2008. március 14., péntek

Lakásmaffia-pertársaság keresete.

Dr. Sólyom László

a Magyar Köztársaság Elnöke

Sándor-palota

1014 Budapest Szent György tér 1.

Mell.sz.: 2 db

Dr. Lomnici Zoltán

a Magyar Köztársaság

Legfelsőbb Bíróságának Elnöke

1055 Budapest Markó u. 16.Tisztelt Elnök Úr!A Lakásmaffia- pertársaság felperes tulajdonjogi keresetet terjeszt elő a Magyar Köztársaság alperes ellen annak érdekében, hogy a pertársaság tagjainak a volt peres eljárásaik során az Eljáró Bíróság rendre megállapítsa, hogy a jogalkalmazók és a jogalkotók milyen hibákat, törvénysértéseket, bűncselekményeket követtek el és miért nem lett biztosítva a tulajdonosi jogok sértetlensége, miért került sor ingatlanok eltulajdonítására, kilakoltatási intézkedések foganatosítására és végrehajtására.

Az Eljáró Bíróság határozathozatallal orvosolja a sérelmeket, a tulajdonosok kapják vissza jogos tulajdonaikat, a folyamatban lévő kilakoltatásokat azonnali hatállyal szüntessék meg.

Az Eljáró Bíróság a korábban meghozott törvénysértő, rossz ítéleteket helyezze hatályon kívül.

A kereset jogalapját képezi a tulajdonjog elévülésének kizártsága!A pertársaság tagjai: Bagó Andrásné Zsigai Klára (Győr), Bakró Nagy István (Sopron),

Egervári József (Pécs), Győri Vincéné (Veszprém), Havrilla István (Pula), Karasz István Gyuláné (Veszprém), Kovács Gyula (Pécs), Máté János László (Bátaszék), Molnár Éva (Veszprém), Pekarek Tamás (Pécs), Pekarekné Szijártó Teréz (Pécs), Schönfelder József

(Balatonfűzfő), Schönfelder Józsefné (Balatonfűzfő), Sebők István (Veszprém), Tóth János

(Budapest), Tóth Katalin (Budapest), Varga Csabáné (Veszprém).

A pertársaság szervezője és képviselője: Sebők István a Magyar Néppárt elnöke, 8201 Veszprém, 335.A Lakásmaffia-pertársaság kéri Dr. Lomnici Zoltánt, a Legfelsőbb Bíróság elnökét, jelölje ki azt az Eljáró Bíróságot, aki a kereset tárgyalására illetékességgel fog rendelkezni.

Továbbá kéri a peres eljárás lefolytatására, az ügy súlya miatt, soron kívüli eljárásban történje.

A Lakásmaffia-pertársaság kéri Dr. Sólyom Lászlót, a Magyar Köztársaság elnökét, megfelelő képviseletet biztosítson a peres eljárásban és az Eljáró Bíróság megállapítása és kérése alapján a törvénysértő bírót azonnali hatállyal mentse fel.Veszprém, 2008-02-27. Tisztelettel:

Sebők István a Magyar Néppárt elnöke

A Magyar Országgyűlés Elnöke.. Dr. Szili Katalin

Dr. Szili Katalin

A Magyar Országgyűlés Elnöke

Budapest

Országháza

1357


Tisztelt Elnök Asszony!


„Lakásmaffia pertársaság” néven tulajdonjogi pert indítunk a Magyar Köztársaság ( az állam – mint jogi személy) ellen, mert nem védte meg a tulajdonosi jogainkat.

Mivel a tulajdonjogi igények nem évülnek el, így ennek a peres eljárás megindításának nincs időbeli korlátozása.

Ráadásul a tulajdonunkat képező ingatlanokat és egyéb vagyonelemeket a hatályos törvények durva megsértése mellett, jogtalanul, fondorlatos módon, sokszor csalással, árverezés útján szerezték meg mások.

A Magyar Köztársaságnak védelmet kellett volna biztosítani a tulajdonainkhoz való jogainkban. Mivel ezt nem tette meg, így a Magyar Köztársaság egyértelműen felelős a tulajdonaink elvesztésében.

Káraink csökkentek volna, ha a Magyar Köztársaság intézményei (bíróságok) a hatályos jogszabályok betartása szerint jártak volna el (de nem így jártak el), de több esetben a megalkotott törvények is korlátozták a jogalkalmazókat a tulajdon megvédésében.

A pertársaság tagjainak volt ügyeiben és a jelen eljárásban a Magyar Köztársaság és annak intézményei nem hivatkozhatnak a hatályos törvényekre és annak jogszerű alkalmazására, ugyanis, ha ilyen körülmények között nincs biztosítva a tulajdonosi jogok sértetlensége, akkor a most hatályos törvények nem jók, akkor olyan törvényeket kell alkotni, aminek az alkalmazása garantálja a tulajdonosi jog sértetlenségét.

Egyébként ennek az összefüggésnek a feltárása – visszavezethető a régi tételes törvényeinkre – precedensértékű és feltehetően egy lavinát indít el, ez a peres eljárások sokaságát jelentheti, biztosan többen csatlakoznak a pertársasághoz és ilyen módon – ennek segítségével visszaszerezhető a lakásmaffia módszerek alkalmazásával eltulajdonított ingatlanok.

A pertársaság tagjai követelik a Magyar Köztársaságtól, biztosítsa, hogy a korábban eltulajdonított ingatlanok és egyéb vagyonelemek kerüljenek vissza az eredeti tulajdonos birtokába.Tisztelt Elnök Asszony!

A pertársaság kéri Önt és Önön keresztül az Országgyűlést, hogy a volt peres eljárások (az aláírások mellett feltüntettük a peres-eljárásokban szereplő egyik ügyszámot) alapos kivizsgálása mellett – garantálják a tulajdon védelmét, hogy az elveszett tulajdonok és vagyonelemek ismét az eredeti, jogos tulajdonosok tulajdonába visszakerüljenek.

A pertársaság felhívja a figyelmét, hogy ezt a keresetet nem lehet elutasítani – sem a jogszabályokra való hivatkozással, sem más módon!

( A pertársaság a Magyar Néppárt segítségével alakult.)

Veszprém, 2007. november 12.

N Y Í L T L E V É L

N Y Í L T L E V É L

Dr. Lomnici Zoltánhoz, a Legfelsőbb Bíróság elnökéhez,

Dr. Kovács Tamáshoz, a Legfőbb Ügyészség főügyészéhez

Ma Magyarországon a bíróságok és az ügyészségek nem tartják be a hatályos törvényeket, azokat semmibe veszik, saját érdekeiknek megfelelően, politikai és más befolyásnak engedve értelmezik azokat.

Intézkedéseiket az önkényeskedés, a megvesztegethetőség, az összefonódás, a hibákat, törvénysértéseket, bűncselekményeket elkövetők elvtelen védése, sumákolás, eltussolás jellemzi.

A bíróságokon, az alacsonyabb fokon bíráskodó bírók a Legfelsőbb Bíróság intézkedéseire, ajánlásaira szószerint tesznek, semmibe veszik, azokat kijátszva, fondorlatos módón az Ő korábbi, rossz, megsemmisített ítélet szerint határoznak ismét.

Az ügyészség, ha az érdekeik, úgy diktálja, a rendőrségi szakszerű megállapításait semmibevéve, a Napnál világosabb bűncselekményre rámondják, hogy nincs bűncselekmény.

A bíróságok és az ügyészségek ezzel a magatartásukkal a bűnözők oldalán állnak, ártatlan emberek és családok sorsát teszik tönkre, megsemmisülésre kárhoztatják Őket, valójában gyilkolnak.

A nyílt levél címzettjeit

F E L S Z Ó L Í T J U K

haladéktalanul változtassanak a magatartásukon, hogy ennek tényszerű nyoma is legyen, a korábbi több száz törvénytelen intézkedésük közül most csupán a 10 legsúlyosabb ügyet újra megvizsgálják, újra tárgyalják a teljes nyilvánosság előtt.

Ennek a feladatnak az elvégzéséhez szükséges egyeztetésre 48 órát adunk, ha ezt elmulasztják, statáriumot hirdetünk ki, ami jó néhány bíró és ügyész életébe fog kerülni. Ne szórakozzatok!

A sértettek és károsultak nevében Sebők István a Magyar Néppárt elnöke

A 48 óra 2008.03.17. 00.00 órától-2008.03.18. 24.00-ig tart.