2008. március 14., péntek

A Magyar Országgyűlés Elnöke.. Dr. Szili Katalin

Dr. Szili Katalin

A Magyar Országgyűlés Elnöke

Budapest

Országháza

1357


Tisztelt Elnök Asszony!


„Lakásmaffia pertársaság” néven tulajdonjogi pert indítunk a Magyar Köztársaság ( az állam – mint jogi személy) ellen, mert nem védte meg a tulajdonosi jogainkat.

Mivel a tulajdonjogi igények nem évülnek el, így ennek a peres eljárás megindításának nincs időbeli korlátozása.

Ráadásul a tulajdonunkat képező ingatlanokat és egyéb vagyonelemeket a hatályos törvények durva megsértése mellett, jogtalanul, fondorlatos módon, sokszor csalással, árverezés útján szerezték meg mások.

A Magyar Köztársaságnak védelmet kellett volna biztosítani a tulajdonainkhoz való jogainkban. Mivel ezt nem tette meg, így a Magyar Köztársaság egyértelműen felelős a tulajdonaink elvesztésében.

Káraink csökkentek volna, ha a Magyar Köztársaság intézményei (bíróságok) a hatályos jogszabályok betartása szerint jártak volna el (de nem így jártak el), de több esetben a megalkotott törvények is korlátozták a jogalkalmazókat a tulajdon megvédésében.

A pertársaság tagjainak volt ügyeiben és a jelen eljárásban a Magyar Köztársaság és annak intézményei nem hivatkozhatnak a hatályos törvényekre és annak jogszerű alkalmazására, ugyanis, ha ilyen körülmények között nincs biztosítva a tulajdonosi jogok sértetlensége, akkor a most hatályos törvények nem jók, akkor olyan törvényeket kell alkotni, aminek az alkalmazása garantálja a tulajdonosi jog sértetlenségét.

Egyébként ennek az összefüggésnek a feltárása – visszavezethető a régi tételes törvényeinkre – precedensértékű és feltehetően egy lavinát indít el, ez a peres eljárások sokaságát jelentheti, biztosan többen csatlakoznak a pertársasághoz és ilyen módon – ennek segítségével visszaszerezhető a lakásmaffia módszerek alkalmazásával eltulajdonított ingatlanok.

A pertársaság tagjai követelik a Magyar Köztársaságtól, biztosítsa, hogy a korábban eltulajdonított ingatlanok és egyéb vagyonelemek kerüljenek vissza az eredeti tulajdonos birtokába.Tisztelt Elnök Asszony!

A pertársaság kéri Önt és Önön keresztül az Országgyűlést, hogy a volt peres eljárások (az aláírások mellett feltüntettük a peres-eljárásokban szereplő egyik ügyszámot) alapos kivizsgálása mellett – garantálják a tulajdon védelmét, hogy az elveszett tulajdonok és vagyonelemek ismét az eredeti, jogos tulajdonosok tulajdonába visszakerüljenek.

A pertársaság felhívja a figyelmét, hogy ezt a keresetet nem lehet elutasítani – sem a jogszabályokra való hivatkozással, sem más módon!

( A pertársaság a Magyar Néppárt segítségével alakult.)

Veszprém, 2007. november 12.

Nincsenek megjegyzések: