2008. június 19., csütörtök

XXI.században! - "" Magyarország""? Hivatali ALVILÁG

Zsigai Klára írása: Kényszerhajléktalanságra, halálra ítélve vétlen áldozatként!
TANULSÁGOS ÉS NAGYON SZOMORÚ IGAZTÖRTÉNET NAPJAINKBAN!

Emiatt az ügy miatt diplomás regisztrált munkanélkülivé váltam!


Történetem nagyon kegyetlen, de a világon sehol megtörténnie sem szabadna!
Vétlen áldozatként kényszerhaléktalanságra ítélve 46 évvel ezelőtti hanyag iratkezelés miatt, melyet senki nem akar belátni, tudni, megbeszélni, jóvátenni, de emberi módon lerendezni sem szülővárosomban

Ügyvédem által írt levél Győr város polgármesterének:

-------------------------------------------------------------------------------------
Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal


B. Zs. polgármester
Győr

Városház tér 1.
9021

Tisztelt Polgármester Úr!

Bagóné Zsigai Klára 9025 Győr, Radnóti u. 25. szám alatti lakos jogi képviselőjeként az alábbi ügyben fordulok Önhöz:

Ügyfelem immár több, mint tíz éve perben áll Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával és az INSZOL Zrt-vel a Győr, Radnóti út 25. fszt. 1.szám alatti bérlakás bérleti jogára vonatkozóan. A lakásra 1962.évben a Győri Városi Tanács VB. Lakásigazgatási Osztályának 23.808/1962.számú határozata alapján a Győri Ingatlankezelő Vállalat 9.sz. Házkezelősége ügyfelem édesanyjával, Zsigai Lászlónéval, mint bérlővel kötött határozatlan idejű bérleti szerződést. Időközben a szülők meghaltak, és ügyfelem jogutódként egyedül él a lakásban. A peres eljárások során, és miatt elvesztette az állását, jelenleg regisztrált munkanélküli, jövedelme nincs, az egyik napról a másikra él, és ha kilakoltatják a lakásból nincs hová költöznie, hajléktalan lesz.
A peres eljárások sorozata a korabeli lakásigazgatási szervek téves, hanyag ügyintézésből ered, ugyanis:
- Győr Városi Tanács VB. Lakásigazgatási Osztálya Zsigai László ( a felperes időközben ugyancsak elhunyt édesapja ) részére a lakásigényének kielégítése céljából hozta meg határozatát 23.808/1962. számon, és a határozat rendelkező részében a következőket közli a hatóság: ,, Győr városban, Kígyó utcai építkezés XVII.j.ép.A/II. lépcsőh. fszt. 1. ajtó lakás bérlőjéül Zsigai László lakost kijelöli." E határozat indoklás részében közli a hatóság: ,,Igénylő részére a lakást kiutalom, mert az előző lakás túlzsúfolt , egészségtelen volt."Ennek a határozatnak az indoklásában egy további rendelkező megfogalmazás van, sőt ez a ,,rendelkező megfogalmazás" ellentétes a határozat eredeti rendelkező részével. Álláspontunk szerint egy határozat indoklása nem tartalmazhat rendelkező részt, sem a rendelkező részt megerősítőt, sem azzal ellentéteset.
A határozat indoklásába a hatóság ,,becsempészett" egy másik rendelkező részt, ezzel meg kívánták változtatni a határozat eredeti, törvényes rendelkező részét úgy, hogy a kiutalás ne főbérleti lakásról, hanem egy szolgálati lakásról szóljon. Ha az akkori hatóságnak az volt a szándéka, akkor az eredeti rendelkezést, tartalmazó határozatot hatályon kívül kellett volna helyezni és egy új, a megváltozott szándéknak megfelelő határozatot hozni.

E téves, hanyag ügyintézés folytán került ügyfelem abba a helyzetbe, hogy - noha a fentieket a birtokában levő eredeti dokumentumokkal alátámasztotta - a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság jogerős ítélete alapján, amely a lakásbérleti jogviszony folytatására való jogosultságát nem ismerte el, és az INSZOL Zrt. végrehajtást kezdeményezett, amelynek során a végrehajtó a kilakoltatás idejét 2008. május 20-ra tűzte ki.
A jogerős határozat ellen a Legfelsőbb Bírósághoz felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be, amelynek elbírálása jelenleg .......szám alatt folyamatban van.
Hangsúlyozni kívánom, hogy ügyfelem a mai napig a részére kiszámlázott lakbért folyamatosan fizeti, teszi ezt a nevére szóló 2002. április 30.-án INSZOL által megkötött határozatlan idejű lakásbérleti szerződés birtokában. Ugyanígy a közüzemi díjak, sincsenek hátralékban.Ügyfelem több ízben fordult már - eddig eredmény nélkül - az Önkormányzathoz és ügyével a média is foglalkozott (HIR TV - KERESZTMETSZET 153. ADÁSA. 2006. FEBRUÁR 22., DUNA TV 2006. 03. 03. kiemelt hírekben).

A műsorokban:

W. G. Úr a Lakásiroda vezetőjeként kérdésre elmondta, hogy ,,Igen, találkozunk olyan ügyekkel, ahol, felvetődik a hanyagság, ez vitathatatlan, ahol lehet meg is, próbáljuk ezeket így utólag rendbe tenni, és orvosolni. Van, amit nem lehet, tehát nyilván évtizedes sérelmeket nem fogunk tudni kijavítani. Lehetőséget mindenkinek megpróbáljuk megadni, de hát helyretenni az akkori időszaknak a hibáit, azt hiszem, hogy nem a mi dolgunk és nem is fogjuk tudni soha megoldani."
Kijelentette azt is, hogy ,,Nyilván valaki tévedett. Azt, hogy a bérlő volt, vagy az akkor őt kijelölő szerv volt, azt hiszem ez nem az én dolgom eldönteni!"

A fenti kijelentések ellenére folyik tehát a végrehajtási eljárás, amely határozott jogi álláspontom szerint téves bírósági döntésen alapul, és ezen túlmenően az alapvető erkölcsi normákkal is ellentétes.

Kérem Polgármester Urat, hogy az ügyben szíveskedjék tájékozódni és amennyiben lehetséges, ügyfelem és a magam részére egy személyes találkozást is lehetővé tenni.

G y ő r , 2008. április 29.
Tisztelettel:

Dr. ..................ügyvéd

Nincsenek megjegyzések: