2013. augusztus 30., péntek

Tempo Hírek KÚRia

Tempo Hírek KÚRia

A magyar bíróságok csúcsszervének átnevezése Legfelsőbb Bíróságról Kúriára, igen találó. Ha az átlagember meghallja a Kúria szót, a kupleráj jut az eszébe. Hogyne, hiszen a Vatikáni adminisztrációt is így hívták az inkvizíció idején. A Lutherről szóló életrajzi művekből ismert, hogy ez idő tájt a rendházak sörfőzdék, a zárdák pedig kuplerájok voltak. Ugyan olyan szavak ezek, mint pl. a zsinat. A magyar nyelv tökéletes, nem véletlenül nevezik dumának a parlamentet, a zsinat sem jelenthet semmi komolyat, hiszen ez is olyan hangfestő szó, mint a zsivaj. De miért is merült fel mindez? Nemrégiben kaptunk egy végzést a „Kúriától” (PKK. 5.24.945/2012/2. szám). A végzés így kezdődik: „A Kúria a dr. ifj. Balsai István ügyvéd (1126 Budapest, Beethoven u. 2/b.) által képviselt Apostoli Magyar Királyság és társai felpereseknek – a Köztársasági Elnöki Hivatal ellen megállapítás iránt a Fővárosi Törvényszék előtt 19.P.22.218/2012. számon megindított…”. Ebből csak annyi az igaz, hogy valóban ezen a számon pert indítottunk a Fővárosi Törvényszéken, de nem a Köztársasági Elnöki Hivatallal szemben, hanem az új alaptörvényben Magyarország elnevezésű, államformáját tekintve köztársaságként definiált illegitim 3. Magyar köztársasággal szemben, továbbá dr. ifj. Balsai István ügyvédnek sem adtunk megbízást az Apostoli Magyar Királyság képviseletére, és egy korábbi végzés tanúsága szerint Ő a perben nem álló Köztársasági Elnöki Hivatal jogi képviselője. Ezen tényekről mindenki meggyőződhet a hivatalos weboldalunk alábbi hivatkozásában. (A jelen pert első fokon tárgyaló/elkefélő bírót érdemei elismeréseként a Kúriára helyezték át.) A fentiekből jól látszik, hogy a Kúrián sem törődnek már semmivel, lövésük sincs a végzést aláíró bíróknak – dr. Bartal Géza, dr. Farkas Attila, dr. Rédei Anna -, hogy mi történik a bíróságukon. Ez jellemzi az összes magyar bíróságot is, össze-vissza írnak mindent, úgy hoznak ítéleteket végzéseket, hogy fogalmuk sincs, hogy ki kicsoda a perben, sőt azt sem vizsgálják, hogy a peres felek rendelkeznek-e perbeli jog és cselekvőképességgel. A teljesség igénye nélkül példálozó jelleggel tesszük közszemlére, hogy előzetes letartóztatásom ideje alatt sebtében a dr. Kajtor Gergely lovag bíróval szembeni keresetemet úgy utasította el dr. Kovács Éva bíró a Balassagyarmati Törvényszék előtt a 25.P..20.952/2012 számon folyó perben, hogy a per III.r. alperese a perbeli jog és cselekvőképességgel nem rendelkező Pesti Központi Kerületi Bíróság volt. (Megjegyezzük, hogy a kereset elutasítás időpontjában már 15 alperesre volt kiterjesztve a kereset, de a balassagyarmati bíró még csak 5 alperesről tudott a végzés tanúsága szerint.) Köztudomású, hogy a fejétől bűzlik a hal. Ha már ilyen „hülyék” a bírók a Kúrián, milyenek lehetnek Ballószögön? Nagyobb a baj. A pártállam megvédése érdekében már azt is eltűrik a bírók, hogy akár le is köpdössék őket. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a hivatkozott végzés indoklási részében foglalt alábbi idézet: „…a felperesek kizárási indítványt terjesztettek elő, melyben arra hivatkoztak, hogy „az ítélőtáblák is a fenti számú keresetlevél alperese (fantom állam) égisze alatt működő illegitim bírói szervezetek.”” Ezt követően az ítélőtábla bírái egyhangúlag azt nyilatkozták, hogy az ügyben nem érzik magukat elfogultnak. Azt viszont szó nélkül hagyták, hogy az őket foglalkoztató bíróságot illetve államot illegitimnek tartjuk. A pártállami összefonódás velejárója, vagy csak egy véletlen, hogy a Köztársasági Elnöki Hivatalt az a dr. ifj. Balsai István képviseli, akinek az édesapja jelenleg alkotmánybíró, jelenlegi és volt pártkatona, nem tudhatjuk. Ugyanis amiatt senkit nem érhet hátrány, hogy esetleg szülei magas rangú állami beosztásban vannak, és ezért Ő ne vállalhasson hasonló helyen állást. Viszont felmerül a kérdés, hogy akkor is ő lenne-e a Köztársasági Elnöki Hivatal jogásza, ha az édesapja nem lenne alkotmánybíró. (Stumpf István is FIDESZ-es pártkatonaként úgy lett alkotmánybíró a „Századvég”-e után, hogy apósa belügyminiszter volt 1989 előtt, felesége pedig a Kossuth Holding saját felszámolási bírája, vélhetően megvették kilóra).

A Kúria vezetője, azaz a magyar pápa, dr. Darák Péter méltó lett nagy elődeihez, Baka Andráshoz, Lomniczi Zoltánhoz, Vastagh Pálhoz és Solt Pálhoz – ők jelenleg is többségükben alpereseink -, sőt felülmúlta azokat, mert regnálása alatt még inkább törvénysértő lett a magyar bíróságok működése – lásd Handó Tünde kézi vezérléseit, a törvényes bíráinktól való megfosztás vonatkozásában –, mégjobban kiérzik a döntéseikből a kommunizmus bűze, visszaigazolva tanult kollegájuk, a szegedi dr. Ravasz László bíró szavait, hogy a bírósági vezetők túlnyomórészt volt állampárti funkcionáriusok, akik utasítják az alájuk beosztott bírókat, koncepcionálisan, hogy milyen ítéleteket hozzanak konkrét ügyekben, akár írásban is. Darák Péter betöltheti majd párhuzamosan az Erdő Péter által keletkeztetett űrt is, ha az meg elmegy Római Pápának – állítólag Orbán fizetett eleget közpénzből ezért a Vatikánnak -, mivel a Római Pápák többsége sem rendelkezett teológusi végzettséggel, túlnyomó részben jóravaló jogászok voltak. De Darák Péter lehet egyből Római Pápa is, mert ő is Péter, és a prófécia szerint az utolsó pápa lesz az antikrisztus, akit Péternek fognak hívni. Egyébként is, ha magyar lesz a pápa, akkor a Vatikánnak is meszeltek, mert amibe belépünk, annak úgyis lőttek. Lásd: EU (A Habsburg udvar már 1500-ban is Brüsszelben székelt, a kommunizmus/hatalom és a Vatikán, is egy „cég”.)

Hát ezért vetettünk véget az illegitim 3. Magyar köztársaságnak, és vállalkoztunk rá kedves polgártársaink, hogy visszavezetünk benneteket a Szent Korona oltalma alá.

Borbély József
Vezérlő Főfejedelem
sk.

Nincsenek megjegyzések: