2011. március 22., kedd

Verőlegények banki szolgálatban? - Hivatalos közlemény! ....

Hivatalos közlemény!
Fehér Kéményseprők” Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége teljes mértékben támogatja a mellékletben kiadott közleményt. Melyben nyilvánosságra hozza a Banki és Végrehajtási Károsultak Irodája, hogy a folyamatos felhívásaink, hivatalos leveleink, feljelentésink ellenére a kormány és magyar nyomozó hatóságok (rendőrség, ügyészség) többszöri bejelentéseink ellenére sem számolták fel hazánkban a „fehérgalléros bűnözést”. Sajnos a bíróságok is teljes mértékben asszisztálnak a pénzügyi szolgáltatók, követeléskezelők, csaló faktor, credit, Kft, és Zrt, elnevezésű bűnöző cégeknek. Jól látható azt is, hogy a valutaárfolyam változására való hivatkozással kifosztják a bankok a magyar népet, holott nem kapott senki valutát, forintban lettek folyósítva a felvett hitelek. Véleményünk szerint ez törvénytelenség, melyhez asszisztál a kormány, a bíróság, ügyészség, rendőrség a végrehajtók, korrupt közjegyzők. Annak ellenére, hogy verőlegények jelentek meg a banki szolgáltatásban! Hol a rendőrség? Hol a Kormány? Hol van a média?

2011. március 22.
Dabasi Tamás elnök


Verőlegények banki szolgálatban?

Nyugtalanító ügyfélpanaszok érkeznek a Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodájának ügyfélszolgálatára.

A tetemesen felhalmozódott végrehajtások és tartozások behajtása nem kis gondot jelent a bankoknak és a behajtó cégeknek. Ezek után nem csoda, ha „nem érnek rá” foglalkozni a behajtásra váró ügyfelek „lényegtelennek tűnő” problémáival, kifogásaikkal, nyafogásával, és a rutinmunkává vált behajtás néha kezdi a törvényesség határát súrolni.
A kintlevőséget be kell hajtani függetlenül attól, hogy jogos vagy nem jogos. Bizonyára mindegyiknek meg van a jól körülbástyázott jogi alapja.
Beindul a gépezet. A Bank keze általában tiszta marad. A felmondott szerződést átadja a behajtó cégnek és nem igazán foglalkozik azzal, hogy a behajtó cég milyen módszereket alkalmaz. Ezekben a behajtó cégekben néhány esetben a Bank jelentős befolyással bír, közvetlenül vagy áttételesen részesedik bevételeiből és hasznaiból. Van, amikor a szabadpiacon értékesíti a kintlevőséget.

A problémák akkor kezdődnek, amikor a behajtó cég a behajtás további ügyintézését legálisan vagy illegálisan alvállalkozók részére adja át. Ezen a szinten már nem érvényesek a „spanyol etikett” szabályai. Se fehér gallért, se fehér kesztyűt nem viselnek a terepmunkát végző behajtók. Kinézetre is olyanok, hogy igazából nem érdemes velük vitatkozni. Méretük ritkán van 100 kg alatt, viszont a szakmájukhoz „jól” értenek. Megjelenésük egyetlen célt szolgál: a megfélemlítést. Igaz, eddig nem vertek meg senkit, de a „kifinomult” módszerekhez az is hozzátartozik, hogy a szülők távollétében a gyerekeken keresztül gyakorolnak nyomást az adósokra.

Az autópálya építkezéseknél vagy nagy beruházásoknál is végtelen sorokban várakoznak az alvállalkozók. Elképzelhető, hogy a behajtási eljárásokban is meghonosodik ez a rendszer. Értékbecslés ürügyén magát igazolni nem tudó – vagy inkább nem akaró – hívatlan látogató vagy a Bank megbízásából a gépjárművet elszállító kommandó jelenik meg. Ez már kezd az amerikai stílusú behajtáshoz hasonlítani. Az ingatlanból történő kiköltöztetésnél is gyakran előfordul ez a jelenség. A pénzintézet mondhatná azt is, hogy semmi köze az egészhez. Bizonyára valamilyen pályázatot kiír a behajtási feladatok ellátására, de a módszerek nem érdeklik. Szinte már követhetetlen az ezzel foglalkozó cégek száma. Legális eszközökkel történő behajtást hirdetnek, de azért ne fussunk össze velük estefelé egy elhagyott sikátorban.

Nyilván nem kell minden egyes végrehajtást figyelemmel kísérnie, de a végrehajtó cég kiválasztásánál gondot kell fordítani arra, hogy csak olyan cégek végezhessenek behajtási feladatokat, akik megfelelően kontrollálhatóak és számon kérhetőek. Ezen a területen se legális, se illegális alvállalkozóknak nincs helye.

Kovács László
ügyvezető
Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodája
www.bankikarosultak.hu

Nincsenek megjegyzések: