőrzés nélkül készülnek el olyan – bírósági titkárok által ellenjegyzett –bírósági végzések, melyek jogalapját képezik végrehajtási eljárásoknak. Az önálló bíróságivégrehajtók “pénzbehajtó” cégekkel való összejátszására szintén vannak név szerintiinformációink. Melyre egyetlen egy nyomozó hatóság sem kíváncsi, hisz soha nem kértéktőlünk a rendelkezésünkre álló bizonyítékokat. Az összes faktor, credit, Zrt, Kft, követeléskezelő, árverező, kilakoltató cégek és vezetőikellen teljes vagyonosodási vizsgálatot elrendelni és az OFF-SHORE cégeken keresztül kivitt vagyont után azonnali adó és illetékmegfizetésre kötelezzék. Vissza vonva a tevékenységi engedélyét.

Budapest, 2010. július 19.
Dabasi Tamás elnök Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek SzövetségeOtthon és Érdekvédők Magyarországi SzövetségeTisztelt Otthonvédők, Média Munkatársai!

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége nevében Dr. Pintér Sándor Belügyminiszternek írt levelünkre megérkezett a válasz! Küldöm mellékletben mindkét levelet.

Szomorúan vesszük tudomásul, hogy egy apparátust azért tartanak fel, hogy szelektálja az információt, valamint elhallgassa a valós tényeket a kompetens személyek elől.

Véleményünk szerint nem a megfelelő igazság kerül a döntéshozó személyek elé, hanem a felállított apparátus által megszűrt információk. Ezen szelektált információk alapján érthető, hogy nem történik érdemi intézkedés a Maffia szervezetben tevékenykedő pénzügyi szolgáltatók, pénzbehajtók és követeléskezelő ingatlan maffiózó cégek, most már ingatlan maffiózó (S.Zoltán) magánszemélyek ellen sem. Asszisztál hozzá a Magyar Rendőrség, a Pénzügyi Felügyelet, valamint a bírósági titkárok is.

Az államtitkár elmondta: Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter kezdeményezni fogja Pintér Sándor belügyminiszternél, hogy a rendőrség egy külön munkacsoporttal vizsgálja meg a lakásmaffia-gyanús ügyeket, amelyek kilakoltatásokhoz vezetnek. Szövetségünk is kérte a Tisztelt Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Urat, hogy ezen időszakot kihasználva hozzon létre egy nyomozó csoportot, akik csak a banki visszaélések, korrupt végrehajtók, bírósági titkárok, ügyvédek által elkövetett bűncselekményeket tárja fel. Kérjük ebbe a csoportba szakmai segítségként bevonni szíveskedjen a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségét, akik az elmúlt két évben az ügyfelek megkeresései alapján már rendelkeznek nagyon komoly ismeretekkel, információval.

Válaszában jól olvasható, hogy létezik ilyen csoport. CSAK AZ A KÉRDÉS HOL? Az eltelt két évben hiába jeleztük, gyűjtöttük össze az összes visszaélés dokumentációját. Hiába tártuk fel, hogy a bankbűnözés, ingatlan csalások sokkal nagyobb volumenben vannak jelen Magyarországon, mint a volt "olaj maffia" ügy. MÉGSEM KERESETT MEG BENNÜNKET SENKI, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékainkat adjuk át a nyomozáshoz.

Véleményünk szerint azért nem kérték, mert NEM történik a mai napig érdemi nyomozás!

Hiába a moratórium bevezetése, senkit nem hat meg, mert ugyan úgy folyik az ingatlanok bűncselekménnyel történt megszerzése maffiás háttérrel.

Budapest, 2010. szeptember 1.
Dabasi Tamás elnök
Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége
Otthon és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége

2010. augusztus 29., vasárnap

Szünet nélküli tulajdontól való megfosztások !!!

Magyar Köztársaság Állandó UNESCO Képviselete (Párizs)Képviseletvezető: Bogyay Katalin, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
Cím: 1, Rue Miollis 75015 Párizs CEDEX 15, Franciaország


Tisztelt nagykövet Asszony!


Alulírottak, a Lakásmaffia Pertársaság tagjai felperes, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy lehetőségeik szerint szíveskedjenek segíteni nevezett pertársaság tagjait törvények által biztosított jogaiba való visszahelyezésében.

Kérjük ezt tekintettel arra, hogy 1990-től az országunkban szünet nélkül történnek a tulajdonainktól való megfosztások, az ellehetetlenítések, annullálták jogainkat, miáltal a magyarság kisebbségben van saját hazájában.

Itt Magyarországon a magyar állampolgárok a jogaikat és az őket, védelmező törvényeket nagyon sok esetben nem tudják érvényesíteni. A megfosztások folynak a mind mai napig téves és törvényeket mellőző bírói ítéletek alapján._

Hágai Nemzetközi Bírósághoz elküldtük keresetünket, melyben, perben állunk a Magyar Állammal szemben. Sajnos, nevezett bíróság a hozzá címzett beadványunkra nem tisztelt meg bennünket, kisemmizett felpereseket még egy pár soros válasz erejéig sem. _Ma, 2010-ben nincs létbiztonság Magyarországon! Itt nem 100 ezres nagyságrendű megfosztások történnek, hanem több tíz és százmilliókról van szó.

MI, a MAGYAR ÁLLAM segítségével történt, jogos tulajdonainktól, ingatlanainktól megfosztott károsultak vagyunk azzal a ténnyel, hogy a perben megjelölt és tőlünk törvénytelen eszközökkel elvett ingatlanaink tulajdonjogába már nem kerülhetünk vissza, ilyen hosszú idő eltelte után azokat nem birtokolhatjuk újra.

Éppen ezért teljes körű visszamenőleges hatályú kártérítési igénnyel, követeléssel élünk a mindenkori Magyar Állammal szemben!

/ Mi, pertársasági tagok, felperes, több évtizede vétlen áldozatai vagyunk a Magyar Államnak!/

/Az 5-25 éve húzódó pereskedésünk ideje alatt a mind ez ideig meghozott és törvénytelenségeken alapuló bírói ítéletek idézték elő egyrészt törvény adta jogainknak bírósági közreműködéssel történő eltörlését, másrészt ezek a bírói ítéletek a bíróságok jó hírnevét sértik és ezért nem mi, felperesek vagyunk felelősök../

/Akik ebben hibát követtek el, azok az eddigi ítéleteket meghozó bírák, akik esetünkben minden törvényt és jogot figyelmen kívül hagyva segítettek minket, //jelen Pertársaság tagjait, felperest végképp megfosztani jogosan birtokolt tulajdonunktól! /

Kérem a Tisztelt nagykövet Asszonyt, amennyiben kívánják széleskörűen feltárjuk több millió magyar ember megfosztásának a tényét.

Kérjük, vagy tanácsot adni, hova fordulhatunk jogos igényünk rendezése, állampolgári jogaink érvényesítése érdekében!

Megismétlem, pereink 5-25 éve húzódnak, jelenleg a Fővárosi Bíróságon van a legújabb beadványunk, de két év alatt még nem történt érdemi tárgyalás._
Jogorvoslatot sehonnan nem kapunk, ezért kénytelenek vagyunk az Önök segítségét kérni!_

Előre is megköszönjük a Lakásmaffia Pertársaság nevében szíves segítségüket!_

Tisztelettel:Kovács Gyula
A Lakásmaffia Pertársaság Kontra Magyar Állam egyik felperese

A SMAFUBÓL, a SIMLIBŐL MÁR ELÉG VOLT !!! ( II )


Szerk.Megjegyzés:
A névsor kiegészítése folyamatban van. Folyt. köv.

2010. augusztus 20., péntek

NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉS A BANKOK ELLEN!

NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉS A BANKOK ELLEN!

A közismertté vált gazdasági válság egyik oka a bankok – álláspontunk szerint tisztességtelen hitelezési gyakorlata, továbbá az indokolatlan és alkotmányellenes jogszabályi felhatalmazás a szerződések egyoldalú módosítására, amely szerintünk alkotmányellenes.

A Magyar Állam és Pénzügyi Felügyelet asszisztálásával a Magyar Nemzeti Bank „Kartell” formában megegyezett az összes Magyarországon működő, - magyar jogszabályoknak megfelelően tevékenykedő, - adószámmal rendelkező bankkal. Egyezséget kötöttel egymás közt, hogy a Nemzeti Bank virtuálisan biztosítja a bankok részére a fedezetet a hitelek kihelyezésére, mely szerint „svájci frank” alapú változó kamatozású szerződésben foglalva az adóssal megfizettetve az árfolyam különbség, náluk csapódjon le az extra profit. MI EZ HA NEM KARTEL MEGÁLLAPODÁS?
Véleményünk szerint az extra profit és ingatlanok megszerzése reményében hitelt nyújtó bankok épp úgy felelősek a kialakult adósságcsapdáért, mint az adós, ki felelőtlenül feleslegesen vett fel jelzálog alapú hitelt úgy, hogy sem jövedelemigazolással, se munkahellyel, se kezesek biztosításával nem rendelkezett, hangsúlyozni kell, hogy a bankok ezt nem is kérték.
A Polgári Törvénykönyvnek a 209.§-ához fűzött Miniszteri indokolása szerint tisztességtelen minden olyan magatartás, amely a közfelfogással ellentétes. Ellentétes a közfelfogással a szerződéskötő felek között az egyoldalú előny kikötése vagy egyoldalú hátrány okozása, azaz minden olyan feltétel kikötése, amely a szerződő felek egyenlő jogai és kötelezettségei megsértését jelenti. A Ptk. 209.§.(1.) bekezdése a fenti magatartásokat tiltja. Vagy is az összes deviza hitel szerződés ezen törvény alapján semmis.

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségének álláspontja, hogy HA PÉZÜGYI VILÁG VÁLSÁG VAN az a bankokat is érintse, ne csak a vállalkozókat, cégeket, közigazgatást. A válság ideje alatt, magyar gazdaság teljesítménye 6,3 százalékkal esett vissza, ám az itteni bankok több mint háromszázmilliárd forintos profitot értek el. Az idei első negyedévben már 120 milliárdos hasznot produkáltak. Hogy lehet becsületes, tisztességes tevékenységgel azt elérni, hogy a bankok egyedüli nyereségesek egy világra szóló pénzügyi válság hatására? Minden vállalkozásnál lehet veszteséget elszámolni, akkor a bank, - mint vállalkozó- nyelje le a veszteségét, ha már nem bírta behatárolni, hogy kinek, milyen feltételek mellett nyújtható a hitel.

Ha a hitel nyújtásakor, nagy nyereség reményében jó volt az ügyfél kockázat bírálata, akkor most, a válság kirobbanása után, - amiről egyáltalán nem tehet az adós, - legyen a bank is partner és nyelje le a veszteségét úgy, hogy elengedi az összes felmerült költséget minden adósra kiterjesztve. Kötelezzen a Magyar Állam minden bankot, aki deviza hitelt folyósított az eltelt öt évben, hogy visszamenően dolgozza át az összes hitelszerződését a mai 2010 évben hatályos jogszabályoknak megfelelően. Kössön minden ügyfelével tisztességes általános szerződési feltételek mellett új szerződést, úgy, hogy az eddig felszámolt eredeti hitel szerződésben foglalt kamat (THM) felüli adósra hárított összeget, írja jóvá az adós részére késedelmi- és bűntető kamataival együtt. Akinek az ingatlanát már pénzügyi szolgáltatóknak, ismeretlen bűnöző ingatlan maffiózóknak átjátszották, ott kártérítést kötelesek fizetni az adósaik részére a hitelszerződésbe foglalt zálogtárgy ingatlan piaci érték összegében. Amennyiben lehetséges azoknál az ingatlanoknál, melyek még nem kerültek értékesítésre, jogilag is állítsák vissza az eredeti állapot szerinti tulajdonjogot a bank költségén.

Véleményünk szerint NE a Magyar Állam vállaljon további anyagi terheket a deviza hitelesek megsegítésére, hanem a pénzügyi válság ideje alatt is tisztességtelenül extra profitot szerzett, nyereségesen működő bankok adják vissza az összes ügyfélnek, a hazugságokkal, megszerzett, az aláírás napján szerződésben foglalt, THM feletti bevételeiket. Nyugodtan visszafizethetik a bankok az adósoktól lenyúlt évi háromszázmilliárd forint extraprofitból, nem kell állami költségvetésből továbbiakban finanszírozni a bankokat, azzal, hogy helyettük vállalnak anyagi felelősséget az adósok megsegítésére.
A bankok által hitelszerződések tisztességes és törvényes átdolgozásához, az adósok adómentes kártalanításának ellenőrzéséhez felügyeletet biztosítson az Állam a devizahiteleseken segítő csomag kidolgozása során. Javasoljuk, hogy a felálló bizottságba vonják be azon civil szakértőket, társadalmi szervezeteket, akik aktívan részt vettek a bankok visszaéléseinek felszámolásában.

Nem bíznak az etikai kódexben

Aláírásgyűjtésbe kezdene Czirmes György ügyvéd azért, hogy a bankok ne módosíthassák többé egyoldalúan az ügyfelekkel kötött szerződéseket.
Az ívek már csak az Országos Választási Bizottság hitelesítésére várnak.
– Továbbra is rengeteg lehetőséget biztosít a szerződésmódosításra – magyarázta a Blikknek Czirmes.
– Ezért azt szeretnénk, hogy népszavazás kötelezze a parlamentet a banki ügyfelek hathatósabb védelmére, vagyis az 1996. évi CXII-es törvényből kerüljön ki az egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége.
Blikk-összeállítás


Budapest, 2010. július 19.


Dabasi Tamás elnök


Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége
Otthon és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége

www.feherkemeny.com