2012. november 26., hétfő

Ingyom - bingyom a tulajdon - jogvédelme!!!


A tulajdon jog védelme ma Magyarországon ugyan létezik? De hol is létezik? 

A Ptk. 339§ (1) szerint, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
 Jogellenes magatartás:
      tevékenység , vagy mulasztás
      kár bekövetkezése
      okozati összefüggés megléte a kár és a jogellenes magatartás között 
      felróhatóság vagyis a károkozó nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben
      általában elvárható lett volna.
115§(1), (3) §, miszerint a tulajdonjog nem évül el, kiemelve a (3) bekezdést, a tulajdonos követelheti a jogellenes beavatkozást, annak visszaadását.

Azzal, hogy alapvető jogainkat, mint a tulajdonhoz való jogot, a hivatali szándékos szabályszegéssel nem biztosította. – ( P01) táblázat szerinti eljárás - azt hátrányunkra és kárunkra, diszkriminatív módon kezelte. Vagyonunkat, tulajdonunkat idegen birtokába, tulajdonába juttatta, egzisztenciánkat annullálták a hatalommal visszaélve. Átfogóan, megszegve minden rendelkezést, akár a Ptk. vagy a Csjt. rendelkezéseikre vonatkozóan is.

Az Alkotmányban rögzített általános rendelkezés alapján: Kimondja:
8.§ (1) a Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető
jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam, elsőrendű kötelessége.
13.§ (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot,
(2)Azt kisajátítani csak kivételes esetben és közérdekből ,törvényben szabályozott
esetekben lehet.
Arra való tekintettel, hogy a tulajdonost megilleti a használati jog, a birtoklás joga, a rendelkezési jog, így a hivatkozva a 115§(1) (3) §, miszerint a tulajdonjog nem évül el, kiemelve a (3) bekezdést mely szerint a tulajdonos követelheti a jogellenes beavatkozást, és a jogainak helyreállítását.

A tulajdon jog védelme ma Magyarországon ugyan létezik, de csak papíron eme tényszerű megállapítás.
Ma Magyarországon jó ha mindenki felkészül arra, hogy akinek hatalommal veszik el a vagyonát, az mire számíthat.

Mire is?
Arra, hogy hatalommal elvehetik, elosztogathatják valakinek a teljes vagyonát, mindenét, földönfutóvá tehetik, jogfosztottá, annak felelőse soha nem lesz. Természetesen ezt is egy plecsnis kép alatt és annak a nevében tehetik. Lehet bárki is az, akár jogvédő, vagy más, aki próbálja az elejét venni ennek a törvénytelenné tett ”törvényesített” állapotnak, akkor sem tud változtatni rajta, mert a hatalommal szemben képtelen. Túlélhetetlen, és kizárt az, hogy valakit is felelősségre vonjanak. Főleg akkor, ha az nem párt érdekeket érint. A törvény szerint bár a köztulajdon védelme és a magántulajdon védelme között eljárásjogilag különbséget nem lehet tenni, de úgy tűnik, hogy ez is csak a papír tartalma bírja, a gyakorlatban nem realizálódik.
Tehát senki ne reménykedjen! Így kell elvenni másnak a vagyonát, az élete munkáját, teljesen azt az ököljog alapján megszerezni, a hatalom felhasználásával annak biztosításával. Természetesen aki ennek az így megszerzett javak élvezője lesz, az meg hahotázhat a markában jó nagyokat. 

Egyébként az ingatlan és a lakásmaffia köszöni nagyon jól van. Virágzik, és röhöghet a markában.  
Nincsenek megjegyzések: