2008. december 10., szerda

ELNÖK ÚR ! TALÁN HA MÉGYESZER VÉGIGGONDOLNÁ......


ELNÖK ÚR !
TALÁN HA MÉGYESZER VÉGIGGONDOLNÁ......

Ma értesültem arról, hogy Solyom László a Magyar Köztársaság Elnöke megakadályozta, hogy az "Emberi Méltóságot" sértő bírók az elkövetett bűneikért helytálljanak a Magyar Bíróság előtt.

Még kérem a további részleteket a pontosításért, de azt gondolom így előzetesen, hogy ha ez igaz, akkor valami iszonyatosan nagy baj van itt e kis hazában.

Mert vagy Igaz Ember, vagy Hamis Ember, vagy Ingadozó Ember a Köztársasági Elnök.

Hogyis van ez Elnök úr ?
Ön harcoll a
SZÓLÁSSZABADSÁGÉRT,
SZEMÉLYI SZABADSÁGÉRT és
AZ EMBERI MÉLTÓSÁGÉRT?

Most mindenegyes magyar ember jogáért, vagy csak egyes emeberek, egyes jogaiért él és harol Ön, Elnök úr?

Idáig nagy tisztelője voltam Önnek, a tanusított magatartása miatt, amivel mindigis a hatalmasok, hatalmaskodóak összekapcsolódásainkak, érdekszövetségének az egyes személy érdekei ellen ható, a fenn sorolt érdeknek a védelmében tűnt fel.

De amennyiben igaz, hogy Ön bár kiállt az igazáért a mi szabadságjogainkért még a világ legbagyobb elnöki nyomásával is szemben, ugyanakkor a hazai bíró, ügyészi, ügyvédi, maffia szövetségek ellen, ezen együttes összeszövetkezés ellen, mint az emberi méltóságot is sértő személyek ellen nem járul hozzá, hogy magyar állampolgárok, emberi méltóságukban sértett személyek, saját védelmük érdekében igénybe vehessék a bírósági útat megakadályozza a bírósági eljárást ezen szerencsétlen állampolgárok védelmében, ha ez igaz, akkor ki kell fejeznem mélységes csalodottságomat az ön személyében.


Mert Ön ez által megsérti a Magyar alkotmányt, a törvény előtti egyenlőséget és a nemzetközi jogban írt egyenlő elbánás elvét is.
Ha ez igaz, akkor megfontolás tárgyává teszem, hogy az ön megkadályozó határozata ellen alkománybíroság indítványt tegyek.

Mert jól tudom, hogy itt két jog ütközik:
egyrészt a bírák szabad mérlegelési joga, hogy ítéletük szabadon hozhassák meg mindenféle külső kényszerhatás nélkül- mely hatás ebben az esetben a későbbi "Emberi méltóság sérelmére" elkövetett ítélet meghozatalának következményeképpen állítja bíróság elé az ítélkező bírót- másrészt viszont, a sérelmet elszenvedő "kisember igazsága, méltósága" kerül a mérlegre.


Eme két ellenérdekeltség közül úgy látszik, hogy a kissebb ellenállás irányában könnyebb még Önnek is a döntéshozatal.

Lehet itt ugyan lehetősége hivatkozni Önnek még arra a rémképre is, hogy ez az eset, bírák elleni hadjáratot indíthatna el.Nem tudom, a jövőbelátás képességét még nem birtoklom, de az is biztos, hogy ha nyilvánvaló érdeksérelmek elkövetését, legyen az akár "Szólásszabadság sérelme, Személyiségszabadság korlátozása, vagy Emberi méltóság sérelme , nem követi a jogszolgáltatás mindenkire kiható, megkülönböztetés nélküli mértéke szerinti eljárása, mind az elkövető, mind az elszenvedő részéről, akkor a jövőben pedig a hasonló bűnszővetkezések jönnek létre és búrjánzanak tova hihetetlen osztódási sebességgel mint a "lakásmaffia-perekben" megismert bűnözői és hatósági, törvényalkalmazói összeszövetkezések.

Mert mitől is félhetne a bíró, pontosabban milyen egyéb ható ok kényszerítené a bírót a saját "becsületméltóságán"(?) kívül ha ön kedves Elnök úr megakadályozza, hogy a "Kisembernek" is legyen Szólásszabadsága, Személyi szabadsága, Emberi méltósága, még akkoris, ha éppen nem kíséri hatalmas média-pankráció-közfelkiáltó:"jajj nekem" rivaldafényben való Elnöki szereplés és ez a Kisember is kereshesse igazát, ilyen nyilvánvaló méltánytalansági esetekben.

Ha a bírák mindvégig a mérlegelési jogkörük szabadsága mögé bújnak a jövőben is, akkor nincs esélye Magyarországon az Ön által is szorgalmazott és éppen Ön által meggátolt "trionális emberi jogoknak".


Még keresem a pontosításokat! Lehet, hogy félreértettem valamit, de amennyiben igaznak bizonyul, hogy Ön elnök Úr,valóban megakadályozta a bírósági utat és Önmaga hitelességét, eddigi nagyszerű munkásságának, emberi kiállásának ódiumát rombolta le, úgy megvizsgálom annak a lehetőségét, hogy az Ön védelmében, az Önről kialakult kép védelmében az ön megakadályozó határozata ellen alkotmánybírósghoz forduljak.

F.Csaba

1 megjegyzés:

Unknown írta...

Sajnos,igaza van F.Csabának!!
Az OIT honlapján is megtalálható a törekvés,mely alapján nem vonható majd felelősségre a bíró /:büntetőjogilag sem,kártérítési esetben sem,stb....:/,csupán a Magyar Köztársaságot lehet majd perelni!!!
János.