2010. augusztus 4., szerda

A KÉT Jogrendszer Magyarországon. KETTŐ, azaz kettő van????

Tisztelt Dr. Pesti László Ügyész Úr!

Mellékletben megküldöm Önnek is a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége nevében azon hivatalos dokumentumot, mely szerint a panaszolt Lendvai Tamás 8300. Tapolca, Török J. u. 12. szám alatti lakos ingatlanára vezetett bírósági végrehajtással kapcsolatban, törvénytelen volt a kilakoltatás és a rendőri jelenlét is!

Ebből kifolyólag, nem ártana a jogi tudást elsajátítani és egységesen kezelni a törvényeket. Egyértelműen megfogalmazásra került ebben a hivatalos dokumentumban a kihirdetés napja és az elrendelő bírósági végzés hatályba lépése előtti időpont is.
Szövetségünk nyomatékosan kéri, a Legfőbb Ügyészséget, hogy mind a rendőrség asszisztálásában, mind a végrehajtó hivatali visszaélésében azonnali hatállyal tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Nem létezik, hogy ebben az országban két jogrendszer van!

Az egyik az igazság mellett, a másik meg pont épp ahogy én (ügyész) értelmezem címszóval, Tisztelt Pesti László Ügyész Úr!


Dabasi Tamás elnök
Fehér Kéményseprők
Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége
www.feherkemeny.comTisztelt Dr Pesti László Ügyész Úr!

Köszönöm megtisztelő válaszát, már csak azért is mert a kb,20 címzett közül,
eddig csak Ön méltatta válaszra az ügyet.
Nagyon sajnálom, hogy az érintettek, ennyire nemtörődöm módon foglalkoznak ,
ezekkel a problémákkal.
Tanácsát megfogadva , intézzük a továbbiakban az ügyet.

Köszönettel Agárdy János MNB 2006

2010.08.02. 10:34 keltezéssel, Dr. Pesti László írta:
TMJK. 5524/2010.
Agárdy János úrnak
Magyar Nemzeti Bizottság

Tisztelt Agárdy Úr !

A Lendvai Tamás 8300. Tapolca, Török J. u. 12. szám alatti lakos ingatlanára vezetett bírósági végrehajtással kapcsolatban ügyészi szempontból a következőkről tájékoztatom. :
A bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény.( a Vht. ) 217.§. (1) bekezdése szerint a végrehajtó törvénysértő intézkedése, illetőleg intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: intézkedése ) ellen a fél vagy más érdekelt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a végrehajtást foganatosító bírósághoz.
A Vht. 217.§. (2) bekezdése szerint a végrehajtási kifogást a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon belül kell benyújtani a végrehajtónál, aki azt a kifogásolt végrehajtói intézkedésre vonatkozó iratok másolatával együtt- 3 munkanapon belül továbbítja a végrehajtást foganatosító bíróságnak
.
Vht. 217. §. (49 bekezdése értelmében a bíróság a végrehajtási kifogásról soron kívül- szükség esetén a felek meghallgatása után határoz.
A Vht.a végrehajtás foganatosításával kapcsolatos jogorvoslatok körében az ügyészt is feljogosítja végrehajtási kifogás benyújtására ,de e körben az ügyész alapvetően többletjogosítványokkal nem rendelkezik.

A csupán e- mailban előadott és ellenőrzésre szoruló tényállásra tekintettel, (a tényállás forrása a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége elnökének levele ) kellő megalapozottság esetén az érdekelt részéről indokolt végrehajtási kifogás előterjesztése, a felmerülő kétségek miatt az ügyben az ügyészi szervek eljárást nem tartom indokoltnak.

Agárdy Úrat egyébként arról is tájékoztatom , hogy az általa is hivatkozott a Vht.-t módosító törvény kihirdetése a mai napig nem történt meg.

Kérem válaszom szíves megértését.

Budapest, 2010-08-02
Tisztelettel.
Dr. Pesti László
Ügyész