2010. december 7., kedd

Újabb fecnin, küldött valamilyen "végzést" aláírás nélkül!....... PANASZ!!!

A közjegyzői kar a jog vitán felül álló érvényre juttatásáért tevékenykedik.

A közjegyzői kar az ország egész területén biztonságosabb alternatívát kínál magán és vállalati ügyfeleinek, teljes körű jogi szolgáltatást nyújtva a közjegyzői okiratba foglalt jognyilatkozatokkal és jogügyletekkel kapcsolatban.
Tevékenységét jogszabályban megállapított díjszabás alapján, függetlenül, pártatlanul és jogszerűen végzi.

HA EZ ÍGY LENNE, AKKOR MEGVIZSGÁLNÁK A FIZETÉSI MEGHAGYÁS JOGOSSÁGÁT IS, MIELŐTT KIADJÁK! HAZUGSÁG ÉS ÚJABB KORRUPCIÓ MELEG ÁGYA!


Kérjük, a Tisztelt Törvényhozó Kormánytól, hogy a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (továbbiakban: Fmhtv.) - teljesen feleslegesen hozott törvény - hatályon kívül helyezését.
NINCS felügyeleti, ellenőrzési, jogorvoslati lehetőség, így a közjegyzők azt csinálnak, amit csak akarnak, mert nem ellenőrzi őket senki! A bírósági szakban van törvényi jogorvoslati lehetőség.

Kérjük, a Tisztelt nyomozó hatóságokat, ügyészséget, hogy a korrupció megelőzése érdekében nyomozást elrendelni szíveskedjenek a fizetési meghagyásos rendszer közjegyzők által elkövetett hatalmi visszaélései valamint a munkakörében elkövetett visszaélések végett.

To: jogi@kamara.mokk.hu
Sent: Monday, December 06, 2010 11:35 AM
Subject: Panasz


Tisztelt Magyar Országos Közjegyzői Kamara!


A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szerveztek Szövetségét megkereső ügyfelek nevében, panasszal élünk, valamint etikai vizsgálat elrendelését kérjük az ismeretlen Ferenczyné dr. Aszódi Csilla közjegyző ellen.

A közjegyző több fizetési meghagyás kibocsátását is kezdeményezte, annak jogosságát, vagy megalapozottságát mellőzve.
A fizetési meghagyásokra, mi mint az adóst képviselő szervezet válaszoltunk a törvényben előírt határidőn belül ellentmondóssal élve.
Erre a közjegyző asszony, egy újabb fecnin, küldött valamilyen "végzést" aláírás nélkül!

Idézem"..........................................kötelezett ellen indított fizetési meghagyásos eljárásban meghozta az alábbi (középre) végzést.
A közjegyző a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L törvény (Fmhtv) 1 § - ának (1) bekezdése értelmében alkalmazandó Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. Törvény (Pp.) 95. paragrafusának (2) bekezdésa alapján felhívja a kötelezettet, hogy a 41020/Ü/30496/2010 fizetési meghagyással szemben 2010. november hó 16. napján beérkezett és előterjesztett ellentmondása alábbi hiányait e végzés kézbesítésétől számított 15 nap alatt pótolja.

Amennyiben a felhívásnak a fenti határidő alatt nem tesz eleget, a közjegyző mint elbírálásra alkalmatlant el fogja utasítani.

(középen) jogorvoslat
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs."

Kérdések:

1. Milyen alapon hoz bírósági szakban és arra hivatkozva 1952. évi III. Törvény (Pp.) 95. paragrafusának (2) végzést a közjegyző, ha szakmailag nem BÍRÓ és bírósági alkalmazott? Szakmai tudása sem éri el a bírósági titkárét sem.

2. Mire hívja fel hiánypótlásba, határidőhöz kötve az ügyfélt? Mit akar egyáltalán? A megküldött aláírás nélküli fecni nem tartalmazza a felhívás mi voltát.

3. Egyértelműen látható, hogy a közjegyző visszaélve a munkaköri hatalmával, (korrupciót elkövetve) olyan kötelezettséget kér, mely teljesíthetetlen, vagyis mindent elkövet, hogy a fizetési meghagyás élő lehessen, az ellen jogilag NE lehessen törvény adta lehetőséggel az ellentmondással élni. Valószinűsíthető a szándékosság, mely szerint a jogtalan követelés fejében az ingatlan vagyont szerezhessék meg a korrupt végrehajtókkal együtt.

Tájékoztatom, hogy a közjegyzőt telefonon 06-69-304-362 számon elérve kértem, mondja el mi ez, de kinevetve elküldött melegebb éghajlatra azt mondva, úgy is az lesz amit ő akar, mehetek bárhova.
Ezután felhívtam a 06-1-489-4880 számon majd a 3-as gombon kapcsolva a jogi osztályt, ahol érdemben nem tudtak mit mondani, csak azt, hogy az ügyfélszolgálat a 06-1-231-4008 számon segít.
Felhívtam, ahol egyáltalán nem voltak tisztában azzal sem, hogy miről beszélek, mármint közjegyző hogy hozhat végzést. Tehát egyáltalán nem segítettek érdemben.
Majd újra hívtam a 06-1-489-4880 központi számot, ahol kértem, hogy adja meg azt a számot ahol bejelentést tehetek a közjegyző ellen. Ezen email cím megadása után most írásban kérem a MOKK belső vizsgálatát, valamint a bűncseleményt elkövető közjegyző ellen azonnali büntető eljárás megindítását kérjük az ügyfelek nevében!

Sérelmezzük továbbá, hogy azok a közjegyzők, akik több mint 1 700 000 embert kevertek adósság csapdába, azzal, hogy ellenjegyeztek a bankok mellett (búsás összegekért) tisztességtelen hitelszerződéseket valamint ingatlan tulajdon jog megszerzésére készült "opciós" szerződéseket, nem tájékoztatva az adósokat annak veszélyére. Most a fizetési meghagyásos eljárást, SZAKMAI TUDÁS NÉLKÜL, valami felismerhetetlen formátumú fecnin, ugyan ezen szerencsétlen adósokon próbálják érvényesíteni, olykor hivatali visszaélést elkövetve.
Nincs BÍRÓI végzettségük, szakmai tapasztalatuk, ennek ellenére polgári peres ügyekben hoznak végzéseket. HOL ITT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE az adósnak. Mindenáron azt akarják elérni, hogy az 1 700 000 ember családostól, (négy tagú családnál 6 800 000 ember) kerüljön az utcára! Mert így a közjegyzők is részesülnek a jogtalanul megszerzett ingatlanaik értékéből.
EZ MÁR GYOMOR FORGATÓ viselkedés, nem hogy korrupció és kizsákmányolás a CSALÁDGYÍLKOS BANKOK RÉSZÉRŐL

Tisztelettel:
Dabasi Tamás elnök
Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége
Otthon és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége

Nincsenek megjegyzések: