2012. február 23., csütörtök

Kárpátia - Ébredj Magyar!

2012. február 22., szerda

A lenyúlás magas foka. A 15 év jogi útvesztője.

Tisztelt Emberi Jogok Európai Bírósága!

Tájékoztatom a Tisztelt Bíróságot, az ECHR-PHun0 At/og 7882/05 az ügyiratszámon Önöknél nyilvántartott, a Magyar Állammal szemben indított ügyben arról, hogy érdemben semmi nemű előrehaladás, intézkedés az ügyemben az elmúlt évek alatt nem történt. Az általam kért hivatali jogi eljárások eredményre nem vezettek, elutasítások megtagadom volt a válasz, vagy még nem is válaszoltak. A korábban beadott és Önök számára megküldött dokumentációk és a hatályos törvények szerint a tulajdonjogi viszonyok, nem évülnek el és mindenkinek joga van a tisztességes jogi eljáráshoz, ésszerű időn belül. Sajnos ebből ez az én ügyemben nem realizálódott semmi sem.
Sajnálatos módon, Önökhöz kellett fordulnom ahhoz, hogy a magyarországi hatályos törvényeket és az alapvető emberi jogaimat elismertessem, jogaimat visszakapjam, mivel a reám a családomra vonatkozó jogszabályokat teljes körűen az ingatlanmaffia érdekei miatt elvették, egzisztenciálisan annullálták. Beadványomat Dr. Grespik László ügyvéd adta be. A bíróság és a házassági vagyonközösségi tulajdonom érvényesítését, a ráépítéssel szerezett vagyonomat elvette, nem rendelte ki, megtagadva a szakértői felméréseket a ráépítés nagyságára vonatkozóan a tulajdoni hányad megállapítása tekintetében. Ennek a mértéke nagysága 105 nm épületet ingatlant jelent, jelentett. A Bíróság nem biztosította az alkotmányban garantált tulajdon és vagyonvédelmet sem, a tisztességes eljárásokhoz, tárgyaláshoz való jogokat sem, teret engedve diszkriminatív eljárásokkal az ingatlan és lakásmaffiának. Megtagadva a jogos birtokvédelmet is. Teret engedve aztán a további brutalitásnak, fosztogatásnak. A hivatalok pedig tétlenül érdektelenül végig asszisztálva engedték mindazt amit a család ellen és a 12 éves gyermekem és a középső 22 éves gyermekem ellen követhettek el a saját otthonunk területén. Megtagadva tőlünk bármilyen jogi védelmet, azaz mindenféle intézkedést.

Egyben kiegészítésként csatolom az alábbiakat, nyomatékot adva arra, hogy a számomra ebben az országban mindenhez lehet jogom, - főleg fizetni- de a törvényesen garantált alkotmányos emberi jogokhoz nekem semmi közöm nincs.

Tekintettel arra, hogy 1997 -óta egyetlen egy törvényt velem szemben a Magyar Állam nem tartott be, az ügyeimben a sorozatos törvénytelen eljárásokkal a vagyonomtól megfosztott, egzisztenciálisan annullált, az ingatlanmaffia érdekeit előnyben részesítette, megfosztott az otthonomtól, azaz a tulajdonomtól, így bejelentett törvényes lakcímem sem maradt. Ebből következően, nincs olyan önkormányzat sem, aki törvényesen bármit is a számomra igazolni tudna.

Tekintettel arra, hogy az Anyám 2011 01 04 -én meghalt, így az örökségem is csalárd módon illetéktelen kezekre került, így a még a jogos örökségemtől is megfosztottak ebben az országban. Bárhova fordulhattam, mindent a részemről lesöpörtek az asztalról. Ehhez egyébként felhasználtak egy olyan, az utolsó pillanatban írt három oldalas szerződést, melynek első két oldala bármikor szabadon szerkeszthető, módosítható.
Mellékelem a részemre megküldött bírósági ítéletet is ezzel kapcsolatosan, amely mindenről szól, csak a tényleges körülményeket, a valós lehetőségeimet hagyta - fenti sorokban írottakat igazoltan - figyelmen kívül. Megtagadva tőlem még a lehetőségét is annak, hogy a törvényes örökségemhez hozzá juthassak. (A szerződést is mellékelem, melynek két első oldala szabadon szerkeszthető )
A károm jelentős lett a 15 év alatt. Jelentős vagyoni, és nem vagyoni kár ért. Úgy a személyemet, azon keresztül a gyermekeimet, de jelentős kár érte a vállalkozásomat is. A kár értéke eléri a 160 millió forintot.
Egészségi állapotomban a fenti ügyből kifolyólag jelentősen is megromlott, így a kilátásaim is egyre reménytelenebbé váltak.
Megromlott egészségügyi állapotom miatt kérem a Tisztelt Bíróságot arra,hogy a fenti ügyszámon nyilvántartott ügyemben szíveskedjenek minél hamarabb ítélkezni.

Egyben kérem szépen, hogy az 1997 óta tartó birtokvédelmi és tulajdonjogi igények miatti, valamint az ennek ingyenes eltulajdonításából, elvételéből származóan keletkezett károk okán indult keresetem rendkívüli hosszú eljárásai miatt, szíveskedjenek a Magyar Államot szankcionálni.
Amennyiben a fenti számú ügyemet nem fogadták volna be, akkor kérem annak lehetőségét, hogy kártérítési keresetemet újra a Magyar Állammal szemben benyújtsam. (ügyvéd nélkül).


Budapest 2012 02 14 Tisztelettel


KIEGÉSZÍTÉS :Ehhez értenek.

2012. február 20., hétfő

Varga Géza + Fazekas Sándor (2012-02-20)