2008. december 27., szombat

Akit érdekel! - Nagyon FONTOS, és JÓ TUDNI !!!!!!

Az alábbi törvények a törvény erejénél fogva szabályozzák a tulajdont.

Ugyanis kimondja a törvény: Nagyon FONTOS, és JÓ TUDNI !!!!!!
*******************************************************
A házastársi, azaz a felek közös tulajdona a vagyon közösség idején a vagyon közösségből eredően tehát, a törvény rendelkezése alapján és nem a bírósági ítélettel, vagy az ingatlan - nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre. BH 1983(282)Még az egyébként közhiteles adatokkal szemben is érvényesül!!!!!!!! *************

Fő szabály:

A házastársak között a házassági élet közösség idejére házastársi vagyon közösség keletkezik. (Kivétel a házassági vagyon szerződés)

A házastársi, azaz a felek közös tulajdona a vagyon közösség idején a vagyon közösségből eredően tehát, a törvény rendelkezése alapján és nem a bírósági ítélettel, vagy az ingatlan - nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre. BH 1983(282)

Még az egyébként a köz hiteles adatokkal szemben is érvényesül!!!!!!

BH 1988 (101) BH 1980 (201)
BH 1983 (282)

Az ingatlan -nyilvántartáson kívüli tulajdon jog :

1) Hatósági határozat
2) Ráépítéssel
3) Örökléssel
4) Házassági vagyon közösséggel.

A fentiek közüli érvényesülés esetén 10 év birtoklás esetén tulajdonjogot eredményeztet.

Még az egyébként a köz hiteles adatokkal szemben is érvényesül.!!!!!!!!

Tulajdonosnak kell tekinteni tehát, függetlenül attól, hogy az ingatlan- nyilvántartásban szerepel -e avagy sem. Ha nincs bejegyezve, akkor is tulajdonos !!!!!!

Az más kérdés, hogy hol kinél tartják be. A bíró feladata a törvény alkalmazása, és nem annak a felülbírálata, diszkriminatív módon, ahogy esik úgy huppan módon.

2008. december 25., csütörtök

A nagy meglepetés... A tisztesség, a törvény győzött.

A nagy meglepetés... A tisztesség, a törvény győzött.
A tisztesség, a törvény győzött. Ha sok év el is telt, de az erkölcsi hozzáállás, a törvény tisztességes alkalmazása, mégis csak eredményt hozott egy olyan embernek, akit évekig az igazáért gyaláztak, mocskoltak, aláztak meg a saját hazájában.

Köszönjük a tisztességes, törvényeket
figyelembe vevő eljárást, egyben Nagyon BOLDOG KARÁCSONYT Kívánunk.

2008. december 20., szombat

A sutyi - mutyi ingatlan-nyilvántartás, a Barba trükk!

Nekik sikerült az ingatlan - nyilvántartásba bejegyeztetni . vagy éppen töröltetni, még bíróság sem kellet hozzá. Valakinek még bírósági ítélet mellet sem sikerülhetett a saját tulajdonát mint tulajdonosnak megvédeni. Vagyunk ””egypáran”” . Arról meg nem is beszélve, hogy menet közben léptek meg önállóan a hivatal által elrendelő bírósági határozatok, vagy éppen ítéletek. Csak úgy menetközben éltek önálló életet. Lábuk kelt. .

Ez ám a sutyi - mutyi Barba trükk!

De, nézzük csak?

***

Gráf József, agrárminiszter és Juhász Ferenc, honvédelmi miniszter is érintett a pákozdi állami földértékesítési ügyben, amelyben a Fejér Megyei Főügyészség vádat emelt Benedek Fülöp ellen.

A Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgató-helyettesét és társait hivatali visszaéléssel vádolja a Fejér Megyei Főügyészség. A hatóság szerint a volt szakállamtitkár segített külföldi tulajdonba játszani egy lőtérként üzemelő földet még 2006-ban.

A Magyar Nemzet birtokába került dokumentum szerint Juhász Ferenc, honvédelmi, és Gráf József agrárminiszter saját maga kérte a földhivataltól: töröljék a szóban forgó földet a honvédelmi minisztérium ingatlan-nyilvántartásából. A dokumentumot ráadásul valószínűleg visszadátumozták.

Kurucz..info /(Magyar Nemzet)
***

Tehát:
Nekik sikerült az ingatlan - nyilvántartásba bejegyeztetni . vagy éppen töröltetni, még bíróság sem kellet hozzá. Valakinek még bírósági ítélet mellet sem sikerülhetett a saját tulajdonát mint tulajdonosnak megvédeni. Vagyunk ””egypáran”” . Arról meg nem is beszélve, hogy menet közben léptek meg önállóan a hivatal által elrendelő bírósági határozatok, vagy éppen ítéletek. Csak úgy  menetközben éltek önálló életet. Lábuk kelt. .

Ez ám a sutyi - mutyi Barba trükk !?

A Legfelsőbb Bíróság hatályon kívüli helyező végzése nyomán az eredeti állapot helyreállt, s bár a Földhivatal ez idáig a jogerős a jogerős ítélet hatályon kívül helyezése előtt megváltoztatott tulajdoni hányadok tekintetében az eredeti állapotot nem jegyezte vissza, azonban ennek visszajegyzése földhivatali eljárás keretében a Legfelsőbb Bíróság Pfv.I.20263/2006/2 sorszámú végzése alapján elvégezhető.

E tárgyban külön megállapítási kereset előterjesztésének Pp.123§(1) bekezdésében írt feltételek tehát nem állnak fenn.

A fenti sorszámú végzés esetében is „ lába kelt „  vajon egy bírósági dokumentumnak,  hogy még mindig nem sikerült realizálni az eredeti állapot bejegyzését?2008. december 10., szerda

ELNÖK ÚR ! TALÁN HA MÉGYESZER VÉGIGGONDOLNÁ......


ELNÖK ÚR !
TALÁN HA MÉGYESZER VÉGIGGONDOLNÁ......

Ma értesültem arról, hogy Solyom László a Magyar Köztársaság Elnöke megakadályozta, hogy az "Emberi Méltóságot" sértő bírók az elkövetett bűneikért helytálljanak a Magyar Bíróság előtt.

Még kérem a további részleteket a pontosításért, de azt gondolom így előzetesen, hogy ha ez igaz, akkor valami iszonyatosan nagy baj van itt e kis hazában.

Mert vagy Igaz Ember, vagy Hamis Ember, vagy Ingadozó Ember a Köztársasági Elnök.

Hogyis van ez Elnök úr ?
Ön harcoll a
SZÓLÁSSZABADSÁGÉRT,
SZEMÉLYI SZABADSÁGÉRT és
AZ EMBERI MÉLTÓSÁGÉRT?

Most mindenegyes magyar ember jogáért, vagy csak egyes emeberek, egyes jogaiért él és harol Ön, Elnök úr?

Idáig nagy tisztelője voltam Önnek, a tanusított magatartása miatt, amivel mindigis a hatalmasok, hatalmaskodóak összekapcsolódásainkak, érdekszövetségének az egyes személy érdekei ellen ható, a fenn sorolt érdeknek a védelmében tűnt fel.

De amennyiben igaz, hogy Ön bár kiállt az igazáért a mi szabadságjogainkért még a világ legbagyobb elnöki nyomásával is szemben, ugyanakkor a hazai bíró, ügyészi, ügyvédi, maffia szövetségek ellen, ezen együttes összeszövetkezés ellen, mint az emberi méltóságot is sértő személyek ellen nem járul hozzá, hogy magyar állampolgárok, emberi méltóságukban sértett személyek, saját védelmük érdekében igénybe vehessék a bírósági útat megakadályozza a bírósági eljárást ezen szerencsétlen állampolgárok védelmében, ha ez igaz, akkor ki kell fejeznem mélységes csalodottságomat az ön személyében.


Mert Ön ez által megsérti a Magyar alkotmányt, a törvény előtti egyenlőséget és a nemzetközi jogban írt egyenlő elbánás elvét is.
Ha ez igaz, akkor megfontolás tárgyává teszem, hogy az ön megkadályozó határozata ellen alkománybíroság indítványt tegyek.

Mert jól tudom, hogy itt két jog ütközik:
egyrészt a bírák szabad mérlegelési joga, hogy ítéletük szabadon hozhassák meg mindenféle külső kényszerhatás nélkül- mely hatás ebben az esetben a későbbi "Emberi méltóság sérelmére" elkövetett ítélet meghozatalának következményeképpen állítja bíróság elé az ítélkező bírót- másrészt viszont, a sérelmet elszenvedő "kisember igazsága, méltósága" kerül a mérlegre.


Eme két ellenérdekeltség közül úgy látszik, hogy a kissebb ellenállás irányában könnyebb még Önnek is a döntéshozatal.

Lehet itt ugyan lehetősége hivatkozni Önnek még arra a rémképre is, hogy ez az eset, bírák elleni hadjáratot indíthatna el.Nem tudom, a jövőbelátás képességét még nem birtoklom, de az is biztos, hogy ha nyilvánvaló érdeksérelmek elkövetését, legyen az akár "Szólásszabadság sérelme, Személyiségszabadság korlátozása, vagy Emberi méltóság sérelme , nem követi a jogszolgáltatás mindenkire kiható, megkülönböztetés nélküli mértéke szerinti eljárása, mind az elkövető, mind az elszenvedő részéről, akkor a jövőben pedig a hasonló bűnszővetkezések jönnek létre és búrjánzanak tova hihetetlen osztódási sebességgel mint a "lakásmaffia-perekben" megismert bűnözői és hatósági, törvényalkalmazói összeszövetkezések.

Mert mitől is félhetne a bíró, pontosabban milyen egyéb ható ok kényszerítené a bírót a saját "becsületméltóságán"(?) kívül ha ön kedves Elnök úr megakadályozza, hogy a "Kisembernek" is legyen Szólásszabadsága, Személyi szabadsága, Emberi méltósága, még akkoris, ha éppen nem kíséri hatalmas média-pankráció-közfelkiáltó:"jajj nekem" rivaldafényben való Elnöki szereplés és ez a Kisember is kereshesse igazát, ilyen nyilvánvaló méltánytalansági esetekben.

Ha a bírák mindvégig a mérlegelési jogkörük szabadsága mögé bújnak a jövőben is, akkor nincs esélye Magyarországon az Ön által is szorgalmazott és éppen Ön által meggátolt "trionális emberi jogoknak".


Még keresem a pontosításokat! Lehet, hogy félreértettem valamit, de amennyiben igaznak bizonyul, hogy Ön elnök Úr,valóban megakadályozta a bírósági utat és Önmaga hitelességét, eddigi nagyszerű munkásságának, emberi kiállásának ódiumát rombolta le, úgy megvizsgálom annak a lehetőségét, hogy az Ön védelmében, az Önről kialakult kép védelmében az ön megakadályozó határozata ellen alkotmánybírósghoz forduljak.

F.Csaba

2008. december 9., kedd

Főbíró nélkül… - marad

Főbíró nélkül… - marad a kommunista múlt

 

A kommunista söpredék nem választotta meg a magyar államfő főbíró-jelöltjét. Így az érdekes hírű, hírhedettségű Lomniczi után ma nincs a magyar bíróságoknak legfelsőbb bírája. Pedig kellene, hiszen mintegy hatvan éves elmaradást kellene végre helyre tenni. 

Ma a bíró mindenhez értő, mindenben ítélkezni hivatott és szakértő zseni, aki iratokból úgy ért az orvosi műhibáktól a szerzői jogon keresztül a sajtóperekig, mint senki más. És az ő döntése megfellebbezhetetlen, örök és támadhatatlan. Aki nem tiszteli a bíróságot, az bűnt követ el, noha ezt a bíróságot, amely ma Magyarországon regnál, aligha lehet tisztelni, csakúgy, mint a rendszer kiegészítő sakáljait, az ügyvédeket. Persze általánosítani sem szabad, hiszen van néhány bíró, ügyvéd és ügyész, akiket eddig nem sikerült sem fenyegetéssel, sem pénzzel, sem a személyes barátság okán eltántorítani a független és tisztességes ítélkezéstől… A baj azonban az, hogy ezek vannak kisebbségben. 

Ugyanis hová fordulhat ezernyi megalázott ember, akiket lakásaikból fondorlatos módon kitettek, s tíz bíró is a bűnözők pártjára állt, sutba dobva a jogot, az igazságot, az emberi méltóságot és mindent, ami a megalázott ember alapjoga. És a tíz bíró egyiklét sem vonták – mert nem vonhatják – felelősségre… mert az meg az ő alapjoguk ebben a bűnözőkkel összejátszó aljas, és embertelen rendszerben. 

De hova fordulhat az, akit kiraboltak, tízmilliós kárt okoztak neki, s bíró azzal védi a bűnözőket, hogy azok csak mentették a pénzüket – azt a pénzt ami soha sem volt az övék. Kihez menjen ma panaszra az, akit aljas indokból, hamis vádaskodással perelnek úgy, hogy aki perel, az külföldi „magyar”, s döntsön bármiképpen a bíróság, őt viszontperelni nem lehet, mert nincs magyarországi bejelentett lakása. S kit kérjen az a magyar államoplgár, akiről a bíróságon hamis vád hangzik el, és a II. II. kerületi feltehetően megvett bírónő nem adja ki a vádaskodó ellen szóló jegyzőkönyvet… ugyanis ilyen esetekben nincs feledékenység… És sorolhatnánk azokat az alapvető és pici ügyeket, amelyek a bírókon múlnak, azok lelkiismeretén és erkölcsi értékrendjén. 

És az ügyvédek? Sok közülük a társadalom alja. Hazug és a joggal takarózó alattomos férgek, akik pénzért mindre képesek. Ám, ez ellen aligha lehet tenni, hiszen a kutya a kutya bőrét nem eszi meg elvén, a kamara sem egészen azon igyekszik, hogy a nyilvánvaló ügyvédi bűncselekményeket feltárja, és megtisztítsa az ügyvédi kart ezektől a pitiáner csirkefogóktól. 

Nincs tehát új főbíró, és egyelőre marad az a jogtipró, politikai kényszer és/vagy egyéb juttatások, kinevezések fejében ítélkező kétes és senki által nem tisztelt, de tiszteltnek kötelezően nevezendő társulat. 

Kinek jó ez? – kérdezhetnők, de a kérdés költői. Tudjuk kinek, kiknek jó ez. A jelenlegi politikai alja-elitnek. Azoknak, akik egy telefonnal kirángatják a bajból párttársaikat, a haverokat, a besúgókat, akik hasznára vannak a hatalomnak, a maffiózó politikai erőket. S jó azoknak, akiket a bíró nem hallgat ki egyes ügyekben, mert az illető vagy miniszterelnök, vagy más magas rangú tisztségviselő… hiába látható még a gyengeelméjű polgár számára is, hogy ezek bűncselekményeket követtek el, azt is látják, hogy azoknak szabad, nekik meg nem… és ez a társadalom erkölcsi romlásának gyökere. Ma már ott tart a társadalom, hogy a bankomatot a helyéről kirángató bűnözőnek drukkol… mert legszívesebben maga is ezt tenné… Ugyanis a jog és az igazságszolgáltatás elvesztette megbecsülését, hitelét, s ma már inkább lenézett, bűnpártoló csürhének tartja a társadalom nagyobbik része az e területen – nem hivatását gyakorló, hanem – dolgozó és egymással összejátszó talárosokat. És bizony mekkora ez a különbség… a hivatás gyakorlása és a munkavégzés között! Ezt a különbséget pedig érzi és tapasztalja a nép, az állampolgár, a jogban reménykedő, de megcsalatkozott ember. 

Kell tehát az az új főbíró, aki vállalja és végig viszi azokat a jobbító, a bíróságok erkölcsi hitelét visszaállító terveket és célkitűzéseket, amelyektől alapjaiban válik az társadalom erkölcsi értékrendszere és értékítélete jobbá. Hiszen ezzel a társadalom épül, és válik békésebbé. Igaz, ehhez nem csupán a szocialista parlamenti alja-elit szavazatai kellenek, hanem egy erkölcsi mértékeket ismerő és azok szerint működő rendőrség, s persze olyan ügyvédi kar is, amely nem visszaél a jog által egyelőre nyújtott lehetőségeivel, hanem él azokkal a tisztesség határain belül. 

Kell tehát az új főbíró… de nem lehet irigyelni azt, amit a vállaira vesz. Hiszen egy gazdag, lelkiismeretlen, jogellenesen hatalmon lévő, a jogot nem ismerő és el nem ismerő aljas politikai erő ellenszelében kell keményen és kitartóan dolgoznia. Olyan az a munka, amit vállalt, mint egy háborúban az első vonal. De bizakodjon Tisztelt leendő Főbíró Asszony! Mi, akik a mai bírósági viszonyokkal és erkölcsi normával ellentétes erkölcsi normát tartunk magunkénak - fedezzük Önt az első vonalban! Hiszen jobb, ha Ön tesz rendet, mintha a nép tenné meg Ön helyett. Csak egyre kérem: határolódjon el a ma még jogelődnek tekintett Rákosi-és Kádárféle bíróságoktól, és kérjen bocsánatot az azok által, valamint utódaik által máig elkövetett bírói bűnökért… mert a megtisztulás mindig a beismerésből, és a megbocsátásból ered.  

 

Stoffán György

2008. november 28., péntek

Felhívás
MNP: Sebők IstvánDr. Sólyom László ..........

Dr. László Sólyom, President of Hungary does not want to dismiss those judges who have been blackmailed or made breaches in law. Instead he has become a tourist.

No matter where he is around the world, the question of not making these steps must be asked from him


Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke nem hajlandó felmenteni a megvesztegetett, köztörvényes bűncselekményt elkövető bírókat, helyette turistáskodik!

Bárhol, a világban megjelenik a nyilvánosság előtt, meg kell tőle kérdezni, miért nem hajlandó ebben inté
zkedni?

Dr. Sólyom László, Ungarns Präsident, ist nicht bereit die Richter welche bestochen und dadurch ein Verbrechen gegen die Öffentliche Moral – Schädlichkeit begangen haben, freizusprechen und ist stattdessen ein Tourist!

Woimmer er in der Weltöffenlichkeit auftaucht, muss von ihm gefragt werden, weshalb er nicht bereit ist in dieser Sache zu handeln?

Kapcsolódo anyag: http://tkatalin.uw.hu

Az Ilyen jogszerű,...nameg azért "... az olyan jogszerű" ???

Terézváros szerint jogszerűen bontanak a Király utcában. Hát igen. Ismét elgondolkodtató, hogy olyan épület, ami még műemléknek is, martalékává válik valaminek. http://tkatalin.uw.hu


Terézváros szerint jogszerűen bontanak a Király utcában.
Hát igen. Ismét elgondolkodtató, hogy olyan épület, ami még műemléknek is,
martalékává válik valaminek. Bontásra ítéltetett, valamiért. Valamiért, mely
mögött ismét az érdekviszonyok azok, melyek az emberi józan ítélőképesség
felett győzedelmeskedett. Bontani kell, rombolni.! Ez az igazi, "építő, és gazdaságos" beruházás. Valakinek, valakiknek biztos. Érthetetlen, hogy adott hivatalokban az intézkedések, felettébb furcsa módon a polgárok, az emberek érdekviszonyaival szemben, a nemzeti vagyont csorbítva történnek. Születnek meg határozatok, amelyek válnak megfellebbezhetetlenné. Érdekes, hogy mindezt egy toll vonásával tehetik meg, nem törődve semmivel, és senkivel. A háttérben. Nem számít a múlt történelme, nem számít maga az épület jellege múltja, annak történelmi élete. Aztán marad a magyarázkodás. Ilyen jogszerű,.... ,meg azért "olyan jogszerű". Nem csak érthetetlen hogy ezt megtehetik, hanem felháborító is. 
Egyrészt az a kár amit elkövetnek, mely helyrehozhatatlan, pótolhatatlan már a történelmi múltja miatt is, - de nem számít - másrészt pedig az, hogy
mindezt tiltakozások ellenére sem bírálják felül. Rámozdulás akarat nincs. Korlátozás az igen, az akad, a hivatali részről. Ez már csak így a természetes. Úgy tűnik, ma ebben az országban nem az emberekért, azoknak az életének a jobbá tétele, javítása lett a hivatali cél, a szándék. Történetesen olyan korban élünk a XXI században, amikor az emberi életnek, az életszínvonalnak a hivatali papír, papírok váltak a meghatározó elemévé. Nevezetesen azoknak a döntéseknek a kivitelezéséért, amelyet(et)valaki, vagy valakik, egy szék jóvoltából megálmodott(ak). Az ilyen jellegű döntés(ek)- nek egyre szélesebb körben van sajnos realitása, válik valósággá mint tény, hogy a határozatokért vagyunk, és az emberi élet ebben az országban mit sem jelent. 
- Akkor meg minek is kellene is figyelembe venni azt, hogy milyen történelmi múlttal bír az amit le akarnak romboltatni? - Még a papíron sem lehet jogszerű az, ami mindenben csak a romboló szemléletet követi. Mese, hogy oda mit szeretnének építeni. Átmenetileg lehet, de vajon meddig??? 


Rombolnak ismét. Király......-i? 
2006.02.18 -i cikk. http://balhes.virtus.hu

2008. november 27., csütörtök

Az esztelen kampányolás

A Kurucz.infón megjelent körlevél példátlan kampányolása mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Abból az okból sem lehet, hisz minden normálisan gondolkodó ember tudja, - ugyanis nyílt titok -, hogy rengeteg jogsérelem éri a magyar lakosságot. Úton útfélen nyirbálják meg az emberi jogokat ha kell, ha nem, tapossák keményen és döngölik a sárba.

Akkor, amikor minden józanész azt diktálná, hogy rövidre kellene zárni mind azokat a jogtalan, jogellenes emberi jogokat semmibe vevő brutális intézkedéseket, amelyek a magyar embereket, családokat sújtják. Az lehet akár bírósági, akár államigazgatási, akár éppen a gyülekezéssel kapcsolatos jogsérelmek, vagy éppen vagyonjogi eredetű.

Szégyellhetik mindazok magukat, akik tehetnének az ellen, hogy ne csak papíron létezzen egy országban az, hogy jogról, jogállamról beszélgethetünk, hanem a valóságban is odáig kellene hatni, hogy azzá is váljon, úgy ahogy azt a Nemzetközi törvényekben vállalta a Magyar Állam.

Morvai ellen kampányol kollégája az ELTE-n (körlevél mellékelve)

Az ELTE jogi karának egyik tanára Morvai Krisztina ellen kampányol. Alább a levél, melyet a karok vezetői kaptak meg - írja egyik olvasónk, alább a nemes indítvány.

From: dr. Földi András

Sent: Thursday, November 27, 2008 9:41 AM

To: Kari Vezetőség

Subject: javaslat

Tisztelt Dékán Úr!

Tisztelt Kollégák!

Egy aktuális alkalomból fordulok Önökhöz. Hosszú idő, immár évek óta növekvő aggodalommal, sőt megdöbbenéssel és felháborodással figyelem a sajtóhíreken és különféle publikációkon keresztül egy főállású oktató kolléganőnknek a szélsőséges, kirekesztő politikai irányultságuk, tónusuk (amely paradox módon a legalapvetőbb keresztény értékekkel is diametrálisan ellentétes) és a megnyilatkozások stílusának színvonalánál fogva is egyetemi polgárhoz, különösen minősített egyetemi oktatóhoz mélységesen méltatlan közéleti megnyilvánulásait, amelyek azon túl, hogy megbotránkoztatatják a közvélemény széles köreit, és azon túl, hogy az adott oktatót intelligens és jóérzésű hallgatóink sokasága előtt hiteltelenné, sőt nevetségessé teszik, lejáratják a Kart, rombolják azt a különleges tekintélyt, amelyre a Kar nagyszombati megalapítása óta eltelt évszázadok során méltán szert tett.

Miután az illető oktató kolléganőnek a fenti karakterisztikákkal jellemezhető, folytatólagosan elkövetett szélsőséges közéleti megnyilvánulásai közül a legutóbbi, nevezetesen az Élet és Irodalom c. hetilap 2008. november 14-i számában megjelent olvasói levele (ld. http://www.es.hu/index.php?view=&lapszam=380) az ELTE vezető köreiben példátlan megütközést keltett, az a meggyőződésem alakult ki, miszerint a Karnak most már halogathatatlan erkölcsi kötelessége - hadd hivatkozzam csak Babitsra és Illyés Gyulára - hogy szakítson az ez ügyben eddig követett gyakorlatával, vagyis a baj elfödésére irányuló passzivitással, a némasággal. Ehhez képest feltétlenül szükségesnek tartom, hogy a kari tanács 2008. december 9-i ülésén határozatban ítélje el a fenti magatartásformát.

Szövegszerű javaslatom a következő:

"Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa aktuális alkalomból erkölcsi felelőssége és kötelezettsége tudatában kinyilvánítja, hogy mélységesen elítéli a kirekesztő politikai szélsőségesség, az emberek csoportjai, közösségei elleni gyűlölködés minden formáját. Elfogadhatatlan, sőt tűrhetetlen, ha Karunk oktatója, (még inkább, ha minősített oktatója) tanúsít ilyen magatartást. Olyan oktatónak, aki rendszeresen szélsőséges, kirekesztő politikai megnyilatkozásokat tanúsít, amelyek tónusuktól, stílusuktól eltekintve is mélységesen méltatlanok az egyetemi oktatóhoz, nincs helye az egyetem polgárainak közösségében."

Kérem a T. Vezetőséget a fentiek átgondolására, a következő vezetőségi ülésünkön való előterjesztésre tekintettel.

Tisztelettel:

Földi András

2008. november 16., vasárnap

Tilos lett a magyar zászló ??.............


Erre futotta a XXI. századra ebben az országban, ""Hazánkban"". Már lassan az is bűn lesz, ha valaki magyar származázását vállalja fel, meri elismerni. Csak úgy lett bűn a magyar zászló birtoklása, ahogy a gesztenyésben a magyar zászló ténye vált provokatívvá. Bravó! S lám, csodálkozunk, meglepődünk a magyarokat ért brutális támadások miatt más országban, holott itt sem történik más. Aztán levonhatjuk azt a tanulságot, hogy az ellehetetlenítésben, a magyarellenesség gerjesztésében nagyon is élen járnak azok, akik szembe mennek az ország lakosságának az érdekeivel, és annak komoly, történelmi múltjával.

http://kuruc.info/ www.pmfc.hu fórum

Megyek stadionba egy táskával a vállamon, benne egy magyar zászló, a Kossuth címerrel.....
A kapunál megnézi a biztonsági a táskám, és mondja hogy mutassam meg. Mondom persze, ez csak egy magyar zászló.
Erre azt mondja, hogy ezt tilos bevinni. Azt hittem rosszul hallok. De megismételte. Mondom hívja a biztonsági főnököt, mert még olyat nem hallottam, hogy magyar zászlót kitiltanak bárhonnan.
Az öreg biztonsági meg mondja neki, hogy ezt nyugodtan engedje be. Odahívtak két rendőrt, akik szintén azt mondták, hogy ilyet nem lehet bevinni.
Ott kellett hagynom a kapunál a zászlót, meccs végén kaptam vissza.

Igen fiúk! Itt tartunk!

A törvények betartatására, az alkotmányra, az emberek szolgálatára felesküdött rendőr tiltja a nemzeti zászló szabad felhasználását. Mert van nekik olyan parancsnokuk, aki ezzel a gondolattal azonosulni tud. Mert vannak nekik olyan vezetőik, akiket nem büszkeséggel, nemzeti öntudattal tölt el a zászlónk látványa. Sokkal inkább ördögtől valónak érzik.
Más országokban a házára, a gépkocsijára, s az úri jókedve szerint bárhová kiakaszthatja, felszerelheti a nemzet jelképét.
Mi odáig jutottunk, hogy a hatalom erőszak szervezete meghatározza, mikor kell rejteni, eldugni a nemzeti zászlót. Persze azt elvárják ezek a kedves emberek, hogy befizetett adóforintjainkból mind többet és többet kapjanak, őrző-védő tevékenységükért. Megvédenek a nemzeti zászló ránk gyakorolt hatásától is, pedig a rosseb se kérte erre őket.

2008. október 29., szerda

A Hátra hagyott levél.

Hátra hagyott levél.


Súlyos és végleges döntésre kényszeritettek a kialakult körülmények és ezért az alábbi levelet hagytam hátra a 1111 Budapest Bercsényi u.13/a.Fszt.1.alatti lakásban a hatóság számára illetve az érintetteken kivül néhány médiának is elküldtem.


T.Hatóság!

Alulírott Horváth László MAGYAR állampolgár kijelentem,hogy amit tettem tiszta fejjel és sok ezerszer átgondolva cselekedtem!(az alkoholos befolyásoltság kizárólag tettem 'sikere' érdekében történt) Ezen levél másolatát néhány médiának elküldtem. A számomra is ABNORMÁLIS tettemet KIZÁRÓLAG a Gyurcsány kormány(ok) által felmondott kormányszintü szerződés - bizonyithatóan jogellenes felmondás - sulyos KÖVETKETMÉNYEI miatt hajtottam végre! 'Mellékesen' ezen megállapodás felmondásával a MAGYAR állam (egészségügy) milliárdoktól esett el!(több média:Magyar Nemzet,Élet és Irodalom,HírTV foglalkozott korábban nevezett üggyel) Ismételten leszögezem,hogy kizárólag a KÖVETKEZMÉNYEK miatt végeztem magammal tehát nem hiúsági,szakmai csalódottság vagy hasonlók miatt,annak ellenére,hogy normálisan müködő országban ilyen soha NEM fordulhatna elő! Mivel Gyurcsány Ferenchez többször fordultam ezért én Őt is gyilkosomnak tekintem arról nem is szólva,hogy kormányfőként kiemelt a felelössége...

a névsor továbbá : dr. Molnár Lajos
dr. Horváth Ágnes
dr. Székely Tamás
dr. Biró Boldizsár
Horn Gábor

Hölgyem és Uraim Önök GYILKOSOK !


Továbbá felelösek,hogy 3 - 4 MrdFt.(milliárd) nem kerülhetett a magyar egészségügybe!

Gyurcsány Ferenc úr!


Annak ellenére,hogy Ön (és társai) részemről tiszteletet nem érdemel a megszólitás nagybetüjét is kizárólag neveltetésem miatt használom...

Tisztelettel kérem Önt haladéktalanul,AZONNAL vonuljon ki a kőzéletből szeretett hazám MAGYARORSZÁG érdekében!

Ön és társai tönkre tették az országot és minden perc további súlyos károkat okoz az országnak!Gondoljon csak kollégájának /Robert Fico/ mondatára aminek sajnos minden betűje IGAZ -...amit csak lehet elkúrtak...-(nem ismerös szó?) ...és most ezek után a gazdasági válság idején Ön az országot megmentő szerepében páváskodna...Na NE ez még viccnek is rossz Uram!

Ön,Önök már bizonyitottak amihez tehetségük van a teljesség igénye nélkül : hazudozás,trükkök százai,korrupció minden mennyiségben,kettős beszéd,hatás vadászat,kommonikáció(álságos és hazug), jelenleg a válság okozta helyzet simlis fel és kihasználása...'összefogás'...felelösség elkenése...Gyurcsány úr!

IGEN KÉRJEN BOCSÁNATOT MAGYARORSZÁG NÉPÉTŐL ÉS AZONNAL FEJEZZE BE MINISZTERELNÖKI TEVÉKENYSÉGÉT!(és remélve szurkoljon,hogy az elkerülhetetlen számonkérésnél ez enyhitő körülmény legyen...)

Horváth László /1952.07.18./

Ui.:Küzdelmem utolsó két évében sajnos volt 'szerencsém' megtapasztalni mit müveltek ezzel az országgal...korábban egyszerü és rendes embernek megismertek lettek egy rakás ....ok vagy 000 (tripla nullák)...

Teljes TISZTELET néhány kivételnek!Hiszem és remélem,hogy még ISTEN is megért és felment...abnormális tettemért!(mert kizárólag(!) annak van joga itélni aki ismer minden(!) körülményt...)Igaz MAGYAROK mire vártok?Nem kell más mint egy néhány százezer fős NÉMA tüntetés,tiltakozás ami a legfélelmetesebb ennek reszkető tehetségtelen hatalomnak... és mert CSAK magatokra számithattok...!JOGFOSZTOTTAK – A MAGYAR NÉP!

JOGFOSZTOTTAK – A MAGYAR NÉP!

JOGFOSZTÓK – A PARLAMENTI PÁRTOK!

Korábban már szóltam a demokratikus államrend hiányáról, (megtalálható ezen a weblapon) most egyetlen egy elemével foglalkozom: az előrehozott választással.

Az Alkotmányunk kimondja: „A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselők útján, valamint közvetlenül gyakorolja”. (Most a közvetlen gyakorlásról van szó, azért van aláhúzva!)

A minden hatalommal rendelkező nép, ha azt akarja, hogy lehessen előrehozott országgyűlési képvelői választást tartani, ezt most nem teheti meg, mert ettől a jogától az Országgyűlésben lévő képviselők megfosztották. Élükön Gyurcsány Ferenccel, Orbán Viktorral, Semjén Zsolttal, Fodor Gáborral, Dávid Ibolyával és az elődeikkel.

A Magyar Néppárt aláírásgyűjtést kezdeményez, annak érdekébe, hogy a magyar nép – a választójoggal rendelkező állampolgárok kinyilváníthassák, egy népszavazás keretében, hogy legyen-e előrehozott választás, vagy ne legyen.

A magyar népet ettől a jogától senki nem foszthatja meg, semmire nem hivatkozhat sem az OVB, sem az Alkotmánybíróság, sem az Országgyűlés.

Ezért a Magyar Néppárt, az Országos Választási Bizottságnak Aláírásgyűjtő ívet nyújt be hitelesítés céljából, az ügyben gyorsított eljárás lefolytatását kér, az OVB-nek a hitelesítésre 8 nap áll rendelkezésre.

E népszavazást az európai képviselők megválasztásával együtt, egy költséggel, 2009. év tavaszán kellene lebonyolítani.

A Magyar Néppárt már most felkér minden olyan személyt, aki az előrehozott választással egyetért, terjessze a fent leírtakat!

Sebők István
a Magyar Néppárt elnöke

2008. október 20., hétfő

BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS ! Felhívás

BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS 

         A Fővárosi Bíróság a „Lakásmaffia-pertársaság” megnevezés alatt felpereseknek – a Magyar Állam alperes ellen, tulajdonjog megállapítása miatt indított perben 2008. november 05. napjára tárgyalást tűzött ki (13.30 órakor, Fővárosi Bíróság,V. Markó u. 27. szám, II. emelet 43. sz. ajtó).

            Az „Idéző végzést” a felperesek megkapták. Ezzel az ügy bírósági szakba került, ezért, kérem a felpereseket ennek megfelelően járjanak el, az esetleges nyilatkozataikban.

                                               ………………………………

            Több károsult nem csatlakozott a Pertársasághoz – nem akart, nem mert, nem tudott róla, vagy egyszerűen nem hitt abban, hogy ebben az egyedülálló, rendhagyó ügyben a bíróság tárgyalást tűz ki.

            Ettől kezdve a figyelem ne csak a károsultak ügyei iránt-, hanem Dr. Pataki Árpád tanácsának tevékenysége felé is forduljon(médiumok). Remélem, hogy az érintetteken kívül, több károsult, érdeklődő is jelen lesz a nyílt tárgyaláson. 

                                                                                                                          Sebők István

2008. október 18., szombat

VAK - vágányon a bíróság

Vakvágányon a bíróság

Győr- Moson -Sopron Megyei Bíróság
Győr
Szent István út 6. sz.9021Tisztelt Megyei Bíróság!Alulírott Bagó Andrásné Zsigai Klára perújító felperes - jogi képviselőm útján - a Győri Városi Bíróság P.21. 835/2008/6. sz. perújítási kérelmemet elutasító végzése ellen a törvényes határidőn belül

                                         fellebbezést

terjesztek elő. Kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy a megnevezett végzést szíveskedjék hatályon kívül helyezni, és az első fokú bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezni, és egyben a megfelelő instrukciókkal ellátni.

I N D O K L Á S

A Győr Városi Tanács VB. Lakásig. Osztálya 23. 808 /1962. számú határozatával intézkedett Zsigai László győri lakos lakásigényének kielégítéséről. Ez a határozat főbérleti lakás kiutalásáról szól (kelte: 1962. augusztus 31.) E határozaton kívül, a per tárgyát képező lakásra vonatkozóan, más határozat nem született. Állítjuk, hogy ez az egyetlen határozat létezik.

E tárgyban, immáron 12 éve folyó bírósági eljárások ezt a határozatot még soha nem bírálták el, vagyis a 12 év folyamán az ügyben eljáró összes bíróság egy nem létező határozatról döntöttek. Ha valaki azt állítja, hogy ezen határozaton kívül létezik a lakásra vonatkozóan másik határozat is, azt indokolt és szükséges lenne a bíróságnak beterjeszteni.

A most előkerült és perújításra beadott okiratok is relevánsnak tekintendők, hisz bizonyítják továbbra is, azt a tényt, hogy Zsigai László lakás igénylő és öttagú családja részére közvetlenül ezen, most előkerült okiratok létrejöttét követően főbérleti tanácsi lakásigény kielégítése történt.

Tisztelt Bíróság, nem vállalhatja ennek a szörnyű baklövésnek az ódiumát, a nyilvánosság előtti bírálatokat, ezért indokolt lenne egy új eljárás lefolytatására, amely végérvényesen eldöntené, hogy milyen kiutaló határozat van hatályban az érintett lakásra vonatkozóan.

Győr, 2008. szeptember 22.


                                                                                           

 Bagó Andrásné Zsigai Klára
                felperes


Sebők István a Magyar Néppárt elnöke) 


2008. október 5., vasárnap

ÉRDEKBÍRÓK!

2008-10-03. (S.sz.: 019.)

„ÉRDEK-BÍRÓK”
A Magyar Néppárt a beérkezett anyagok, a személyes tapasztalatok alapján egy új fogalmat vezet be a magyar bírók körében, az un. „Érdek-bírók” megnevezést. Ők azok, akik minden szemrebbenés nélkül érdekből bíráskodnak, ( ha megvesztegették, akkor a saját érdekében, ha egy rossz ítéletet hozó bírót kell megvédeni, akkor a „mundér” érdekében, stb.) nem érdekli Őket a törvények, a tények, főleg nem az igazság, nem érdekli Őket, hogy mi folyik a tárgyalóteremben, az nekik csak látszatkeltő „színjáték”.

Ürügyként egy másik bíró eljárásra hivatkoznak, azzal „takaróznak”- mondván, „hogy ezt már elbírálták”, ahelyett, hogy azzal az üggyel foglalkoznának, amelyikben Ők bíráskodnak. Ők hozzák a rossz ítéleteket!

Érthetetlen, hogy ezzel miért nem foglalkoznak az országgyűlési képviselők, a kormánytagok, az arra illetékesek (Dr. Sólyom László)? Nincs köztük becsületes személy? Nem érdekli Őket a „kisemberek” sorsa? (Valószínű, hogy nem így van!) Akkor meg mire várnak?Újabb bírók a vádlottak padján


Kovács Gyula magánvádas feljelentése alapján újabb bírók kerültek a vádlottak padjára. A Pécsi Ítélőtábla az eljárás lefolytatására a Szekszárdi Városi Bíróságot, illetve a Tolna Megyei Bíróságot jelölte ki. Íme az érintettek:

Pécsi Városi Bíróság: Dr. Horváth Katalin, Dr. Herbai Ilona, Dr. Podlocky György,
Dr. Boros Ágnes, Dr. Bence Krisztina.

Baranya Megyei Bíróság: Dr. Veszely József, Dr. Poronyi Györgyi, Dr. Bán Erzsébet,
Dr. Lábady Tamás, Dr. Bán Erzsébet, Dr. Tolnai Ildikó.

Legfelsőbb Bíróság: Dr. Horecky Károly, Dr. Lévainé dr. Szakács Mária, Dr. Uhlár Mária, Dr. Bösinger Zsuzsanna, Dr. Kiss Mária, Dr. Csiky Ilona.

Sebők István Kovács Gyula
a Magyar Néppárt elnöke feljelentő

2008. szeptember 21., vasárnap

(MNP) Bajban van Sólyom László

2008-09-21. (Ssz.: 017.)

Bajban van Sólyom László

A Magyar Néppárt 2008. július 30-án „Petíciót” adott át Dr. Sólyom László számára, amit Varga Bernadett vett át. Az átvevő közölte, hogy 30 napon belül választ kapunk abeadványunkra.

A mai napig, 2008-09-21. napjáig semmilyen választ nem kaptunk.

Hogyan várható el a törvények betartása, ha a Köztársasági Elnök sem tartja be a törvényeket. Ettől kezdve sehol, semmilyen körülmények között, senki ne hivatkozzon a törvényekre, hiszen –ezek után- a hivatkozásuk csupán komolytalanságnak tűnnek, amik azok is.

Kértük, hogy mentse fel azokat a bírókat, akik törvénysértéseket követtek el. Pl. azt a 13 bírót, akik a vádlottak padján ülnek (lásd. a Hírek, 015. sorszám alatt), a perük befejezéséig fel kellene függeszteni a hivatali feladatuk végzése alul.

Sólyom László hogyan tűri el a bírók körében a törvénysértések elkövetését, talán azt várja a sértettektől, hogy az ügyüket önbíráskodással maguk oldják meg?

Az Elnök Úr nem hallogathatja végtelenségig a válaszadást, kíváncsian várjuk, hogy –ezek után- tud-e érdemben választ adni a felvetettekre, úgy gondoljuk, hogy emiatt most Sólyom László nagy bajban van!?

Sebők István a Magyar Néppárt elnöke

2008. szeptember 19., péntek

A maffiának szabad a pálya ! ??

Az eset mellett nem szabad elmenni, nem szabad azon túllépni.

Felhívom az Igen Tisztelt Olvasók figyelmét a mellékelt címen található cikk áttanulmányozására. Érdemes, tanulságos. Előre vetít mindent, főleg azt az irányt jelzi, amerre tart ennek az országnak a vagyonosabbnak nevezhető lakossága.

Bárkivel megeshet, aki vagyonnal, tulajdonnal rendelkezik. Nem kell hozzá sem elesettnek, sem öregnek lenni.

http://kuruc.info/galeriaN/hir/hatvanhazn.jpg

2008. szeptember 18., csütörtök

A MÉDIUMOK HALLGATNAK. 13 BÍRÓ A VÁDLOTTAK PADJÁN

13 BÍRÓ A VÁDLOTTAK PADJÁN

A MÉDIUMOK HALLGATNAKHa a világ bármely országában ilyen megtörténik, akkor erről világszerte beszámolnak a hírcsatornák. Ha ez Magyarországon történik meg, akkor a hírcsatornák elnémulnak, „homokba dugják a fejüket”!?


1./ Dr. Farkas Attila (Székesfehérvári Városi Bíróság)

2./ Dr. Fekete Orsolya (Veszprémi Városi Bíróság)

3./ Dr. Gelencsér Józsefné (Fejér megyei Bíróság)

4./ Dr. Ferencz Miklós (Veszprém Megyei Bíróság)

5./ Katonáné Dr. Papp Zsuzsanna (Veszprém Megyei Bíróság)

6./ Dr. Fülöp Béla (Veszprém Megyei Bíróság)

7./ Dr. Fodor Judit (Fővárosi Bíróság)

8./ Dr. Tögl-Molnár László ( Fővárosi Ítélőtábla)

9./ Dr. Madarász Anna ( Fővárosi Ítélőtábla)

10./ Dr. Hőbl Katalin ( Fővárosi Ítélőtábla)

11./ Dr. Uttó György ( Legfelsőbb Bíróság)

12./ Dr.Erményi Lajos ( Legfelsőbb Bíróság)

13./ Dr. Bella Mária ( Legfelsőbb Bíróság)


Sebők István
a Magyar Néppárt elnöke


http://magyarneppart.extra.hu/index.htm

2008. szeptember 17., szerda

Az erkölcsi norma, A JOGGAL VALÓ VISSZAÉLÉS ?

Zsigai Klára ellen az állam kilakoltatási végzést hozott
Az Interneten hosszú évek óta zajló lakásperéről, küzdőszelleméről, valamint verseiről ismertté vált Zsigai Klára ellen az állam - hogy saját embereinek mulasztásait és szándékos törvénysértéseit fedezze - kilakoltatást rendelt el.
Doc.megtekinthető: Molnár F.Árpád: http://hirhatter.com/rovid_hirek_komm.htm


Az erkölcsi norma A JOGGAL VALÓ VISSZAÉLÉS ?

Tessék egyszer és végre tudomásul venni azt, hogy ma Magyarországon a maffia uralja a terepet, a magántulajdon fölött uralkodói szerepkört lát el, ami kiterjed mindenhova, és az pedig, kivétel nélkül minden fölé emelkedve hajlik át mindenen.

Szégyen és gyalázat, hogy tisztességben ledolgozott komoly, több évtizedes munkát maguk mögött hagyó emberek életét teszik akként tönkre, hogy elveszik a léthez, az élethez való jogukat. Lenyúlják, ellopatják a megszerzett tulajdont, ami lehet az ingatlan, a lakás, az ingóság, vagy pénzben bármi is. Parazita módon döntik el és adják annak, akinek éppen azt akarják. Törvénytelen működéssel megtehetik, határok és terhek nélkül maffiai hatalommal körülfonva.
Egyszóval elvetetik a másét. Csak úgy és oly módon, ahogy itt is, éppen ebben az ügyben, úgy ahogy a többi hasonló esetekben. Maguk a hivatalok kreálják a disznóságot, a balhét meg másra exportálják. Természetesen csak a lakossági károkra lehet, hiszen védett funkciókat, maffiás beosztásokat látnak el a hivatali székekben. Megrendelésre döntenek, működtetik a jogszabályi rendelkezéseket, a jogszabályok alkalmazását.

A Ptk.5§ 1) A törvény tiltja a joggal való visszaélést.
2) A joggal való visszaélésnek minősül a jog gyakorlása, ha az a jog társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra irányul, különösen ha az a nemzetgazdaság megkárosítására, a személyek zaklatására, vagy illetéktelen előnyös szerzésre vezetne.

E § a joggal való visszaélés általános tilalmát rögzíti, elismeri azt a tényt, hogy az aktív vagy passzív jogszerű magatartással is lehet jogellenes tevékenységet végezni.

Egy bizonyos jog gyakorlása tehát meghatározott mértékig jogszerű, és meghatározott mértéken túl pedig jogellenes is lehet. (Ma ez az utóbbi bizonyítottan rendkívülien hatékonyan működik.)

Felhívnám a figyelmet arra, hogy a tisztességes eljárás, eljárások egy adott társadalomi helyzetben kialakult érvényben levő erkölcsi normákon alapul.
Ez a norma ma pedig ebben az országban, napjainkban rendkívülien kritikussá vált, és mélyen a víz szintje alá került. Megjegyezném, már évek óta egyre lejjebb és lentebbre száll. Tehát az a norma ami fellelhető ebben a tekintetben, példásan érzékelteti ezeket a visszás állapotokat, a törvénytelen jogi viszonyok sokaságát, amely a megálmodott a mesére alapozó határozatokban, ítéletekben szedi tömegesen az áldozatait. Célirányosan tudatosan tör a mély felé, a realitást nélkülözi.

Elkeserítő mint tény az, hogy másoknak a jóérzésű segítségét kell ahhoz igénybe venni valakinek, - holott nem lenne rászorulva - csak mert a hivatalok működése a nem megfelelő jelenleg, azaz törvény alárendelt viszonyba áll a meghozott döntéseikkel, messze elvonatkoztatva azt a reális valóságtól.

2008. szeptember 16., kedd

Tájékoztatás! Lakásmaffia Pertársaság felperes, Magyar Állam alperes ellen

A Fővárosi Bíróság

Polgári Kollégiumának Vezetője

2008.El.X.B.76/8. szám.

Sebők István úrnak,

a Magyar Néppárt elnökének

Veszprém

8201 Pf.335.

Tárgy: tájékoztatás.


Tisztelt Elnök Úr!

A fővárosi Bíróság előtt Lakásmaffia Pertársaság felperes, Magyar Állam alperes ellen 19.P.21.547/2008.

szám alatt folyamatban lévő ügyben benyújtott soron kívüliség iránti kérelmére tájékoztatom, hogy az ügyben 2008.november hó 5. napjára tűzött ki tárgyalási határnapot a bíróság, melyről külön idézést fog kapni.


Budapest, 2008. szeptember 4.

Tisztelettel: Dr. Ábrán József2008-09-14. http://magyarneppart.extra.hu/hirek2.htm

2008. szeptember 14., vasárnap

Posta Imre nyílt levele a kormány tagjaihoz /Kurucz.infó

Posta Imre nyílt levele a kormány tagjaihoz: távozzanak, míg nem késő!
2008-09-15. 08:06 Megjelent:Kurucz.infó

A kérdés csak az, hogy önök beleviszik-e egy polgárháborúba torkolló véres viszályba a nemzetet, vagy eddig még soha nem tapasztalt bölcsességről tesznek tanúságot, és végleg felhagynak eddigi ártalmas tevékenységükkel, miközben készek vállalni a felelősséget eddigi munkásságukért. Emberismeretem azt mondatja velem, hogy hiányzik önökből a bátorság, hogy cselekedeteikről számot adjanak, és elszámoljanak a magyar nemzet előtt mindazzal, amit a választópolgárok érdekében eddig megcselekedtek.


NYÍLT LEVÉL

Címzett: Magyar Köztársaság kormánya érintett tisztviselői
(Akinek nem inge, az is vegye magára!)


„Tisztelt” Kormány Úr/Hölgy!

Néhány gondolatom megosztom önnel, önökkel. Szívjóságból, önzetlenül, de intő szándékkal.

Mára már csak azok számára nem világos a Magyar Köztársaság gazdasági és politikai „elitjének” csődje, akik csukott szemekkel és fülekkel „közlekednek”. Az elmúlt évek történéseinek sora bebizonyította, hogy elődeikkel egyetemben egy olyan vezetői gárda birtokolja a hatalmat, amely kapkodó, közcélokat nem szolgáló koncepciót hangoztató, a demokráciát demagóg módon plagizáló, ám tetteiben annak alapvetéseit mélyen semmibe vevő, maffiózókra hajazó hatalmi bűnszövetkezetté nőtte ki magát. Már a látszatra sem ügyelnek. Véleményem szerint a kialakult jelen állapotnak legalább két összetett oka lehetséges. Először is: fogytán az idejük ahhoz, hogy a már megszokott „úri tempóban” folytathassák üzelmeiket. Másodszor: nincs meg a képességük ahhoz, hogy ügyes manőverekkel simíthassák el a nyilvánvalóan jogsértő, erkölcstelen cselekedeteik következményeit. Bebizonyosodott, hogy a csőd elkerülhetetlen! Amit még tehetnek, annyi, hogy jogállaminak kikiáltott, de valójában éppen a feudális viszonyokat idéző, 2008-ban elképzelhetetlennek tartott intézkedéseket hozzanak a saját védelmük, hatalmi pozíciójuk és kétes üzleti titkaik védelme érdekében, abból a célból, hogy a jövőben mindenképpen szükségszerű számonkérésük elkerülhetővé váljék.

A Magyar Köztársaság Rendőrségének szisztematikus szétzüllesztése, az „igazságipar” egy kézben való összpontosítása, mintegy konzorciummá degradálása, a rendvédelmi szervek tudatos és destruktív célú privatizáció felé terelgetése, a titkosszolgálatok magánkézben való üzemeltetésének titkos tervei, az ügyészségek és bírói taláros testület szakmaiságának szánalmasan szégyenletes, megalázó szintre süllyesztése, a gyülekezési jog korlátozásának terve minden józan gondolkodású állampolgárban felháborodást kell, hogy kiváltson. Szólásszabadság már régtől fogva nem létezik Magyarországon, ezt tapasztalataimból is tudom. A médiát bűnös módon manipuláló beavatkozásaik a demokratikus alapelvek lábbal tiprásával egyenértékű. Azok a minisztériumok - amelynek élére önöket, emberileg és szakmailag is megkérdőjelezhető (és sokak által meg is kérdőjelezett) személyeket helyeztek annak érdekében, hogy további korlátozásokkal lehetetlenítsék el a választópolgárok vélemény-nyilvánítási szabadságjogát - olyan antidemokratikus torzszülöttek, amelyek az összefonódás, a korrupció melegágyai.

Önök tudják, hogy mindezt számtalan tény támasztja alá, és mégsem tesznek a felszámolása ellen semmi hathatósat, sőt, azokat üldöztetik, akik megalapozott indokkal teszik szóvá ezt a közigazgatási nonszensz, szándékolt helyzetet. Radikalizmust és terrorizmust huhognak mindenhol és mindenkor, amikor a köz érdekében kellene fellépniük, de nem teszik, mert alkalmatlanok és éretlenek a demokratikus intézmények irányítására, üzemeltetésére. Nincs rendben sem a bűnügyi renoméjuk, sem pedig a közszolgálatiságuk. Nyilvánvaló, hogy óvatos becslések szerint is olyan gazdasági összefonódások, eltussolt bűncselekmények özöne, korrupt partizánakciók garmadája terheli az önök vállát, ami megengedhetetlen lenne egy demokráciát nem csak hazudó, faji és felekezeti ellentéteket, gyűlöletet mesterségesen szító, látszólagos legitimitással rendelkező „bűnszövetkezetben” egymást fedező, kimosdató, közpénzeken megtollasodott, külföldről irányított bábkormány részéről.

Önök lelki terrorban tartják a magyar nemzetet.

Önök folyamatosan visszaélve a néptől kicsalt hatalmukkal, pozíciójukkal, folytatólagosan kárt okoznak minden magyar állampolgárnak, a magyar nemzet szellemiségének. Önök azok elől élik fel a jövőt, akik ezt az országot építették, építik, és megtartani lennének képesek, ha hagynák nekik. Amit önök képviselnek, az a Magyar Köztársaság kiárusítása, a magyar nemzetet áruba bocsátása.

Önök árulók!

Gyermekeink jövőjét adták zálogba olyanoknak, akiket nem érdekli Magyarország elkövetkezője, illetve, saját jövőjüket éppen a magyarság pusztításában látják kibontakozni. Múltunkat, történelmünket meghamisították, a valódi eseményeket elhallgatják, titkosították, az érintetteket paktumokkal, fenyegetéssel, hallgatásra bírják. Olyan értékrendi válsághelyzetet teremtettek, amelyre nincs mentsége egy huszonegyedik században praktizáló, felelősnek gondolkodó embernek, még ha magát politikusnak is titulálja.

Szemmel látható módon pozíciójukat csak arra használják, hogy elkövetett tetteik, bűnös cselekedeteiket mások fürkésző szemei elől rejteni tudják. Önök azt gondolják, hogy minden csak kommunikáció és nézőpont kérdése.

Szerintem nem.

Vannak olyan erkölcsi alaptörvények, melyeket büntetlenül nem lehet megszegni, s melyeknek nem szabad büntetlenül maradniuk.

Radikális változások kellenek. Mondom: radikális változások!

Természetesen, egyetlen ép értelemmel és józan belátó képességgel rendelkező ember sem hiszi, hiheti el, hogy éppen önök lesznek azok, akik megteremthetik egy magas erkölcsű Magyarország alapjait. Mocskos kézzel nem lehet tisztát alkotni. Azt gondolom, hogy nemzetbiztonsági kérdést vet fel mindaz a jelenségvilág, amelyet naponta magunk körül tapasztalhatunk.

Az In-Kal Security és a Magyar Köztársaság Rendőrsége már olyan elválaszthatatlannak vélt kötelékben leledzik, ami sokaknál kiveri a biztosítékot, de hosszan sorolhatnám tovább a példákat. Magyarországon százmilliárdos csalásokat lehet elkövetni, korrupcióra minden harmadik, negyedik adóforintot elkölteni, és erről még rövid hírekben beszélni is lehet. De a tettesek rejtve maradnak. A szálak mindig a magasabb kormányzati körökbe, és azokon túl is futnak. Kérem, beszéljenek nekünk az olajos ügyekben nem játszott szerepükről, eltussolt bűncselekményeikről! Meghallgatjuk munkásságuk többi gyöngyszemének csilingelését is. A REND-et zsigeri szinten sóvárgó és tenni is kész személyeket megpróbálják elhallgattatni, besározni, más módon hiteltelenné tenni, ellehetetleníteni. Az átkos 50-es évek demagógiájának szelleme uralkodik most is az önök fejében, és a módszereik sem sokat finomodtak azóta, pedig – állítólag -, volt itt egy rendszerváltás, de valójában minden maradt a régiben.

Nem változott a paradigma, mert a „legvidámabb barak” elvtársi, cinkos attitűdje sem változott. Rettegő, félelemmel teli, tehetetlen dühtől őrlődő embereket látok, akik szenvednek. De azok is, akik most mossák kezeiket, és a renoméjukat polírozzák, ugyanúgy félnek. A félelem nem a felemelkedés útja, hanem az alászállás, az örvénylő süllyedés törvénye. Önöknek felróható felelősségük van mindabban, amit eddig azért tettek, hogy a magyarság önértékelése még tovább sorvadjon. Sajnos a szándékosságot én már nem tudom elvitatni ebben a kérdésben sem, de ennek már az erkölcsi felelősségen túl, büntetőjogi kategóriát is betöltő következményei kell, hogy legyenek.

Önök korunk valódi terroristái, zsarnokai! Nem áldozatai, hanem tettesei, sokadmagukkal, egyénenként, bár kollektív összeborulásaik révén akár csoportosan is. Jól látom, mi zajlik lelki síkon az emberekben, akik össze vannak zavarodva, mert nem tudnak dönteni. Nem merik elhinni a nyilvánvaló tényt, hogy folyamatosan és nagyipari szinten élnek vissza a bizalmukkal, döntési felhatalmazásukkal. Önök manipulálják a közvéleményt! Amikor önök a magyar nemzet ősi szimbólum-rendszerét támadják, akkor a magyarság lényegét a gyökereket sértik, a magyarság szellemiségének megsemmisítésére törekszenek. Szellemében, lelkében él a nemzet! Önök csalnak! Önöket egy erkölcsöt kicsit is ismerő és megtartó, megtisztulásra vágyó nemzet gyermekei diszkvalifikálni kötelesek, mert amit képviselnek, az a gyalázattal ekvivalens. Önöknek a nemzet felemelkedéséért kellene jellemesen dolgozni, nem pedig a lealjasításáért, a valódi problémák elhallgatásával, tagadásával, az információk manipulálásával.


Kormány úr/hölgy!

Figyelmükbe ajánlom a következő fogalom tüzetes áttanulmányozását és szellemének legalább minimális szintű gyakorlását: „A demokrácia kormányzati forma, amelyben a hatalom gyakorlásában a nép (majdnem) minden tagja részt vehet származásra való tekintet nélkül. A demokráciában a nép a politikai legitimáció egyetlen forrása. A politikai kérdéseket a nép közvetlenül népszavazáson vagy közvetett módon választott képviselőkön keresztül parlamenti választáson kifejezett többségi döntése alapján határozzák el. Ma a legtöbb demokráciákban döntéseket általában ezen képviselők hozzák, ezért ezeket képviseleti demokráciának nevezik. A szavazások tisztaságához szükséges a szólásszabadság, a sajtószabadság és a jogrend más szabályozásai.” (Wikipédia)

Az idézet utolsó, kiemelt mondatát külön a figyelmükbe ajánlom! Miről is szól most az „igazságszolgáltatás”, és milyen irányba tendál erőteljesen? Ugye nem pszichopata és elmebeteg vezetői gárda akarja mindezt pontosan fordítottan értelmezni? Mindenki, aki úgy gondolja, hogy a demokrácia elérendő ideális társadalmi berendezkedési forma, köteles mind az ellen a szavát felemelni, amit önök képviselnek, mert önök az anarchia előfutáraivá váltak.

Kérem, ezt se hagyják ki a tanulmányaikból!

„Az erkölcs vagy morál fogalma alatt mai köznyelvi szóhasználatunkban a magatartásunkat befolyásoló, általunk (vagy a társadalom által) helyesnek tartott, olyan szabályok összességét értjük, amelyek túlmutatnak a jog és az egyéb írott szabályok keretein. Az erkölcs szabályai a társadalmi normák egyik típusát jelentik. Más megfogalmazás szerint az erkölcs azon elvek összessége, amelyek a helyes és helytelen, a társadalmi jó és rossz megkülönböztetését segítik a cselekvés szintjén.” (Wikipédia)

Nem kommentálom!

Mivel a joggal úgy bűvészkednek, ahogyan csak képességeikből kitelik, ezért vágyják egyre többen a jogi visszaéléseken is túlmutató, sokkal stabilabb értékeket magában foglaló morált – ha úgy tetszik -, etikai megközelítést.

Sajnos a saját meglátásom, és környezetem véleménye szerint is, mindkét felemlegetett, egymástól nem elkülöníthető kérdéskörben önök régen leszerepeltek, s ami összetartja még a rendszert, az a külvilág felé mutatott hamis látszat, melyet az érintett érdekszövetségek félelme tart fenn, amelynek egyik jelszava:„Ha én bukok, akkor jössz velem te is!” Látjuk, érezzük ennek a köteléknek az üzenetét, és egyre többen nem fogadjuk el. Önök egymást zsarolva tartják egyben ezt a kormányzatnak nevezett színi társulatot. Ehhez asszisztálnak a titkosszolgálatok, nem pedig a nemzetbiztonság valódi megteremtéséhez. Bár milliárdokat költenek el közpénzből a bugyuta reklámjaikra, zagyva kampányfilmjeikre, szlogenjeikre, az értelmesebb rétegek szerint, a „pojáca társaság” hitelét vesztette, a színdarab megbukott. Mint olyan minisztereket, akik éppen azoknak a tárcáknak „felelősei”, amelyek kezében tartva sanyargatják és rejtik az igazságot, ahelyett, hogy azt hirdetnék, és érvényre juttatnák, szerintem csak egyetlen erkölcsi kötelesség terheli önöket.

Le kell mondaniuk! Higgyék el, nem lesz feltűnő senki emberfiának, hiszen egy esztendő alatt akár a harmadik gazdái már ezeknek a területeknek, de már bizonyítottak. Rossz gazdák. A Magyar Igazság(szolgáltatás) senyved attól, amit az elmúlt hatvan évben műveltek vele, de ez nem mentesíti önöket a felelősség alól. Ahhoz, hogy a Magyar Rendőrség, ügyészségek, bíróságok, büntetés-végrehajtás végre a dolgát tegye, ahhoz radikális lépésekre, változásokra van szükség, amelyek megtételére önöknek sem hajlamuk, sem képességük nincs, ezt már bizonyították. Kérem, adjanak egy esélyt az említett területek becsületes dolgozóinak azzal, hogy nem munkálkodnak életkörülményeik további ellehetetlenítésén, erkölcsi alapjaik folyamatos megingatásával! S mert tudom, hogy az életük nem egyszerű, és valójában semmilyen kérdésben nem dönthetnek, mert az önöket mozgató hatalmi mechanizmusnak vannak kiszolgáltatva, ezért azt kérem, legyenek olyan jók, és hasonlóan alkalmatlan, csak magánérdek-vezérelt csatlós kollégáikat, cinkos miniszter társaikat, államtitkárokat, szakállamtitkárokat is ragadják magukkal, de a miniszterelnököt hagyják meg, kérem! Engedjék ezt az országot végre fejlődni, szépülni, gyermekeinek okosodni, erősödni! Nem kérünk önökből, elég volt a hazugságokból, a nemzetbutító, nemzetpusztító manipulációkból! Békét és rendet szeretnénk!

A miniszterelnököt viszont egyelőre hagyják meg nekünk. Makacs ember: erős akarat, gyenge jellem. Ha nem bántják, nem támadják, magától is eloldalog majd, de ha tovább froclizzák, akkor még komolyabban fogja hinni, hogy ő maga a messiás, és folytatja „nemzetépítő” ámokfutását, pedig valójában alig várja, hogy ki tudjon már szállni ebből a mókuskerékből. Az önök túlélésének egyetlen valódi záloga, a nemzet tehetetlen gyávasága és butasága. Nem éri meg gyávának lenni, ezt egyre többen felismerik, mert felébredtek.

Jól tudom, nem fogadják meg intéseim, és a végkifejlet elkerülhetetlen, de úgy gondoltam, teszek egy kísérletet arra, hogy szembesítsem önöket a tetteikkel. Ahogy érzékelem, a társadalom józanul gondolkozó és felelősséget vállaló, nem ügynök és nem megélhetési bűnöző rétege a befogadóképességének határain jár. Mindenképpen mélyülni fog a krízis.

A kérdés csak az, hogy önök beleviszik-e egy polgárháborúba torkolló véres viszályba a nemzetet, vagy eddig még soha nem tapasztalt bölcsességről tesznek tanúságot, és végleg felhagynak eddigi ártalmas tevékenységükkel, miközben készek vállalni a felelősséget eddigi munkásságukért. Emberismeretem azt mondatja velem, hogy hiányzik önökből a bátorság, hogy cselekedeteikről számot adjanak, és elszámoljanak a magyar nemzet előtt mindazzal, amit a választópolgárok érdekében eddig megcselekedtek.

A következményeket jól ismerjük, de kíváncsiak vagyunk az előzmények minden részletére is. Az ország egy testi-lelki romokban heverő csődtömeg, amelynek meggyógyításához először a diagnózist kell megállapítani. A nemzet immunrendszere még működik, de nem tudom, hogy elég erős-e ahhoz, hogy a folyamatosan támadó vírusokkal, baktériumokkal szemben megfelelő ellenállást tanúsítson. Ha nem elég kitartó, akkor most lehetünk tanúi Magyarország agóniájának, a magyar nemzet nem is olyan lassú kimúlásának, melyet saját, ostoba, és demokráciának még esélyt sem adó, hazug programokat tervezgető vezetői okoztak.

Önök arra törekednek, hogy azt a velejéig megrontott „igazságszolgáltatási hazugság ipart”, amelyet szorgalmas és gyalázatos kezeikkel összetákoltak, a jövőben még csak kritikával se lehessen illetni, miközben az ott lázasan tevékenykedő közönséges, köztörvényes bűnöző vezetők tovább fedezhessék a politikusok és a mögöttük álló maffiózók hátát. Gyalázat, amire készülnek, szégyen, amit már idáig is cselekedtek. Valójában önök most hivatalosan is fasizálják az állami apparátust, amire nincs, nem lehet mentségük még az sem, hogy a saját bőrük megmentése érdekében bármire képesek.

Tudom, hogy az országot már eladták, kiárusították Izraelnek, az Egyesült Államoknak, Kínának, illetve azoknak az érdekcsoportoknak, amelyeknek a nemzetirtás, bér, adó - és adósrabszolga-tartás nem okoz morális dilemmát. Önök méltókká váltak a magyar történelem megvetett és üldözendő figuráinak címét viselni, mert pozíciójukkal, hatalmukkal visszaélve sorvasztották és alázták meg a nemzetet. Ha létezik Magyarországon közellenség, akkor az önök személye és cselekedetei merítik ki ennek a fogalomnak a valódi tartalmát.

A lelküket már eladták, és arra törekszenek, hogy a magyar nemzet lelkét is feláldozzák önös parazita érdekeik oltárán. Amit önök képviselnek, azt minden túlzás nélkül a Gonosszal lehet egy lapon emlegetni, ami ellen minden becsületes és lelki egészségét, lelkiismeretét megőrizni szándékozó embernek a végsőkig elmenve is kötelessége küzdeni, nemre, fajra, felekezeti hovatartozásra, korra és pártállásra való tekintet nélkül. Nincs helyük a közéletben, mert amit képviselnek, az alantas és minden ember számára lealacsonyító. Remélem, van még a tarsolyunkban „csodaszer”, „antibiotikum”, ami talpra állíthatja ezt a büszke és balsors által megtépázott, egykor naggyá lett birodalmat. Bízom benne, hogy nem a mostani méltatlan és jellemtelen „vezetői” gittegylet lesz az, ami vitustáncra kényszeríti a magyar népet. Ez lenne az igazi szégyen.

Ezért is kérem, hogy mérlegeljék szakmai és emberi alkalmatlanságukat, és kollaboráns társaikkal egyetemben tegyenek egy szívességet a Magyar Köztársaság egészének! Szálljanak magukba, és fejezzék be nemzetáruló tevékenységüket!

Felelős döntésükben már régen nem bízva,

Üdvözlettel:

2008-09-09

Posta Imre

2008. augusztus 24., vasárnap

Korruptország - A neves emberjogvédő Vanilia a sír szélére került

http://hirhatter.t35.com/vanilia_korruptorszag.htm
(Film mgtekinthető a fenti címen)

Vanilia - Molnár F. Árpád

Vanilia, a közismert emberjogvédő, a lakásmaffia áldozata, többek
között a népszerű http://www.korruptorszag.t35.com/ Internetes lap
főszerkesztője 12 éve tartó lakásmaffia ügye és a bíróságok negatív
döntései miatt a sír szélére került.
Várjuk mindenki pártfogását és védelmét.
Vanilia szavaiból:

Kedves Magyar Barátaim!
Mivel ügyünk nem előre hanem hátrafelé tart az elmúlt 12 évben, ezért
hamarosan itt hagyom ezt a földi poklot.
Azt kérem tőletek, hogy soha többé ne hagyjátok, hogy az idegenek
elvegyék a magyarok tulajdonait! Ha azt halljátok, hogy bajba került valaki közületek, tartsatok ennél jobban össze, mert így csak elfogytok!
Sajnos mi egy magyart se találtunk, aki mellénk állt volna... (...)
Köszönöm Nektek!
De ez már így nem mehet tovább! Nekem az Öreggel van randim.
Már egy ideje érik a gondolat és eljött az idő a nagy találkozásra. És
az Öregen múlik, hogy létrejön e, vagy sem...

Legyetek rosszak!
Üdvözlettel: Vanilia

Szerk.megjegyzés: Szégyen és gyalázat az, hogy törvényekre hivatkoznak. Bár lehetne, hiszen mert a törvények jók. Csak hát nincs az, aki alkalmazná. Hogy van a bírósági eljárás? - Már akinek. Hogy majd a jegyző? - Már akinek. Hogy mi is a közhiteles, meg mi nem? - Az is csak nézőponti kérdésévé minősült az évek alatt a korrupciónak az okán. Összeségében korrupt országban korruptak az eljárások, korruptak az ügyintézések, a törvények alkalmazása pedig nem relevans.

Csak éppen rohadtul nagy disznóság emberi életeket tönkre vágni, egzisztenciákat anulálni, megtaposva, átgázolva az alapvető emberi jogokon, s úgy tenni, mintha
nem is létezne.

2008. augusztus 13., szerda

Ördögi érdekeik szerint. Másként már nem is mehet?

Juszt Lászlót a bírói bűnözés kényszermunkára ítélte egy 31 milliárdos bűntett fő vádlottjának "becsülete" védelmében

Juszt Lászlót 10 ezer Ft-ra és kényszermunkára (a hivatalos megfogalmazás szerint, a diktatúrákhoz méltó definícióval "közmunkának" nevezik) ítélte a bíróság, mert az MTV műsorában a nem kevesebb, mint 12600 károsultat kitermelő(!) Baumag-per fővádlottjáról, Balázs Lászlóról azt mondta, hogy a maximum is csupán 8 év szabadságvesztést követően élete végéig boldogan élhet az ellopott milliárdokból.

Az eset a Rudolf János Internetes újságíró elleni állambűnszervezeti megtorláshoz hasonlít, akit a keszthelyi kórház korrupciós ügyeit saját költségen kinyomozott és feltárt ügyek vonatkozásában a bíróság azzal ítélt pénzbüntetésre vagy szabadságvesztésre, hogy az általa feltárt bűncselekményeknek csak a felét tudta bizonyítani, a másik fele ellenben bizonyítás nélkül maradt. Mint emlékezhetünk, Rudolf János börtönbe vonult és éhségsztrájkba kezdett. Most Juszt László került sorra, aki a 10 ezer Ft-ot egy kórházban helyezte letétbe, arra inspirálva az állami bűnözés által védelmezett bűnözőt, hogy a milliárdos bűntettei után azt a 10 ezer Ft-ot lehetőleg már ne vegye fel.

A Magyar Gárda nem jelezte, hogy felvonulna az ügyben az elkövető bíró bizonyára multimillióinkból épült háza és a bíróság épületei előtt, ugyanis az elkövető bíró nem cigány, ráadásul nem almatolvajlásban, hanem 31 milliárd Ft eltüntetésének védelmében nyújtott politikai-bűnszervezeti segédkezet az oknyomozó és tényfeltáró újságírás és valamennyi újságíró elleni elrettentéssel, mindazon újságírók ellen, akik Magyarország kuplerájában kénytelenek élni, a mindig, de mindig talpnyaló és pillanatnyi testi, tehát ördögi érdekeik szerint valamennyiünket adás-vételi érdekeiknek alárendelő politikai-bírói disznóóllal körülvéve.

Molnár F. Árpád

2008. augusztus 2., szombat

A pontos recept a tulajdon "szerzésére" .........a TUTI, a BEFUTÓ!!!

Ma kénytelen voltam látni, hogy ismét a maffia hatalmas háttér támogatással élvezi a tolvajlás örömeit. Élvezheti is, hiszen az álbírósági hazug ítéletekkel megfűszerezve, gyarapodnak, büntetlenül élvezhetik a nagy hivatalok által való támogatást . KURVÁRA,nagyon is, és SZABADON. BÜNTETLENÜL!!!!!!!

Élvezhetik a tolvajlás örömeit, a teljes ”gyönyört ” a megérdemelt jutalmat immár eljött az idő, megérdemlik. Elnyerték az idő, az évek folyamán, 12 év alatt elidőztették, valamelyik fiók mélyén. Ttehát lehet osztani, osztozkodni.
Élvezhetik a lenyúlási akció(k) teljes gyönyöri mámorát, ezt a sok jót, ”kapott” megszerzett vagyont.
Itt az aratás ideje. Elérkezett. Hála a hivatali nagy odaadásnak, a tenni akarásnak.
A hivatal(k) ”figyelmességének” segíteni akarásának.
Természetesen, ezt a nagy összhangú együttműködést, a tenni akarást értük, – gondolom - csak a meghatározott feltételeknek köszönhetően érdemelték ki!!! Ez a nagy segítség nyújtás okaként keletkezett, kapott, a jól megérdemelt vagyon, köszönhető a Papiné bűn bandájának, de nem utolsó sorban természetesen, a disznó bírói hozzáállásnak az eredményeként. A teljes hatalmi erő fölénnyel felruházott bűn bandának. A helyhez, székhez kötött titulusnak, az eredményes e ””törvényes ”” hozzáállásának.
Bírónak? Bíróknak? Hivatalnoknak? - Ha lehet egyáltalán ma, Magyarországon bíróról vagy hivatalnokról ebben az ügyben említést tenni. -


Tehát a hivatal, nyugodtan, mint ha sajátjukat osztogatták volna, adták neki másnak azt, ami nem a hivatal tulajdona, tehát idegen tulajdon a számára.
Biztosították, bemutatták, kivitelezték hatalommal azt, hogy hogyan is kell családokat megfosztani mindentől, a vagyonától, a gyerekeket és családokat életveszélyes helyzetbe hozni, mástól mindent elvetetni.
Egyben azt is , hogyan kell végig a 12 év alatt kijátszani valamit. Miként, hogy lehessen, vagy lehet végérvényesen ””visszavonhatatlanul”” másnak neki adatni, jogilag realizálni, akár bűncselekmény útján is a JÓL KIÉRDEMELT lenyúlt vagyont, a házat vagy telket, vagy a lakást, és a benne található ingóságok ilyen jellegű tulajdon cseréjét. Azaz, DISZNÓ szemét alávaló brutális módon.

Feltehetően soknak a zsebe lett tele a haszonnal, úgyhogy, teljes lehet már, az öröm. A nagy öröm. A büntethetőség pedig mint egy "jótettnek", a semmivel egyenlő. Hiszen csak értelmezés kérdésévé váló probléma kör. Nem más. Ha a bíró pedig rosszul értelmez valamit, nem büntethető.- hangzott el korábban.
Így lehet ám a lenyúlt, ellopott minden felett dáridózni. Így nem csak a Kossuth L utcában épül, épülhet meg a társasház, az előzmények megsemmistése okán, - amiért természetesen szintén tapsikolhatnak, hanem a hivatal teljes körű támogatottságával a Zrínyi utcában is, a 69 szám alatt. Kispesten. Ez ma Magyarországon a legtermészetesebb. Az ilyen jellegű ingatlanszerzési forma a favorit. Ez a módi, a tuti befutó.
Azaz, a lenyúlás ténye, módszere, kivitelezése. Csak egy hamis ”adásvételi szerződés”, aztán jöhet is a bontási engedély??? Na meg a tervrajzok ??? Szakhatósági engedélyek, stb.,, az Alkotmány szerinti ”tulajdonvédelem”, amely megilletne alapjogként minden embert. - A valóságban pedig, már akit megillet. !!!!

Természetesen az Alkotmány szerinti tulajdonvédelem amellyel megillettek minket, mint kegyet gyakorolták, az kimerített mindent.
Élvezhettük, kurvára. Nagy élmény volt megélni, meg átélni. Hatalmas élményként, ”örömmámorban úsztunk”, úszhattunk a gyerekeimmel, melyben amit nyújtottak olyan nagyon- nagyon ”felhőtlenül” ”életszerűnek tűnt”” mint ”védelem””. Megtapasztalhattuk, hogyan kell valakit, valakiket kirugdosni a saját vagyonából, házából, azt elvetetni, a hatalommal biztosítani a háttérből mint módszert, ráadásul még életveszélyes állapotnak is kitéve mindenkit. Ez a NAGY KEGY , és HATALMAS VAGYONVÉDELEM ám!!!! EZ ÁM! ALKOTMÁNYOS!!!! Bizony!
Ebben az országban ez a legalkotmányosabb. De csak itt ebben az országban, Magyarországon. Máshol, ennyire nem szórakozgathatnak a hivatalok másnak a vagyona fölött. ”Életszerű”” itt minden nagyon. Jogállamhoz méltó. Nagyon is. Ezért lett ennyire. ”””JOGÁLLAM”” itt ma, ÁLOM jog sokunknak.


Ezt megkaphattuk, megkaptuk, ezt tudták produkálni. Ez az amihez értenek, amit biztosítottak, amit annyira 12 év óta rakosgattak, mint ügyet. Ahogy hűjére vették a másikakat. Mocskos, alattomos, sunyi módon. Kivétel nélkül. Csak elévüljön jelszóval.
EEz ám a NAGY ALKOTMÁNYOS MŰKÖDÉS!!!!!! A vagyonvédelem. A TUTI befutó.


Nagyon jó és pontos események melyet leányom fogalmazott meg, az alábbi! Remekül müködik a tények alapján!A pontos recept a tulajdon „szerzésére“:

Nézd ki a házat ami tetszik, de ne felejtsd el, hogy jólszituált legyen a gazdája, és sok értékes ingóság is legyen benne.
Végy egy csaló ügyvédet, aki hajlandó hamis adásvételi szerződést írni a ház megvételéről, persze jó alacsony, ún. kialkudott árral.
Hamisítsd alá a tulajdonos nevét.
Így máris a tied papíron a ház.
Lesd meg, hogy általában mikor megy el otthonról az egész család.
Majd gyűjts össze minél több rosszarcú, félelmet keltő 20–25 embert (a kissebség köreiből a legmegfelelőbb: olcsón dolgoznak és elég agresszívek, és sokan tartanak tőlük).
A megfelelő időpontban (legjobb nappal, mert mindenki dolgozik, a szomszédok sincsenek otthon) törd be a kaput, majd szabadítsd be a csapatot.
Elfoglaljátok a lakást is, felméred mit hova, kinek lehet eladni az ingóságok közül.
Mire a tulajdonos hazaér már te laksz a házba.
Az ürge majd elrohan a rendőrségre, s mikor kijönnek lengesd meg az adásvételi szerződést a rendőröknek, de be ne engedj senkit.
A rendőr nem vizsgálja a szerződés valódiságát, hanem tájékoztatja a „régi“ tulajdonost, hogy feljelentést tehet.
Mire ezt az ügyet a rendőrség kivizsgálja
(legalább 2 hónap) addigra intézd el az alábbiakat
A földhivatalban okosan intézd el, hogy tulajdonosként bejegyezzenek (elintézhető, nem is drága)
A házat ürítsd ki, tedd rendbe és áron alul ugyan, de te is keress rajta, add el, olyannak aki maga is ezzel foglalkozik (így bebiztosíthatod magad, mert ő is azon fog ügyeskedni, hogy minél jobban eltusolja a dolgokat, így megoszlanak a felmerülő korrupciós költségek is.
Minél több vevő lesz ezek után annál inkább a ti javatokra dől minden, hisz csak 1 ember áll szembe 3–6 hamis vevővel.

Ha így jársz el több ház tekintetében, havonta egyszer végén te is megkoronázhatod magadat rubin- gyémánt köves aranykoronával, amit a tévé is bemutat.


2008. július 20., vasárnap

EUROPA.EU , ...................- :)))... az Magyarországon!!!

Magyarországon dúl az ingatlanmaffia, az önkényuralom, a magántulajdon kiprivatizálása. Megrendelt ítéletekkel megspékelve, veszik el sokaknak a tulajdonát, a vagyonát, teszik tönkre a családokat. Lehetetlen helyzetbe hozva az embereket, veszik el a létükhöz életkörülményeik fenntartásához szükséges, az általuk megteremtett egzisztenciákat, tapossák sárba az alapvető emberi jogokat.
http://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=224883

Érvényt szereznek annak a brutalitásnak, amely nem ismer sem Embert, sem Istent.
Letarolnak mindent és mindenkit, ha az anyagi érdekviszonyok ezt diktálják a számukra.
A ""szociális"" ""érzékeny"" Magyarország, ahol az ember már nem számít, csak a pénz dominál, de az mindenki fölött.!!!!!

Csak így tovább XIX. ker. és a többi.!!! Tuti befutó az eredmény, a károsultak száma pedig a csillagos egekig fog érni.rom: cc_citizen_reply@edcc.ec.europa.eu
To: turulmissio@externet.hu

Sent: Wednesday, July 09, 2008 6:02 PM
Subject: RE: [Case_ID: 0035011 / 0000000]

Tisztelt Tóth János!


Köszönjük levelét, melyet hozzánk intézett kérdésével. Kérdésére válaszolva azt ajánljuk, hogy forduljon a Magyar Köztársaság Ombudsmanjához. Elérhetőségét a következő link tartalmazza:

http://www.obh.hu/


Szívélyes üdvözlettel,

EUROPE DIRECT információs központ


Lisszaboni Szerződés – Szerződés a 21. századi Európa számára http://europa.eu/lisbon_treaty/index_hu.htm


Mondja el véleményét az EU-ról http://europa.eu/debateeurope/index_hu.htm


Felelősségi nyilatkozat

Felhívjuk a figyelmét a következőkre: Megpróbálunk gondoskodni arról, hogy megkapja a kért információkat, illetve igyekszünk továbbirányítani Önt a megfelelő információforráshoz. Az EU politikájával kapcsolatos konkrét kérdéseit azonban nem tudjuk megválaszolni, továbbá a EUROPE DIRECT által nyújtott tájékoztatás nem tekinthető jogilag kötelező érvényűnek.

-----Original Message-----

To: "CC_STRUCTURED@EDCC.ec.europa.eu"
Subject: [Case_ID: 0035011 / 0000000]

0. Case-ID :0035011 / 0000000
1. Name :Tóth, János
2. E-Mail :turulmissio@externet.hu
3. Country of residence :Hungary
4. Nationality :Hungarian
5. Gender :M
6. Age :45-64
7. Economic category :N/A
8. Postal Information : --
8.1 Street :........
8.2 Town :Budapest
8.3 Postal Code :N/A
8.4 Country :Hungary
8.5 Telephone :........
9. Preferred Language for Response :Hungarian
9.1 Alternative language for answer - 1 :
9.2 Alternative language for answer - 2 :
10.1 Miscellaneous - 1 :NULL
10.2 Miscellaneous - 2 :NULL
10.3 Miscellaneous - 3 :NULL
10.4 Miscellaneous - 4 :NULL
11. Origin :EDCC
12. Subject :Jogsértések Magyarországon.
13. Question :

Ingatlan-tulajdonunkat 1993-ban elvette Dr.Gabona Lajos nevu -korrupt-bíró!

Semmi nemu kártérítést nem kaphatunk a magyar törvények miatt!!

A Magyar Köztársaság Legfelsobb Bírósága 2003-ban vissza-ítélte tulajdonunkat,de azt a Földhívatal nem jegyzi vissza!Strasbourg sem intézkedik keresetünk alapján!Feleségem bele halt ingatlan-tulajdonunk elvételébe!Sem Gabona bíró,sem más szerv nem vonható felelosségre!!Hová-és kihez fordúlhatok panaszommal?????

Tisztelettel: özv. Tóth János,jogsértett.

2008. július 11., péntek

Igazság, vagy a JOGI alkalmazás különös cirkuszi világa

T János és társai

Hun..................

.......................B.szám


Tárgy: Kártérítési kereset

és végrehajtás megszüntetése

a Budapesti XVIII. és XIX.Kerületi Bíróság

1703.Budapest.Pf..4. Alperes ellen


Tisztelt Fővárosi Bíróság !

Alulírott T János P, T János J és Ni Rné /mind annyian/- 1.Budapest,.....................................szám alatti lakosok- kártérítési keresetet nyújtunk be a helyi Bíróság ellen és egyben kérjük szépen a Budapesti XVIII. és XIX.Kerületi Bíróság által elrendelt 0105-Vh.875;876;877/2007.számú végrehajtásokat megszüntetni,-a fizetési letiltásokat megszüntetni, a lefoglalt gépjárműveket mentesíteni a foglalás alól!


Kérelmünk indokolásaként -a két tanú jelelétében!-előadjuk:


A Budapest.XVIII.Ker.Hrsz............ ingatlanunkon 1993 óta használt és 1977.06.08- án jogerősen Földhivatali jegyzett -ajándék jogcímű, - haszonélvezetünkkel bíró házas ingatlan tulajdonjogunkra nem kaptunk birtok védelmet ! Ezt a helyi Hatóság elutasította, melyet a helyi Bíróságon fellebbeztünk meg!


A helyi Bíróság sem adott a tulajdonunkra bírtok védelmet /:Dr.Gabona Lajos:/,sőt a sajátunk után albérleti díjra kötelezett bennünket.Nem fizettünk a saját ajándék-házunk után „többlethasználati díjat”-,ezért végrehajtást rendelt ellenünk az alperes.

A végrehajtásba bele betegedtünk!Rengeteg anyagi kárunk- és hátrányunk keletkezett!Az elmaradt haszonról nem tudunk nyilatkozni-amíg nem rendelkezünk a tulajdonunkkal!


Dr. Gabona Bíró okirat értelmezésébe T Jé, Oe Anna bele halt /:2000.03.27-én,03ó 27 perckor, a Délpesti Kórházban:/ Ő úgy tudta,hogy a bíróság az igazságszolgáltatásra hivatott az okiratok-és meglévő törvények betartásával,.-alkalmazásával.Soha nem hitte,hogy a z 1977.óta jegyzett okirat nem bizonyító erejű!?! A Római Egyezménnyel negát időintervallumú eljárásba azért halt bele,hogy a saját tulajdonát-HA KELL!- élete árán is megvédi!!!.Ekkor megörökölte - Törvényes lemenő ági örökségként -I.r.felperes a Nagyapáéktól ajándékba kapott házas ingatlan Édesanya-utáni ¼ összesen eszmei résztulajdont.Ezáltal okafogyottá vált a per /:mert a nem jogerős bírói ítélet vitatott tárgya öröklésre került:/,de ezt sem akceptálta a bíróság!

A bírtok védelmet ellátó dunaújvárosi csapat követelte a védelmi pénzt,ezért a peres ingatlanunkra valahogyan pénzt intéztek, melyet alá kellett írnunk,és precízen törlesztettük az Erste banknak; - míg nem a Bank is -II.fokú fellebbezésünk ellenére!-beszállt ellenünk a törvénysértő végrehajtásba! A jogerős II.fokú végzéstől kezdve megszüntettük a hitel törlesztését;-'hisz busásan megkapja a Bank a kamatos-haszonnal bíró pénzét az ingatlanunk árverezéséből!
Igaz,hogy ingatlanunk 36 M Ft értékű,de 3.860.eFt-ért árverezték volna. Nekünk menekülési lehetőséget keresve-jelentős kárunk keletkezett!Közben az elvett 43 m2 ajándék-jogcímű házunkat is árverezésre jegyezte Katona Csaba öbvh. Tehát nem csak a csaló Nagy István nevű szakértő-féle 2x28/100-ad résztulajdonunkat /külön vagyonunkat!/,ha nem a Gabona által elvett 43 m2 ajándékunkat is!!


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága - mint felülvizsgálati bíróság!-2005.április 25.napján megállapította,hogy a tulajdon-jogunk tényleg a miénk! /:Pfv.I.22.146/2003/6.számon:/

Szintén hosszú időt vett igénybe a felülvizsgálat! De ennek tudatában újra ránk küldte alperes a végrehajtót, most már keményebb eljárásra utasítva Katona Urat!

T Jánosné, Or Anna temetését megtudta Édesanyja, aki a hír hallatán megőrült,- és világgá ment! Majd szoc.otthonban meghalt! Ekkor II.r.felperes III.r.alperes is lett-Édesanyja jogán!

Alperes a többszöri végrehajtások után: 2005.október 25-i dátummal /2005.novemberében közölte velünk a végrehajtás megszüntetését,de nem törölte azt a Földhivatalnál!
Amikor az Erste Bank -megkapta az érdemi döntést,végrehajtást jegyeztetett ellenünk!Erről nem tudtunk!De mi méltányossági kérelmet írtunk a Vezérigazgató-helyettes Úrnak, hogy ütemezzük át a hitelt. Erre a kérelmünkre a mai napig nem érkezett érdemi válasz!Viszont amikor Katona öbvh.Úr vissza szállította a lefoglalt ingóságainkat, megjelent egy ismeretlen hölgy,aki érdeklődött a házrészünk iránt /állítólag az OTP.Faktoring illetékese volt!/. Sajnos, nem láttuk vendégül!?!

Később a tulajdoni lapon láttuk az Erste Bank vh.bejegyzését!

Időközben megtudtuk,hogy semmiféle közalkalmazott nem kötelezhető kártérítésre azért, ha egy okiratot fordítva értelmez!

Tehát a kapott ajándékunkat elveszi akkor, amikor a szerződés 20 éve arról szól, hogy ajándékba kaptuk;-és mint megajándékozottak: elfogadtuk azt. Sőt: kifizettük a Tanács VB.által megállapított házas-ingatlan értékének 50 %-a utáni differenciált illetéket /8,5% egyenes ági;- és 11,5% bekerült/ akkor még 4 havi jövedelmünk értékét: 13.860.Forintot/Dr.Rónay

Éva ügyvéd intézte!/.

Alperes az igen hosszú peres tárgyalás vezetések közepette nem hogy a Ptk.115.§ (3)bek. Nem felelt meg,de még az LB állásfoglalását sem alkalmazta:mely szerint” Semmis szerződés esetén,a semmisségi oknak-, semmisségnek az észlelése hatósági-,bírósági eljárásban hivatalból kötelező.És ez annyit jelent,hogy a felek által célzott joghatás nem érhető el;-vagy is a hatóság,bíróság az érvénytelen szerződés alapján előterjesztett igényt-mint alaptalant!-el kell utasítania!”Sőt:Alperes szándékosan Ptk.115.§ (3) ellenes volt a mai napig,folytatólagosan!

Alperes a Pp.324.§(1),-(2).bek szerinti :Birtok védelmi felülvizsgálati-fellebbezett!-kérelem esetén a rendes bírósági álláspontot megtagadó álláspontja;-rendelkezése alacsonyabb szintű eljárási rendelkezés,mely súlyos és lényeges eljárásjogi szabálysértésen alapul! Eljáró bíróság jogalkalmazó!
Így jogszabállyal szemben nem állhat;- a rendes eljárás tartása nem mérlegelési kérdés,ha nem Pp.1.§ alapján kötelem!


Vissza-emlékezve 1993-ra: Btk.225.§ és a sorozatos,hamis-,hazug -,valótlan tartalmú adás-vételi szerződések.Hivatali visszaélések,hamis,hazug jognyilatkozatok jegyzőkönyvezése,-haszonszerzés céljából elkövetett cselekmények;-jogtalan hátrányokozás; -jogtalan előnyhöz juttatás, stb...


Elfelejtve: A törvény büntetni rendeli azt „aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt,vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz,csalást követ el!”/:Btk.318.§(5).bek.b., pontja minősített esete.De nem is vizsgálták a dokumentumokat!!Haszonszerzést véletlenül sem vizsgálta alperes!!

De, az a hivatalos személy,aki azért,hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen,hivatali kötelességét megszegi,hatáskörét túllépi;-vagy hivatali helyzetével egyébként visszaél,büntettet követ el.A törvény büntetni rendeli azt az ügyvédet is /jogi képviselőt!/,aki közokiratban a hamis tény állítását haszonszerzés céljából követi el/:Btk.274.§(1)bek.c.,pontja.

BH 1982.182.,BH 5/2000.Büntető jogegységi határozat.,1/2004.büntető jogegységi Határozat.,BK.128.szám EBH.2001.392;- Illetve:Btk.274.§(1).bek.c.,pontja.Btk.247.§ (2) bek.,...


Nem érezzük már magunkat a Magyar Köztársaságban jogalanynak, mert ember számba sem vett alperes minket- felpereseket!

A Legfőbb Ügyészség /: Dr. Áldottné,Dr.Gaál Mária legf.ügy.ügyész!:/segített egyedül kis Hazánkban,de hiába volt perújítási jog,hiába volt törvényességi óvás kérelmünk: sem a Bíróság,sem egyéb hatóság nem engedte érvényesíteni alapból megillető jogainkat!


Most 10 fős társaságot kell bejegyeztetnünk a cégbíróságon,hogy az aljas,hazug,csaló Nagy István névre hallgató statikus szakértőt felülbírálhassa a nemzetközi szakértő szerv, mert a Magyar Köztársaságban semmi-nemű hatóság nem tartja bűncselekménynek munkáját, amit bírói hamis tanúzási figyelmeztetés ellenére, készpénzessé tett! Még szerencse,hogy az ingatlanok állnak!Ugyan úgy,mint akkor!


A panaszleírás és a csatolt mellékletek alapján /azok magyarázatával egyetemben!/ kérjük szépen a Hatalom Helyi Gyakorlóját-mint alperest – marasztalni,-és az eredeti állapot visszaállítására kötelezni! Kérjük az alperes által szándékosan okozott kárunk megfizettetését!Kérjük az alperes által meghamisított tulajdoni lapot a Hrsz.143.247/2.ingatlanunkon vissza igazíttatni!

Kérjük az ellenünk folytatott végrehajtásokat és fizetési letiltásokat soron kívül megszüntetni szíveskedjenek!


Mellékletek:

1.,sz.melléklet: Ajándékozási szerződés,mely determinálja az ingatlan 1977-es állapotát!

Földhívatali jogerős bejegyzés: 52.729/1977/1977.06.08.

Tul.lap.II.rész 3., és 4., pontja. Vissza-állítását kérjük!

2.sz.melléklet: T Jné, O Anna halálesete révén: Törvényes lemenő ági öröklés II/4.-re

Tul.lap II.rész 8.pontja: 145.679/1/2001/01.06.05. vissza-állítását kérjük!

3.sz.melléklet:Nyugdíj-folyósító letiltása


Egyéb mellékletek: -tól -ig.


Kártérítési összegek költség-ráfordítás/okozott kárérték kimutatásban:......................

.................................................................................

Kérjük szépen az eljáró Tisztelt Fővárosi Bíróságot,hogy az okozott kárt megtéríttetni szíveskedjen!

Kérjük szépen a helyi Bíróság által kényszerített végrehajtások megszüntetését, a jelenlegi letiltások vissza-fizettetését!

Kártérítési és vh.megszüntetési keresetünkhöz illetékfeljegyzési jogot és tárgyi költségmentességet kérünk engedélyezni,mert már a rezsi-költségeket sem tudjuk kifizetni! II.r.felperes és III.r.alperes

jövedelemigazolását csatoljuk keresetlevelünkhöz.

Tisztelettel:

Budapesten,2007.11.23-án

Szerk.megj: Igazság, vagy a JOGI alkalmazás különös cirkuszi világa, egy más világi megítéléséhez már hozzá szoktunk. Hozzá kellett szoknunk. Itt csak és kizárólag
a károsultaknak lehet az elmarasztalásuk, a negatív megítélésük, a kisemmizésük.
Kizárólagos jogaik lettek ehhez, de csak ehhez. Gyakorlatilag, a törvénytelen eljárásokhoz, a jogaik teljes körű mellőzéséhez.Ez ám a hatalmas "" VAGYONVÉDELEM""

A szárnyaló ingatlanmaffia

"Kelta" ingatlanmaffia: az ex-SZDSZ-es polgi a Gárdát hívja segítségül - (Kurucz.info)

- Szerkmegj: nem az a fontos, hogy ki hív és kit, hanem az, hogy tenni akar valaki, valami normálisat a károsultakért! Csupán csak azért, mert nagyon is KELLENE !!!!!


"Ingatlanmaffiáról suttognak az Ormánságban

Baranya: A megye déli részén jól szervezett üzlet folyik. Pénzt kölcsönöznek a rászorulóknak – aztán nem akármit követelnek. Egyelőre zavartalanul.

Drávapiski polgármestere, (Kuruc.info: az ex-SZDSZ-es, így “biztosan” náci és rasszista) Mali Zoltán állt ki először a nyilvánosság elé a napokban, egy tévéinterjúban azzal, hogy körülbelül nyolcvan olyan lakóházról tud csak az Ormánságban, ami az ingatlanmaffia tulajdonába ment át a közelmúltban. Ezt a számot, elmondása szerint, úgy gyűjtötte be, hogy körbetelefonálta a polgármestereket: itt ennyi, amott annyi ingatlan került az amúgy szerinte egyetlen névvel fémjelzett társaság birtokába.

A módszer egyszerű, a megszorult embereknek kölcsönt adnak, több száz százalékos kamatra – az ügyletet valahogyan lepapírozzák, vagy sem, ennek kiderítése valószínűleg a rendőrség feladata –, majd ha a megbeszélt időre nem érkezik meg az úgynevezett tartozás, megy a ház. Papírral vagy fenyegetéssel. Volt, hogy papírral és veréssel. Mali Zoltán több települést említ, amelyik belesik a körbe: a saját faluján kívül Sárok, Hirics, Old, Siklós.

Az adósságcsapdába esett családok gyakran járnak úgy, hogy végül elviszik a fejük fölül a tetőt az uzsorások

Az adósságcsapdába esett családok gyakran járnak úgy, hogy végül elviszik a fejük fölül a tetőt az uzsorások

Folytathatjuk a sort például Beremenddel, Siklósnagyfaluval, Egyházasharasztival, Lapáncsával, Alsószentmártonnal, mi több: Péccsel is. A vélt listát, majdnem teljesen, Alsószentmártonban kaptuk olyanoktól, akiknek még megvan a házuk, de a kölcsönügyük úgymond még folyamatban van. Minden egyes alkalommal ugyanabba – a Mali Zoltán által is említett – névbe botlottunk. Illetve, másodszorra már csak meg kellett említeni, és az emberek rögtön tudták, miről akarunk kérdezni.

Alsószentmártonban, negyed óra leforgása alatt, körülbelül ötven méteres körzetben, elsőre három adósra bukkantunk. A négy gyermekes anya – állítólag azzal is megfenyegették őket, hogy a nőt, ha nem fizet, elviszik prostituáltnak – azt mondja: a férje 240 ezret kért kölcsön, jó egy éve. Most 1,1 milliót követelnek, a családfő azért ment ki dolgozni Angliába, hogy ezt előteremtse. Talán sikerül megegyezni a részletekben, mondja a nő. Az egyezségről készült írás, állítja. A kölcsön fedezete a 2002-ben épült házuk.

A másik, közelben lakó „adós” azt mondja, két részletben összesen 50 ezret kért, amit két hónap alatt meg is adott. Ám a pénzkölcsönző összesen 240 ezret követel, és folyamatosan a nyakára jár a „gorillájával”. Odatéved a harmadik kölcsönt kérő, és arról beszél, hogy 5 ezer kapott forinttal szemben állítólag már 400 ezer a tartozása. Ő valamennyire nyugodtabb, a ház az asszony nevén van. Amikor azt kérdezem, mennyi ház ment el eddig csak itt a kölcsönök miatt, szinte egyszerre válaszolják: legalább tíz. Abban is egyet értenek, hogy a falu háromnegyede érintett a kölcsönügyletekben.

Volt, aki már Mattyra költözött. Hét éve 120 ezer forint kölcsönből vett egy Zsigulit, a kölcsönből tavalyra 1,2 millió lett. Pontosan ennyiért ment el árverésen a múlt évben a háza, amin egyébként még ott az anyja haszonélvezeti joga. Miután bírósághoz fordult, egy baseball ütővel hátulról valaki leütötte.

Hogy mi az üzlet mindebben? Az, hogy az ingatlanok, bármenyire is a világ végén vannak, egyáltalán nem forgalomképtelenek. Továbbá megszorult albérlőket lehet szervezni beléjük, akiket újabb kölcsönök felvételére lehet ösztönözni, amiből megint le lehet csípni valamennyit.

A rendőrség jogosulatlan pénzügyi tevékenység miatt nyomoz, a siklósiakon kívül a megyei főkapitányság is kiemelten kezeli az ügyet.

Keretes anyag: Borsodban rejtélyes öngyilkosságok történtek, külön nyomozócsoport alakult

Miskolcon idén külön nyomozócsoport alakult a megyei rendőr-főkapitányságon, amelynek munkájától a rejtélyes öngyilkosságok ügyének felgöngyölítését remélték a rendőrségen. Erre azt követően került sor, hogy a Miskolci Rendőrkapitányság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói április elején őrizetbe vettek két férfit. Mindkettőjükkel szemben élet és testi épség elleni, közvetlen fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást. Ennek során kiderült, hogy a gyanúsítottak banki hiteleket szereztek hátrányos helyzetű, de ingatlannal bíró helyiek számára, majd miután a hitelt azok képtelenek voltak törleszteni, fenyegetéssel hajtották be „kintlévőségeiket”. A feltételezések szerint az áldozatok közül többen ennek hatására öngyilkosok lettek, ez utóbbira konkrét bizonyíték egyelőre nincs, ám több, hasonlóan gyanús öngyilkosság is akadt Borsodban."

bama.hu; a kommentárokat érdemes elolvasni. A dologról az MN is írt; sajnos jelenleg cikküknek csak nyúlfarknyi kivonata érhető el online:

"Házat egy kiló kávéért: ingatlanmaffia az Ormánságban

Évek óta ingatlanmaffia tartja rettegésben az ormánsági falvak lakóit, az uzsorások néhány ezer ft-os kölcsönökért kaparintják meg a nehéz helyzetben élő emberek házait. A rendőrség nem nyújt segítséget, az uzsorások pedig már olyan bátrak, hogy életveszélyesen megfenyegetik a polgármestereket. Drávapiski előljárója elkeseredésében azt fontolgatja, hogy a Magyar Gárdát hívja segítségül. (Kuruc.info: hoppá! Már egy volt SZDSZ-es is a Gárdát hívja segítségül?! Mivé lesz ez a világ?!)

Ingatlanmaffia működik a dél-baranyai Ormánságban: jól szervezett üzleti körök pénzt adnak kölcsön rászorulóknak uzsorakamatra, s ha nem fizetik vissza határidőre, elveszítik a házaikat. Drávapiski polgármesterét, aki fellépett a bűnözők ellen, korábban életveszélyesen megfenyegették.
Mali Zoltán azt mondta, hogy saját felmérése eredményeképpen nyolcvan olyan ormánsági lakóházról tud, amely a közelmúltban került az ingatlanmaffia tulajdonába. Még július elején életveszélyesen megfenyegették Drávapiski polgármesterét, miután segítséget ígért egy uzsorások által kisemmizett családnak. Mali Zoltán először a rendőrséghez, majd az országos cigány vajdához fordult, aki végül nem avatkozott közbe. A polgármestert saját hivatalában fenyegették meg ismeretlenek.

A házak megszerzésében az az üzlet, hogy bármennyire is a „világvégén” vannak, forgalomképesek. Ki lehet adni megszorult albérlőknek, akiket újabb kölcsönök felvételére lehet ösztönözni. A rendőrség jogosulatlan pénzügyi tevékenység miatt nyomoz az ügyben.

Mali arról is beszámolt, hogy az egyik esetben egy kiló kávé és 30 ezer forint kölcsön miatt jutott a család olyan helyzetbe, hogy el kellett menekülnie az ingatlanából."