2011. március 25., péntek

Az eltartási szerződés, - avagy, a RABLÁS magas fokon

Eltartási szerződést kötött 91 éves szomszédjával a volt pénzügyminiszterKinőtte négyszáz négyzetméteres budai villáját Oszkó Péter. Ezt onnan tudjuk, hogy a volt pénzügyminiszter az idén eltartási szerződést kötött telekszomszédjával, a 91 éves G. Jánossal. Az Oszkóék által készíttetett értékbecslés alapján az idős ember 67 millió forintra taksált – az örökösök szerint 120-150 milliót érő – ingatlanának tulajdoni lapjára így új bejegyzés került. Ezen már Oszkó felesége a tulajdonos. Az idős ember halála után az ingatlan Oszkóékra száll. Cserébe a volt pénzügyminiszter állandó felügyeletet biztosít az idős férfinak, fizeti a rezsit, gondoskodik az ellátásáról. A bejárónőt viszont – akihez ragaszkodik az „eltartott” – már G. Jánosnak kell fizetnie, akinek futja erre, mivel bankszámláján nyolcvanmillió forint van. Apró szépséghibája a történetnek, hogy a reménybeli örökösök szerint a tartási szerződés megkötésekor Oszkóék vélhetően rosszhiszeműen jártak el, kihasználták G. János pszichés állapotát, hogy jogtalan haszonra tegyenek szert. „A szerződés aláírására nagybátyámat csakis irreális félelmei kihasználásával vehették rá” – mondta lapunknak a család képviselője. Az ügylet miatt feljelentést tettek az ügyészségen.

A család szerint Oszkó Péter már korábban szemet vetett az ingatlanra. „Évekkel ezelőtt tízmilliót, tavaly ötvenmillió forintot ajánlott érte – mondta az örökösök képviselője –, de a nagybátyám nem adta el. A bajok tavaly nyáron kezdődtek, amikor nagybátyám elesett, s azóta a családból valaki mindig mellette volt. Pszichés állapota is folyamatosan romlik, ami abban is megnyilvánul, hogy a pénz értékét nem tudja már felfogni. Volt, hogy egy nap többször is kihívta a mentőket, s 50-60 ezer forintot adott nekik alkalmanként. Elkezdte szórni a pénzt, néhány hónap alatt a bankszámláján lévő összeg tízmillió forinttal csökkent, s attól rettegett, hogy a nyolcvanmillió forintja nem lesz elegendő a megélhetéséhez. A háziorvos is észlelte a bajt, kezdeményezte, helyezzék gondnokság alá a nagybátyámat, s az elmeorvosi szakvélemény – amelyet már a gyámhivatal készíttetett el – alapján tavaly novemberben meg is kezdődött az eljárás.”

Tavaly decemberig a család felügyelte az idős embert, januártól azonban már a felső szomszéd gondoskodik róla. A felső szomszéd, vagyis Oszkóék. „Csak később tudtuk meg, hogy januárban a nagybátyám meghatalmazott egy ügyvédet, járjon el az ügyében. Ez az ügyvéd bement a gyámhivatalba – folytatja a család képviselője –, ott érdeklődött az ügy állásáról. Annyit tudunk, hogy ezután szintén az ügyvéd jött érte, majd megkötötték vele a tartási szerződést. Azóta a nagybátyámtól tudom, hogy a gyámhivatal a bankszámláját zárolta, de az ingatlannal kapcsolatosan ilyen biztosítéki intézkedésre nem került sor. Ez a tulajdoni lapból is látszik, hiszen Oszkó Péter feleségének nevére bejegyezték a tulajdonjogot.”

G. János gondnokság alá helyezéséről a bíróság dönt, az első tárgyalás április 14-én lesz. A gyámhivatalnak módja lett volna arra, hogy – a bírósági ítéletig – ideiglenes gondnokot rendeljen ki, aki eljárhatott volna G. János képviseletében. Ezt azonban a hivatal nem tartotta szükségesnek a november 15-én megkezdődött eljárásban. Szerettük volna megtudni, miért, de Ikladiné Petres Veronika, a II. kerületi gyámhivatal vezetője lapunkkal közölte, konkrét ügyben nem adhat felvilágosítást. „Oszkóék ezt a joghézagot használták ki – véli a reménybeli örökösök képviselője –, hiszen a nagybátyám cselekvőképességét kizáró gondnokság alá helyezését csak a bíróság mondhatja ki. Addig az aláírását akkor is el kell fogadnia a földhivatalnak, ha ennek megállapítását maga a gyámhivatal kérte az elmeszakértői véleményre hivatkozva.”

A jogszabály szerint, ha a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyez egy személyt, akkor annak jognyilatkozata semmis, a nevében a gondnoka jár el. Oszkóék ezt az űrt használták ki – hisz G. Jánosnak egyelőre nincs gondnoka.

Megkerestük Unger Anitát, Oszkó Péter feleségét, aki a következőket mondta: „Folyamatosan egyeztettünk az önkormányzattal. Minden törvényesen történt. Ennél többet nem kívánok mondani.”
forrás: Magyar hírlap

2011. március 22., kedd

Verőlegények banki szolgálatban? - Hivatalos közlemény! ....

Hivatalos közlemény!
Fehér Kéményseprők” Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége teljes mértékben támogatja a mellékletben kiadott közleményt. Melyben nyilvánosságra hozza a Banki és Végrehajtási Károsultak Irodája, hogy a folyamatos felhívásaink, hivatalos leveleink, feljelentésink ellenére a kormány és magyar nyomozó hatóságok (rendőrség, ügyészség) többszöri bejelentéseink ellenére sem számolták fel hazánkban a „fehérgalléros bűnözést”. Sajnos a bíróságok is teljes mértékben asszisztálnak a pénzügyi szolgáltatók, követeléskezelők, csaló faktor, credit, Kft, és Zrt, elnevezésű bűnöző cégeknek. Jól látható azt is, hogy a valutaárfolyam változására való hivatkozással kifosztják a bankok a magyar népet, holott nem kapott senki valutát, forintban lettek folyósítva a felvett hitelek. Véleményünk szerint ez törvénytelenség, melyhez asszisztál a kormány, a bíróság, ügyészség, rendőrség a végrehajtók, korrupt közjegyzők. Annak ellenére, hogy verőlegények jelentek meg a banki szolgáltatásban! Hol a rendőrség? Hol a Kormány? Hol van a média?

2011. március 22.
Dabasi Tamás elnök


Verőlegények banki szolgálatban?

Nyugtalanító ügyfélpanaszok érkeznek a Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodájának ügyfélszolgálatára.

A tetemesen felhalmozódott végrehajtások és tartozások behajtása nem kis gondot jelent a bankoknak és a behajtó cégeknek. Ezek után nem csoda, ha „nem érnek rá” foglalkozni a behajtásra váró ügyfelek „lényegtelennek tűnő” problémáival, kifogásaikkal, nyafogásával, és a rutinmunkává vált behajtás néha kezdi a törvényesség határát súrolni.
A kintlevőséget be kell hajtani függetlenül attól, hogy jogos vagy nem jogos. Bizonyára mindegyiknek meg van a jól körülbástyázott jogi alapja.
Beindul a gépezet. A Bank keze általában tiszta marad. A felmondott szerződést átadja a behajtó cégnek és nem igazán foglalkozik azzal, hogy a behajtó cég milyen módszereket alkalmaz. Ezekben a behajtó cégekben néhány esetben a Bank jelentős befolyással bír, közvetlenül vagy áttételesen részesedik bevételeiből és hasznaiból. Van, amikor a szabadpiacon értékesíti a kintlevőséget.

A problémák akkor kezdődnek, amikor a behajtó cég a behajtás további ügyintézését legálisan vagy illegálisan alvállalkozók részére adja át. Ezen a szinten már nem érvényesek a „spanyol etikett” szabályai. Se fehér gallért, se fehér kesztyűt nem viselnek a terepmunkát végző behajtók. Kinézetre is olyanok, hogy igazából nem érdemes velük vitatkozni. Méretük ritkán van 100 kg alatt, viszont a szakmájukhoz „jól” értenek. Megjelenésük egyetlen célt szolgál: a megfélemlítést. Igaz, eddig nem vertek meg senkit, de a „kifinomult” módszerekhez az is hozzátartozik, hogy a szülők távollétében a gyerekeken keresztül gyakorolnak nyomást az adósokra.

Az autópálya építkezéseknél vagy nagy beruházásoknál is végtelen sorokban várakoznak az alvállalkozók. Elképzelhető, hogy a behajtási eljárásokban is meghonosodik ez a rendszer. Értékbecslés ürügyén magát igazolni nem tudó – vagy inkább nem akaró – hívatlan látogató vagy a Bank megbízásából a gépjárművet elszállító kommandó jelenik meg. Ez már kezd az amerikai stílusú behajtáshoz hasonlítani. Az ingatlanból történő kiköltöztetésnél is gyakran előfordul ez a jelenség. A pénzintézet mondhatná azt is, hogy semmi köze az egészhez. Bizonyára valamilyen pályázatot kiír a behajtási feladatok ellátására, de a módszerek nem érdeklik. Szinte már követhetetlen az ezzel foglalkozó cégek száma. Legális eszközökkel történő behajtást hirdetnek, de azért ne fussunk össze velük estefelé egy elhagyott sikátorban.

Nyilván nem kell minden egyes végrehajtást figyelemmel kísérnie, de a végrehajtó cég kiválasztásánál gondot kell fordítani arra, hogy csak olyan cégek végezhessenek behajtási feladatokat, akik megfelelően kontrollálhatóak és számon kérhetőek. Ezen a területen se legális, se illegális alvállalkozóknak nincs helye.

Kovács László
ügyvezető
Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodája
www.bankikarosultak.hu

2011. március 21., hétfő

F E L H Í V Á S !!!


FELHÍVÁS!


Fehér Kéményseprők” Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségét mélységesen felháborítja, hogy pont abban a Fővárosi kerületben történhet meg a sokadik kilakoltatási moratórium hosszabbítása ellenére KILAKOLTATÁS a Rogán Úr szeme láttára, -IDŐS EMBEREKKEL- és nem tesz ellene semmit, inkább a bankokat védi. Kíváncsiak vagyunk, hogy fog elszámolni az Miniszterelnök Úr felé, aki azt nyilatkozza folyamatosan, hogy egyetlen egy ember nem fog az utcára kerülni? Most akkor mi van? Nem igazak a szavak?
Sajnos a folyamatos felhívásaink, hivatalos leveleink, feljelentésink megtétele mellett a kormány és magyar nyomozó hatóságok (rendőrség, ügyészség) többszöri bejelentéseink ellenére sem számolták fel hazánkban a „fehérgalléros bűnözést”. Sajnos a bíróságok is teljes mértékben asszisztálnak a pénzügyi szolgáltatók, követeléskezelők, csaló faktor, credit, Kft, és Zrt, elnevezésű bűnöző cégeknek. Véleményünk szerint minden tulajdon elleni jogtalan haszonszerzés törvénytelen, melyhez asszisztál a kormány, a bíróság, ügyészség, rendőrség a végrehajtók, korrupt közjegyzők.
Sajnáljuk, hogy a média, nem támogatja és nem annyi teret, amennyi szükséges lenne az egyetlen egy olyan szervezetnek, aki fellép és saját testi épségét kockáztatva kiáll az ilyen és hasonló cselekmények ellen, megvédve a jogszerűen ott élő jogait nem ismerő, becsapott családokat. Legalább az első kézből származó felhívásokat és a korrekt tájékoztatást adnák közre.
Szomorúan vesszük tudomásul, hogy a moratórium mindenkire vonatkozik, csak a pénzügyi szolgáltatók, követeléskezelők, csaló faktor, credit, Kft, és Zrt, elnevezésű bűnöző cégekre nem!
Felszólítjuk a bűnöző „új” tulajdonost, hogy haladéktalanul adja vissza bűncselekménnyel szerzett jogtalanul birtokolt ingatlant az idős családnak. A nyomozó hatóságtól azt kérjük, minden lehetséges rendelkezésre álló eszközzel lépjen fel és hallgassa meg tanúként a szakmai szervezeteket is, mert minden bizonyíték a rendelkezésükre áll a csaló ingatlan maffiózó „fehérgalléros” bűnözők ellen!

Szégyen, gyalázat, hogy civil szervezeteknek, ingyen és bérmentve kell megmenteni a bankok által csapdába csalt devizahiteleseinket, míg a fizetésért dolgozó nyomozó szervek nem csinálnak semmit ellenük, inkább asszisztálnak a követeléskezelő, csaló faktor, credit, Kft, és Zrt, elnevezésű bűnöző cégeknek!

Elvették a lakásunkat, elzavartak minket!
2011-03-21 04:24:00
http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/elvettek-a-lakasunkat-elzavartak-minket-2047123/

Az új tulajdonos még pár napot sem adott, hogy az öregek összepakoljanak.BUDAPEST - Kilakoltatási tilalom ide, kilakoltatási tilalom oda, vasárnap délelőtt utcára került egy idős házaspár Budapest belvárosában. Balogh János (81) és felesége, Vilma néni (91) zokogva nézte, ahogy a bútorszállítók elviszik holmijaikat, amikor pedig végleg kiléptek 37 éve lakott otthonukból, a szívük hasadt meg.

– Néhány éve 6 millió forintért adtuk el a lakást, azzal a kitétellel, hogy holtunkig itt lakhassunk. Mivel kevés volt a nyugdíjunk, gondoltuk, ez a kis pénz talán segít rajtunk az utolsó éveinkben. Most egy végiggürcölt élet után el kell hagynunk otthonunkat! Ebbe bele fogunk halni! – mondta a bejárati ajtót simogatva János bácsi, akitől megtudtuk, hogy két héttel ezelőtt derült ki számukra, hogy haszonélvezeti jogukat soha nem jegyezték be.

– Szegény feleségem amúgy is nagybeteg, majdnem végzett vele ez a hír, összeesett, kórházba kellett vinni – mesélte János bácsi. Lakásuk az Erste Banké lett, de már az is túladott rajta, az új tulajdonos pedig a kilakoltatási moratóriumot egy kiskapuval kerülte ki. A bíróságon ugyanis bejelentette, hogy azért kell mihamarabb beköltöznie, mert nincs más lakhatási lehetősége. Az önkormányzatot egy lelkész értesítette a bűncselekménygyanús ügyről. Bár mindent megtettek az idős emberekért, a kilakoltatást nem lehetett megakadályozni.

– Az önkormányzat mindent megpróbált, még a lakás megvásárlását is megkísérelte, de az új tulajdonos testvére, aki érdekes módon az ügyet intéző ügyvéd, irreálisan magas vételárat közölt. Miután sikerült találnunk egy kislakást a Vadász utcai idősek otthonában, kértem néhány nap haladékot a költözésre, hogy az idős emberek méltósággal hagyják el a lakást, de a válasz az volt, hogy azonnal menniük kell – nyilatkozta a Blikknek Rubovszky Csilla KDNP-s alpolgármester.

Az idős emberek az új otthonukban bizonytalanul néztek körbe, még nem tudták megszokni, hogy egyik napról a másikra minden szertefoszlott, amiért egy életen át dolgoztak. Első dolguk azonban egy ima volt: hálát adtak az istennek, hogy legalább nem az utcára kerültek.

Az ügyben az V. kerületi rendőrkapitányság csalás és okirat-hamisítás ügyében nyomoz. Úgy tudjuk: már gyanúsítottként hallgatták ki az egyik vásárlót.

Koós Szabolcs

rubovszky.csilla@belvaros-lipotvaros.hu Jeneiné Dr. Rubovszky Csilla Alpolgármester

polgarmester@belvaros-lipotvaros.hu Rogán Antal Polgármester

hivatal@belvaros-lipotvaros.huBudapest, 2011. március 21.

2011. március 20., vasárnap

Elzavartak minket! Elvették a lakásunkat....

Elvették a lakásunkat, elzavartak minket!

2011-03-21 04:24:00
Az új tulajdonos még pár napot sem adott, hogy az öregek összepakoljanak.
Hirdetés
BUDAPEST - Kilakoltatási tilalom ide, kilakoltatási tilalom oda, vasárnap délelőtt utcára került egy idős házaspár Budapest belvárosában. Balogh János (81) és felesége, Vilma néni (91) zokogva nézte, ahogy a bútorszállítók elviszik holmijaikat, amikor pedig végleg kiléptek 37 éve lakott otthonukból, a szívük hasadt meg.


Emlékek Baloghék 37 év után kényszerültek elhagyni az otthonukatt - képgaléria
http://www.blikk.hu/galeria/Kilakoltatas

– Néhány éve 6 millió forintért adtuk el a lakást, azzal a kitétellel, hogy holtunkig itt lakhassunk. Mivel kevés volt a nyugdíjunk, gondoltuk, ez a kis pénz talán segít rajtunk az utolsó éveinkben. Most egy végiggürcölt élet után el kell hagynunk otthonunkat! Ebbe bele fogunk halni! – mondta a bejárati ajtót simogatva János bácsi, akitől megtudtuk, hogy két héttel ezelőtt derült ki számukra, hogy haszonélvezeti jogukat soha nem jegyezték be.

– Szegény feleségem amúgy is nagybeteg, majdnem végzett vele ez a hír, öszszeesett, kórházba kellett vinni – mesélte János bácsi. Lakásuk az Erste Banké lett, de már az is túladott rajta, az új tulajdonos pedig a kilakoltatási moratóriumot egy kiskapuval kerülte ki. A bíróságon ugyanis bejelentette, hogy azért kell mihamarabb beköltöznie, mert nincs más lakhatási lehetősége. Az önkormányzatot egy lelkész értesítette a bűncselekménygyanús ügyről. Bár mindent megtettek az idős emberekért, a kilakoltatást nem lehetett megakadályozni.


Költöztetés János bácsi és Irma néni megtörten tűrte, hogy elszállítsák holmijukat
– Az önkormányzat mindent megpróbált, még a lakás megvásárlását is megkísérelte, de az új tulajdonos testvére, aki érdekes módon az ügyet intéző ügyvéd, irreálisan magas vételárat közölt. Miután sikerült találnunk egy kislakást a Vadász utcai idősek otthonában, kértem néhány nap haladékot a költözésre, hogy az idős emberek méltósággal hagyják el a lakást, de a válasz az volt, hogy azonnal menniük kell – nyilatkozta a Blikknek Rubovszky Csilla KDNP-s alpolgármester.

Az idős emberek az új otthonukban bizonytalanul néztek körbe, még nem tudták megszokni, hogy egyik napról a másikra minden szertefoszlott, amiért egy életen át dolgoztak. Első dolguk azonban egy ima volt: hálát adtak az istennek, hogy legalább nem az utcára kerültek.

Az ügyben az V. kerületi rendőrkapitányság csalás és okirat-hamisítás ügyében nyomoz. Úgy tudjuk: már gyanúsítottként hallgatták ki az egyik vásárlót.

Koós Szabolcs

Lázár János véleménye a szegényekrőlLázár János nem tudja mit is beszél. Hol is él? A holdon? Vagy éppen máshol? Más is dolgozott keményen, aztán volt is. Másnak is. Ebben az országban sokaknak VOLT !!!! Nem is kevés! De: Tettek a mocskos politika által megbízott, a bársonyszéket elfoglalók arról, hogy ne legyen. A hatalom kiszolgálói, a zsebtömők. akik rákattantak mások vagyonára. A hatalommal lehetett aratni másoknak a kárára. A bársonyszéki bűvölet hatékonnyá tette a tevékenységüket. Volt mit lenyúlni, elvetetni, volt mit osztogatni. Volt kiket kifosztani. Amit ebben az országban immár..., amit szinte kivétel nélkül az egész lakosság "élvez". Amire Lázár mondhatja, hogy a SENKIK. Csak, mert a hatalom gyakorlói a végrehajtói kifosztottak, kifoszthattak.

Szégyen és gyalázat, hogy egyáltalán ezt megengedhette magának.

Amit mástól elvetettek, azt vissza kellene adni, "" LOPOTT HOLMI VISSZA JÁR "" , aztán utána pofázhatna arról, kiket is tart és nevez senkiknek ebben az országban. Több milliós fizetés mellett könnyű mások felett jogtalanul az az amúgy is kifosztott lakosságot SENKIKNEK titulálni, az "észt" osztani.

Figyelemmel a http://tkatalin.uw.hu honlapomon nyilvánosságra hozott károsultakra, meg azokra, akik ezen a honlapon is ügyeikkel nyilvánosságot kaptak, na meg a több millió CSALÁDRA tekintettel, akik a közhatalom gyakorlói és végrehajtói által nincstelenné váltak ebben az országban, jogfosztottság örömeit élvezhetik, a "SENKIK" Lázár szerint, - mélységesen felháborító amit meg mert engedni magának.